Papírenský průmysl 2018-03-08T21:05:11+00:00

Papírenský průmysl

PAPCEL – Kotelna Šklov

Parní kotelna pro papírenský závod v běloruském Šklově. Kotel od firmy Kolbach. Ostatní technologie je ovládána nadřazeným systémem PLC S7-300. To zahrnuje dodávku paliva ze skladů pomocí soustavy posuvných podlah a dopravníků. Chlazení kotle glykolem. Napájecí voda pro kotel je generována reverzní osmózou tak, aby splňovala ty nejpřísnější požadavky. Následně je spolu s kondenzátem z technologie ukládána do napájecích nádrží. Regulována je úroveň hladiny v bubnu kotle. Výstupní pára má tlak 15Bar. Ten je dále snižován v parních rozdělovačích na 12Bar do technologie a 3Bar zpět do kotelny. Celkový objem páry kotelny je 15t/h. Výstupní spaliny jsou čištěny pomocí elektrostatického odlučovače pro dodržení ekologických podmínek.