Reference 2018-03-08T14:13:21+00:00

Reference

AIDA Helios

Pro řízení jevištní techniky na zaoceánské loďi AIDA Helios jsme dodali projekční, montážní a softwarové práce. Požadavkem bylo splnit vysoké požadavky na provozní funkčnost a bezpečnost posádky. Prostřednictvím ssytému Rexroth jsou řízeny tribuny a jeviště v divadelním studiu a točna s výtahem v tématické restauraci.

WIKOV GEAR – DOOSAN KOREA – Natáčedlo turbíny

Natáčedlo je jednoúčelový stroj, který slouží k roztočení turbíny na nominální otáčky v případě, že jsou listy turbíny horké po odstavení tak, aby nedošlo k jejich deformaci. Po uplynutí odstávky se přivedením páry do turbíny zvýší otáčky a natáčedlo je mechanicky vyřazeno. Řídící systém S7-1200.

TRIGONA – Konfekce Litvínov – Sušení mikrosfér

Sušení mikrosfér probíhá ve velkém bubnu. Následně jsou přes soustavu dopravních cest přesunuty do mechanického odstředivého filtru, který je třídí podle velikosti s velkou přesností. Součástí je elektrostatický filtr na prach. Řízení zajišťuje procesor S7-1200.

SYNTHESIA – Chlazení solanky

Dvojice nezávislých linek zajišťuje chlazení solanky pomocí regulace výkonu kompresoru. Dále řízena výroba chladící vody, přečerpávání solanky z vysokotlakého sběrače do nízkotlakého. Solanka je ochlazována přes výměník. Celá stanice je řízena procesorem S7-1200.

PIVOVAR UHERSKÝ BROD – Čerpání mladiny

Chlazení mladiny je řízeno procesorem S7-1200. Dochází k ochlazování mladiny přes masivní chladič a následnému ohřevu užitkové vody pomocí ztrátového tepla.

PAPCEL – Kotelna Šklov

Parní kotelna pro papírenský závod v běloruském Šklově. Kotel od firmy Kolbach. Ostatní technologie je ovládána nadřazeným systémem PLC S7-300. To zahrnuje dodávku paliva ze skladů pomocí soustavy posuvných podlah a dopravníků. Chlazení kotle glykolem. Napájecí voda pro kotel je generována reverzní osmózou tak, aby splňovala ty nejpřísnější požadavky. Následně je spolu s kondenzátem z technologie ukládána do napájecích nádrží. Regulována je úroveň hladiny v bubnu kotle. Výstupní pára má tlak 15Bar. Ten je dále snižován v parních rozdělovačích na 12Bar do technologie a 3Bar zpět do kotelny. Celkový objem páry kotelny je 15t/h. Výstupní spaliny jsou čištěny pomocí elektrostatického odlučovače pro dodržení ekologických podmínek.

MAGNA – Robotické pracoviště pro automatickou kontrolu svarů

Robotické pracoviště pro autokatickou kontrolu svarů slouží pro komplexní kontrolu svarů pod digitálními kamerami, vyhodnocení a uložení informací o svaru do databáze uživatele. Řídící systém S7-300, který po profibusu ovládá ventilové terminály. Otočný stůl pro zadávání dílu, tak aby mohla obsluha z jedné strany zaddávat a na druhé již probíhá kontrola. Servopohon FESTO, který razí na díly identifikační číslo a pomocí kamery kontroluje jejich korektní vyražení. Dvoje kamer KEYENCE, které lze uživatelsky nastavit pro požadované parametry svaru. Vzorují svar s vysokou frekvencí a poté vyhodnotují jeho kvalitu.

MAGNA – Bodová svářečka

Nový jednoúčelový stroj pro svařování bodových svarů. Řízení procesorem S7-1200. Vzduchové ventily ovládají upínky svářečky.

LINDE WIEMANN, Benátky nad Jizerou – Bodová svářečka

Nový jednoúčelový stroj pro svařování bodových svarů. Řízení procesorem S7-1200. Vzduchové ventily ovládají upínky svářečky. Stroj dostal certifikát bezpečnosti SICK.

KOSTKA KOLOBKA – Robotické svařovací pracoviště pro výrobu koloběžek

Robotické pracoviště pro výrobu koloběžek je sestaveno z dvojice robotů, svařovací jednotky a řídícího systému S7-300. Stoly, na kterých jsou upnuty svařence jsou natáčeny servopohony. Ty jsou řízeny frekvenčními měniči Schneider a povelovány nadřazeným řídícím systémem

JELÍNEK DMT – Švová svářečka

Jednoúčelový stroj pro švové svařování kovových sítěk. Řídící systém S7-300. Pomocí ventilových terminálů jsou vzdáleně ovládány vzduchové válce, které jsou navázány na upínky stroje. Frekvenční měnič Schneider slouží pro plynulý chod svařovacího kotouče po materiálu.

EBAS – Bodová svářečka

Nový jednoúčelový stroj pro svařování bodových svarů. Řízení procesorem S7-1200. Vzduchové ventily ovládají upínky svářečky.

GE POWER – Ohýbačka Herber

Rekonstrukce jendoúčelového ohýbacího stroje Herber. Zařízení je ovládáno průmyslovým PLC S7-1500. Hydraulický okruh poháněný čerpadlem slouží pro pohyb dvojice os, které jsou synchronizovány pomocí spojitých regulátorů pro optimální ohyb dílu.

Dopravní podnik města Brna – Nabijárna lodních baterií

Nová nabijárna pro nabíjení lodních baterií (300V a 24V). Automatické nabíjení provádí speciálně vyvinuté nabíječe od firmy EPRONA. Každá ze 6 lodí je osazena PLC -řady S7-1200, které sbírá informace o plavbě a předává je přes centrální řídící jednotku do nabíječů. Komunikace mezi nadřazeným systémem a loděmi je realizována pomocí bezdrátové technologie na frekvenci 2,4GHz. To má za následek, že je možné vyhodnocovat úrovně vybití lodí již při plavbě.

Dopravní podnik města Brna – 5 lodí pro osobní dopravu na Brněnské přehradě

Nové lodě pro osobní dopravu na Brněnské přehradě. Lodě jsou poháněny asynchronními motory (hlavní a záložní). Napájecí napětí dodává dvojice akumulátorů (300V a 24V) a solárními panely, umístěnými na střeše kormidelny. Řídící systém S7-200 komunikuje po AS-i s vzdálenými vstupy/výstupy, které jsou umístěny po celé lodi.

ONIVON a.s. Chrudim – kogenerační jednotky

Dodávka a montáž souborů měření a regulace pro řízení a regulaci kogeneračních jednotek v areálu Onivon a.s. Chrudim, řízení vzduchotechnik, dispečerské pracoviště. Investor – Onivon a.s.

CTZ Beroun – Králův Dvůr

Rekonstrukce a modernizace zdroje tepla pro soustavu CTZ Beroun-Králův Dvůr, Plynová horkovodní kotelna CENTRUM v Berouně. Investor – HARPEN ČR s.r.o.

Výměníkové stanice pro elektrárnu Opatovice – International Power, a.s.

Dodávka a montáž nových předávacích stanic tepla, rekonstrukce řízení předávacích stanic, servisní práce. Investor – International Power Opatovice, a.s.

Záložní zdroj – Praha

Rekonstrukce a modernizace zdroje tepla pro soustavu 6 kotlových jednotek, Praha – Krč. Investor – Pražská teplárenská a.s.

Výměníkové stanice pro Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Dodávka a montáž nových předávacích stanic tepla, rekonstrukce řízení předávacích stanic, servisní práce. Investor – Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

GZ-Sand Štěrkovna Náklo, Bagr RCM

Řízení technologie štěrkovny, rekonstrukce řízení bagru, rekonstrukce a modernizace strojovny bagru. Investor – Českomoravské štěrkovny a.s.

Dodávka a montáž rozváděče a řídicího software pro svářecí stoly plastů

Řízení technologie štěrkovny, rekonstrukce řízení bagru, rekonstrukce a modernizace strojovny bagru. Investor – Českomoravské štěrkovny a.s.

Terminál hromadné dopravy Hradec Králové

Dodávka a montáž elektro pro řízení výměníkových stanic v budovách terminálu, řízení vzduchotechniky, dispečerské pracoviště terminálu. Investor – STRABAG a.s.

Rozdělení olejového hospodářství pro turbosoustrojí CLARK

Dodávka a montáž souborů Měření a regulace a elektroinstalace. Investor – Duslo a.s. Šala, SK

Fontána na Ulrichově náměstí Hradec Králové

Dodávka a montáž souborů Měření a regulace a elektroinstalace pro řízení fontány na Ulrichově náměstí, Hradec Králové. Investor – KTS-AME s.r.o.