Vývojové zkušebny 2018-11-02T14:18:17+00:00

Vývojové zkušebny

Zkušebna trakčních převodovek o výkonu 2x 1MW

Pro testování trakčních převodovek do tramvají ap. jsme vyvinuli a dodali na klíč zkušebnu o instalovaném výkonu 2x 1MW. Celé soustrojí je uloženo na plovoucím fundamentu a během zkoušky je tak možné do zařízení vnášet vibrace s intenzitou až 10g ve všech třech osách. I zde je využita rekuperace energie v rámci uzavřeného okruhu mezi pohonným a brzdným motorem. Pokrývají se tak pouze ztráty vzniklé třením. Řízení je realizováno PLC Siemens S7-300 a SCADA Reliance.

Zkušebna průmyslových převodovek o výkonu 1MW

Za účelem testování vyrobených průmyslových převodovek do mlýnů, cementáren, ropných plošin atp. jsme vyvinuli a dodali na klíč zkušebnu o instalovaném výkonu 2x 1MW.
Unikátní řešení spočívá v maximálním využití energie díky její rekuperaci v rámci uzavřeného okruhu mezi pohonným a brzdným motorem. Pokrývají se tak pouze ztráty vzniklé třením. Řízení je realizováno PLC Siemens S7-300 a SCADA Reliance.

5-osá zkušebna pro testování stavebních prvků

Zkušebna slouží pro zatěžování testovaného vzorku prostřednictvím dynamického namáhání různými průběhy – sinus, obdélník, soubor dat. Dodávka spočívala ve vývoji a dodávce měřících a budících karet pro řízení hydraulických válců. Samotné řízení zkušebny je realizováno systémem Bosch Rexroth řady MLC a SCADA vyvinutým v MS Visual Studio. Pro interní komunikaci je využito rozhraní SERCOS.

12-osá zkušebna pro dynamické zatěžování automotive dílů

Vyvinuto pro zatěžování testovaného dílu prostřednictvím dynamického namáhání různými průběhy – sinus, obdélník, soubor dat. Samotné řízení zkušebny s dvanácti hydraulickými osami je realizováno systémem Bosch Rexroth řady MLC a SCADA vyvinutým v MS Visual Studio. Pro interní komunikaci je využito rozhraní SERCOS.

1-osá zkušebna pro interní testování

Vyvinuto pro zatěžování testovaného dílu prostřednictvím dynamického namáhání různými průběhy – sinus, obdélník, soubor dat. Samotné řízení zkušebny je realizováno systémem Bosch Rexroth řady MLC a SCADA vyvinutým v MS Visual Studio.

Zkušebna pro testování lokomotiv s rekuperací energie

Součástí projektu byla kompletní dodávka inženýringu, projekčních, softwarových a montážních prací. Zkušebna zkouší pro testování repasovaných lokomotiv za účelem ověření nominálních hodnot výkonu. Dříve zcela ztrátové testování, kdy vyrobená energie pomocí trakčního generátoru ohřívala bazén s vodou je nyní rekuperována zpět do elektrické sítě.