Projekce silnoproudé a regulační techniky 2018-04-12T14:16:35+00:00

Projekce regulační a silnoproudé techniky

Naše zkušenosti v oboru regulační a silnoproudé techniky jsou zárukou kvality a spolehlivosti všech navržených a realizovaných zakázek.

Projekce

Zabýváme se projektováním elektrických zařízení, rozváděčů nn a návrhem řízení technologií v oboru průmyslová automatizace a měření a regulace.

Pro vytváření schémat používáme světový standard EPLAN P8.

Vypracovaná projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu s popisem technologie a jejího řízení, postupy a výklady dle ČSN, specifikaci přístrojů a elektromontážního materiálu, seznam kabelů, schéma zapojení rozváděčů, seznam vybavení rozváděčů, schéma technologie a další výkresy potřebné k montáži zařízení měření a regulace.

Existuje přinejmenším 5 důvodů spojit se s naší firmou a využít nabízených projekčních služeb:

  • Pracovníci naší firmy mají praktické zkušenosti s řízením předávacích stanic, plynových kotelen, širokého spektra dalších technologií (potravinářství, stavebnictví, zdravotnictví, jednoúčelových strojů, technologických celků atd.) – viz sekce Reference.
  • Firma je v kontaktu s dodavateli a výrobci používaných komponentů a díky průběžnému školení našich pracovníků jsme schopni navrhnout a realizovat optimální řešení.
  • Nad rámec prováděcí projektové dokumentace poskytujeme technickou pomoc při řešení problematiky v oboru a konzultace technických řešení. Dále zajišťujeme pomoc při zadávání podmínek pro výběrová řízení. Součástí činností je například vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení atd.
  • Stálým odběratelům poskytujeme slevy při opakovaných zakázkách podobného charakteru.
  • Průběh návrhu a vývoje je dokumentován dle systému kvality ČSN EN ISO 9001.