Vývojové zkušebny 2018-04-09T06:02:08+00:00

Vývojové zkušebny

Zkušebna průmyslových převodovek o výkonu 1MW

Za účelem testování vyrobených průmyslových převodovek do mlýnů, cementáren, ropných plošin atp. jsme vyvinuli a dodali na klíč zkušebnu o instalovaném výkonu 1MW.
Unikátní řešení spočívá v maximálním využití energie díky rekuperaci v rámci uzavřeného toku mezi zdrojem a spotřebičem. Pokrývají se tak pouze ztráty vzniklé třením.

5-osá zkušebna pro testování stavebních prvků

Zkušebna slouží pro zatěžování testovaného vzorku prostřednictvím dynamického namáhání různými průběhy – sinus, obdélník, soubor dat. Dodávka spočívala v zakázkovém vývoji měřících a budících karet a komunikačního rozhraní z hlediska hardware a software. Nadřazený řídící systém Bosch Rexroth řady MLC pro řízení hydraulických os.

12-osá zkušebna pro dynamické zatěžování automotive dílů

Vyvinuto pro pro zatěžování testovaného dílu prostřednictvím dynamického namáhání různými průběhy – sinus, obdélník, soubor dat. Dodávka spočívala v zakázkovém vývoji měřících a budících karet a komunikačního rozhraní z hlediska hardware a software. Nadřazený řídící systém Bosch Rexroth řady MLC pro řízení hydraulických os.

1-osá zkušebna pro interní testování

Vyvinuto pro pro zatěžování testovaného dílu prostřednictvím dynamického namáhání různými průběhy – sinus, obdélník, soubor dat. Dodávka spočívala v zakázkovém vývoji měřících a budících karet a komunikačního rozhraní z hlediska hardware a software. Nadřazený řídící systém Bosch Rexroth řady MLC pro řízení hydraulických os.

Zkušebna pro testování lokomotiv s rekuperací energie

Součástí projektu byla kompletní dodávka inženýringu, projekčních, softwarových a montážních prací. Zkušebna zkouší pro testování repasovaných lokomotiv za účelem ověření nominálních hodnot výkonu. Dříve zcela ztrátové testování, kdy vyrobená energie pomocí trakčního generátoru ohřívala bazén s vodou je nyní rekuperována zpět do elektrické sítě.