Strojírenství 2018-04-09T06:16:51+00:00

Strojírenství

Protáčedlo parní turbíny

Protáčedlo je typ pohonu, který slouží k protáčení parní turbíny v případě její odstávky z provozu pro servisní účely. Pakliže je turbína odstavena z provozu tj. dojde k zastavení přívodu přehřáté páry, nesmí být ihned díky její vysoké teplotě trvale zastavena. Došlo by totiž k trvalé deformaci rotoru turbíny (prohnutí). Turbína se nechá samovolně dotočit a ihned poté je zařazeno protáčedlo, které turbínou otáčí do jejího úplného vychladnutí. Následně po ukončení odstávky a opětovném přivedení páry do turbíny se tak zvýší její otáčky a natáčedlo je mechanicky vyřazeno. Pro řízení sekvence protáčedla byl použit Siemens Simatic S7-1200 s HMI panelem.

Jevišťní technika na záocenánské lodi

Pro řízení jevištní techniky na zaoceánské loďi AIDA Helios jsme dodali projekční, montážní a softwarové práce. Požadavkem bylo splnit vysoké požadavky na provozní funkčnost a bezpečnost posádky. Prostřednictvím sytému Rexroth jsou řízeny tribuny a jeviště v divadelním studiu a točna s výtahem v tématické restauraci.

Plovoucí bagr RCM

Zakázka spočívala v dodání projekčních, montážních a softwarovových prací pro řízení plovoucího bagru pro těžbu písku. Pro řízení bylo využit řídící systém Siemens Simatic S7-300 s propojením decentralizovaných prvků prostřednictvím sběrnice AS-interface.

Rozdělení olejového hospodářství pro turbosoustrojí CLARK

Dodávka a montáž souborů Měření a regulace a elektroinstalace. Investor – Duslo a.s. Šala, SK.