Energetika 2018-11-01T12:34:06+00:00

Energetika

PAPCEL – Kotelna Šklov

Parní kotelna pro papírenský závod v běloruském Šklově. Kotel od firmy Kolbach. Ostatní technologie je ovládána nadřazeným systémem PLC S7-300. To zahrnuje dodávku paliva ze skladů pomocí soustavy posuvných podlah a dopravníků. Chlazení kotle glykolem. Napájecí voda pro kotel je generována reverzní osmózou tak, aby splňovala ty nejpřísnější požadavky. Následně je spolu s kondenzátem z technologie ukládána do napájecích nádrží. Regulována je úroveň hladiny v bubnu kotle. Výstupní pára má tlak 15Bar. Ten je dále snižován v parních rozdělovačích na 12Bar do technologie a 3Bar zpět do kotelny. Celkový objem páry kotelny je 15t/h. Výstupní spaliny jsou čištěny pomocí elektrostatického odlučovače pro dodržení ekologických podmínek.

Dopravní podnik města Brna – Nabijárna lodních baterií

Nová nabijárna pro nabíjení lodních baterií (300V a 24V). Automatické nabíjení provádí speciálně vyvinuté nabíječe od firmy EPRONA. Každá ze 6 lodí je osazena PLC -řady S7-1200, které sbírá informace o plavbě a předává je přes centrální řídící jednotku do nabíječů. Komunikace mezi nadřazeným systémem a loděmi je realizována pomocí bezdrátové technologie na frekvenci 2,4GHz. To má za následek, že je možné vyhodnocovat úrovně vybití lodí již při plavbě.

Zkušebna pro testování lokomotiv s rekuperací energie

Součástí projektu byla kompletní dodávka inženýringu, projekčních, softwarových a montážních prací. Zkušebna zkouší pro testování repasovaných lokomotiv za účelem ověření nominálních hodnot výkonu. Dříve zcela ztrátové testování, kdy vyrobená energie pomocí trakčního generátoru ohřívala nádrž s vodou je nyní rekuperována zpět do elektrické sítě.

Kogenerační jednotky 2 x 1MW

Dodávka a montáž souborů měření a regulace pro řízení a regulaci 2ks kogeneračních jednotek GE Jenbacher o jmenovitém výkonu 1MW včetně instalace vysokonapěťového rozvodu 6kV. Dodávka zároveň spočívala v řízení vzduchotechnik a vytvoření dispečerské pracoviště včetně trendů, statistik a logování do databáze.

Záložní zdroj teplta pro Praha – Krč

Kompletní dodávka měření a regulace pro plynovou kotelnu pro městskou část Praha – Krč. Instalovaný tepelný výkon 20MW.

Terminál hromadné dopravy Hradec Králové

Kompletní dodávka měření a regulace pro vytápění terminálu veřejné dopravy MHD. Součástí řešení je také ovládání vzduchových klapek a ventilačních průduchů.

Výměníkové stanice pro elektrárnu Opatovice – International Power, a.s.

Dodávka a montáž nových předávacích stanic tepla, rekonstrukce řízení předávacích stanic, servisní práce. Investor – International Power Opatovice, a.s.

Rekonstrukce zdroje tepla pro Králův Dvůr

Kompletní dodávka projekčních, montážních a software prací včetně elektroinstalačního materiálu pro systém měření a regulace pro kotelnu Králův Dvůr.

Termoolejová kotelna

Dodávka a montáž systému měření regulace pro kotelnu pro provoz lisování interiérových dílů pro automotive.

Rekonstrukce kotelny pekárny

Dodávka a montáž systému měření a regulace pro řízení kotelny pekárny Hrušová.

Předávací stanice tepla 25MW

Dodávka a montáž systému měření a regulace pro řízení předávací stanice tepla.