Sensit KATALOG 2017-08-11T10:39:38+00:00

Společnost SENSIT s.r.o. je dnes jedním z nejvýznamnějších výrobců snímačů teploty v rozsahu teplot od -190°C do 600°C na českém trhu.

Její výrobky nacházejí uplatnění v oboru měření a regulace, v oboru fakturačního měření spotřeby tepla a ve všech odvětvích průmyslu, zemědělství a služeb, kde je nutno sledovat teplotu jako důležitý parametr technologických procesů.

Snímače teploty s hlavicí až do 600°C

SNÍMAČE TEPLOTY PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ S PLASTOVOU HLAVICÍPopis a použití

Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová hlavice je opatřena kabelovou průchodkou (v hlavici je umístěna svorkovnice) nebo konektorem. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je – 50 až 100 °C. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů. Snadná montáž snímačů teploty je zajištěna díky jedinečnému designu „S hlavice“ společnosti SENSIT s.r.o. Snímače teploty jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Připojovací konektor CONEC 43-00092
 • Propojovací kabely s konektorem přímým RKTpopř. pravoúhlým RKWT

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.

Upozornění: Snímače teploty s výstupním signálem 4–20 mA a s frekvenčním výstupem je možné dodat jen ve variantě A.

 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 110x
NS 110xK
NS 111x
NS 111xK
NS 112x
NS 112xK
NS 310x
NS 310xK
NS 311x
NS 311xK
Typ čidlaNi 1000/5000Ni 1000/6180Ni 891Ni 10000/5000Ni 10000/6180
Měřící rozsah-50 až 100°C
Max. ss měřící proud1 mA1 mA1 mA0,3 mA0,3 mA
Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 113x
NS 113xK
PTS 110x
PTS 110xK
PTS 210x
PTS 210xK
PTS 310x
PTS 310xK
HS 110x
HS 110xK
Typ čidlaT1 = Ni 2226PT 100/3850PT 500/3850PT 1000/3850termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah-50 až 100 °C
Max. ss měřící proud0,7 mA3 mA1,5 mA1 mA1 mW *)

*) maximální příkon

Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 510A
NS 510AK
NS 710x
NS 710xK
Poznámka
Typ čidlaPt 1000/3850PT1000/3850
Výstupní signál4 až 20 mA0 až 10 V
Standardní měřící rozsahy**)-30 až 60°C
0 až 35 °C
0 až 100 °C
0 až 150 °C
-30 až 60 °C
0 až 35 °C
0 až 100 °C
0 až 150 °C
Teplota v okolí hlavice
-30 až 70 °C; teplota v okolí
hlavice snímače
NS 810A(K) -30 až 70 °C
Napájecí napětí (Unap)11 až 30 V DC15 až 30 V DCdoporučená hodnota 24 V DC,
doporučený zdroj 12 V DC
pro NS 810A(K)
Axima AXSP3PO2012
Zatěžovací odpor Rz150 Ω pro Unap = 12 V
700 Ω pro Unap = 24 V
> 10kΩ
Výstupní signál při přerušení čidla> 24 mA> 10,5 mA
Výstupní signál při zkratu čidla< 3,5 mA~ 0 V

Poznámka: x = varianta A nebo varianta B

**) Na základě požadavku zákazníka je možné zajistit zakázkový měřící rozsah v rozmezí od -40 do 150 °C, přičemž minimální rozpětí rozsahu musí být 35 °C (např. -20 až 15 °C; -30 až 80 °C apod.)

OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnostiNi čidla: tř. B, t = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; t = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C; Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751, t = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření Ns 510a(K), Ns 710x(K) a Ns 810a(K)NS 510 A ± 1 °C v závislosti na rychlosti proudění vzduchu
NS 710 A 0,6 % z rozsahu, min. 0,5 °C
NS 810A(K) 0,5 °C pro rozpětí < 100 °C, < 0,6 % z rozsahu pro rozpětí > 100 °C
Zapojení snímačůdle schéma zapojení
Délka stonku (varianta A)výstup odporový a napěťový 0 až 10 V: 25 mm
výstup proudový 4 až 20 mA: 50 mm
Doba odezvyτ0,5 < 9 s (v proudícím vzduchu 1m s-1) – varianta A
τ0,5 ≤ 30 s (v proudícím vzduchu 1m s-1) – varianta B
Doporučený průřez vodičů – snímače s průchodkou0,35 až 1,5 mm2
Typ konektoru v hlavici – snímače s konektoremRSFM4 – Lumberg
Izolační odpor> 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkost < 85 %
Stupeň krytíIP 65 dle ČSN EN 60529
Materiál stonkunerezová ocel DIN 1.4301 – varianta A
Materiál hlavicePOLYAMID
Pracovní podmínkyteplota okolí: -50 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem; -30 až 70 °C s frekv. výstupem
relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C)
atmosférický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnostcca 0,15 kg

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

SNÍMAČE TEPLOTY PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ S KOVOVOU HLAVICÍTyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je – 30 °C až 100 °C. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů.

Snímače teploty jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímačeNK 110NK 111NK 112NK 310NK 311
Typ čidlaNi 1000/5000Ni 1000/6180Ni 891 NiNi 10000/5000Ni 10000/6180
Měřící rozsah-30 až 100°C
Max. ss měřící proud1 mA1 mA1 mA0,3 mA0,3 mA
Typ snímačeNK 113PTK 110PTK 210PTK 310HK 110
Typ čidlaT1 = Ni 226PT 100/3850PT 500/3850PT 1000/3850termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah-30 až 100 °C
Max. ss měřící proud0,7 mA3 mA1,5 mA1 mA1 mW *)

*) maximální příkon

Typ snímačeNK 510Poznámka
Typ čidlaPt 1000/3850
Výstupní signál4 až 20mA
Standardní měřící rozsahy-30 až 60 °C
0 až 35 °C
0 až 100 °C
0 až 150 °C
Teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C
Chyba měření± 1 °C v závslosti na rychlosti proudění vzduchu
Napájecí napětí (Unap)11 až 30 V DCdoporučená hodnota 24 V DC
Zatěžovací odpor Rz150 Ω proUnap = 12 V
700 Ω pro Unap = 24 V
Výstupní signál při přerušení čidla> 24 mA
Výstupní signál při zkratu čidla< 3,5 mA
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnostiNi čidla: tř. B, t = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; t = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C; Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751, t = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Zapojení snímačůdle schéma zapojení
Délka stonku Lvýstup odporový: 25 mm
výstup proudový 4 až 20 mA: 50 mm
Doba odezvyτ0,5 < 9 s (v proudícím vzduchu 1m s-1)
Doporučený průřez vodičů
0,35 až 1,5 mm2
Izolační odpor> 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkost < 85 %
Stupeň krytíIP 54 dle ČSN EN 60529
Materiál stonkunerezová ocel DIN 1.4301
Typ hlaviceLIMATHERM MA
Materiál hlaviceslitina hliníku
Pracovní podmínkyteplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem
relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C)
atmosférický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnostcca 0,2 kg

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

SNÍMAČE TEPLOTY SE STONKEM A PLASTOVOU HLAVICÍPopis a použití

Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty kapalných nebo plynných látek. Plastová hlavice je opatřena kabelovou průchodkou (v hlavici je umístěna svorkovnice) nebo konektorem. V kombinaci se středovým držákem je snímač vhodný k měření teploty v klimatizačních kanálech. Kombinace snímače a jímky je vhodná pro měření v potrubích. Modifikovaná varianta snímače s navařeným šroubením je vhodná pro přímé měření média v potrubí. Standardní teplotní rozsah použití snímačů teploty je – 30 °C až 150 °C. Prodloužením délky stonku je možné použít snímače teploty až do teplot 250 °C. Snímače teploty je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů. Snadná montáž snímačů teploty je zajištěna díky jedinečnému designu „S hlavice“ společnosti SENSIT s.r.o.

Snímače jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 120
NS 120K
NS 121
NS 121K
NS 122
NS 122K
NS 320
NS 320K
NS 321
NS 321K
Typ čidlaNi 1000/5000Ni 1000/6180Ni 891Ni 10000/5000Ni 10000/6180
Měřící rozsah-30 až 150 °C
Max. ss měřící proud1 mA1 mA1 mA0,3 mA0,3 mA
Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 123
NS 123K
PTS 120
PTS 120K
PTS 220
PTS 220K
PTS 320
PTS 320K
HS 120
HS 120K
Typ čidlaT1 = Ni 2226Pt 100/3850Pt 500/3850Pt 1000/3850termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah-30 až 150 °C-50 až 150 °C (teplota v okolí hlavice – 30 až 100°C)-30 až 150 °C
Max. ss měřící proud0,7 mA3 mA1,5 mA1 mA10 mW *)

*) maximální příkon

Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 520
NS 520K
NS 720
NS 720K
Poznámka
Typ čidlaPt 1000/3850Pt 1000/3850
Výstupní signál4 až 20 mA0 až 10 V
Standardní měřící rozsahy**)-50 až 50 °C
-30 až 60 °C
0 až 35 °C
0 až 100 °C
0 až 150 °C
0 až 200 °C
0 až 250 °C
-30 až 60 °C
0 až 35 °C
0 až 100 °C
0 až 150 °C
0 až 200 °C
0 až 250 °C
teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C;
Napájecí napětí (Unap)11 až 30 V DC15 až 30 V DCdoporučená hodnota 24 V DC;
doporučený zdroj 12 V DC NS 840(K)
Axima AXSP3P02012
Zatěžovací odpor Rz150 Ω pro UNAP = 12 V
700 Ω pro UNAP = 24 V
> 10 kΩ
Výstupní signál při přerušení čidla> 24 mA> 10,5 V
Výstupní signál při zkratu čidla< 3,5 mA~ 0 V

**) Na základě požadavku zákazníka je možné zajistit zakázkový měřící rozsah v rozmezí od -40 do 150 °C, přičemž minimální rozpětí rozsahu musí být 35 °C (např. -20 až 15 °C; -30 až 80 °C apod.)

OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti čidlaNi čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C;
Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření NS 520(K), NS 720(K) a NS 820(K)< 0,6 % z rozsahu,minimálně 0,5 °C
NS 820(K) 0,5 °C pro rozpětí < 100 °C, < 0,6 % z rozsahu pro rozpětí < 100 °C
Zapojení snímačůdle schématu
Standardní délka stonku L170, 120, 180, 240, 300, 360, 420 mm
Doba odezvyτ0,5 < 9 s (v proudící vodě 0,4 m.s-1)
Doporučený průřez vodičů – snímače s průchodkou0,35 až 1,5 mm2
Typ konektoru v hlavici – snímače s konektoremRSFM4 – Lumberg
Izolační odpor> 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkosti < 85 %
Stupeň krytíIP 65 dle ČSN EN 60529
Materiál stonkunerezová ocel DIN 1.4301
Materiál hlavicePOLYAMID
Pracovní podmínkyteplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem; -30 až 70 °C s frekv. výstupem
relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C)
atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnostcca 0,15 kg

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

SNÍMAČE TEPLOTY SE STONKEM A KOVOVOU HLAVICÍPopis a použití

Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty kapalných nebo plynných látek. V kombinaci se středovým držákem je snímač teploty vhodný k měření teploty v klimatizačních kanálech. Kombinace snímače teploty a jímky je vhodná pro měření v potrubích. Modifikovaná varianta snímače teploty s navařeným šroubením je vhodná pro přímé měření média v potrubí. Standardní teplotní rozsah měření použití snímačů je -30 °C až 200 °C. Prodloužením délky stonku je možné použít snímače teploty až do teplot 250 °C. Snímače teploty je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů.

Snímače teploty jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímačeNK 120NK 121NK 122NK 320NK 321
Typ čidlaNi 1000/5000Ni 1000/6180Ni 891Ni 10000/5000Ni 10000/6180
Měřící rozsah-30 až 200 °C (teplota v okolí hlavice)
Max. ss měřící proud1 mA1 mA1 mA0,3 mA0,3 mA
Typ snímačeNK 123PTK 120PTK 220PTK 320HK 120
Typ čidlaT1 = Ni 2226Pt 100/3850Pt 500/3850Pt 1000/3850termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah-30 až 150 °C-50 až 200 °C (teplota v okolí hlavice – 30 až 100°C)-30 až 150 °C
Max. ss měřící proud0,7 mA3 mA1,5 mA1 mA10 mW *)

*) maximální příkon

Typ snímačeNK 520Poznámka
Typ čidlaPt 1000/3850
Výstupní signál4 až 20 mA
Standardní měřící rozsahy-50 až 50 °C
-30 až 60 °C
0 až 35 °C
0 až 100 °C
0 až 150 °C
0 až 200 °C
0 až 250 °C
teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C;
Chyba měření< 0,6 % z rozsahunejméně 0,5 °C
Napájecí napětí (Unap)11 až 30 V DCdoporučená hodnota 24 V DC
Zatěžovací odpor Rz150 Ω pro Unap = 12 V
700 Ω pro Unap = 24 V
Výstupní signál při přerušení čidla> 24 mA
Výstupní signál při zkratu čidla< 3,5 mA
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti čidlaNi čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C;
Pt čidla: tř. B dke ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Zapojení snímačůdle schéma zapojení
Standardní délka stonku70, 120, 180, 240, 300, 360, 420 mm
Doba odezvyτ0,5 < 9 s (v proudící vodě 0,4 m.s-1)
Doporučený průřez vodičů0,35 až 1,5 mm2
Izolační odpor> 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkosti < 85 %
Stupeň krytíIP 54 dle ČSN EN 60529
Materiál stonkunerezová ocel DIN 1.4301
Typ hlaviceLIMATHERM MA
Materiál hlaviceslitina hliníku
Pracovní podmínkyteplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem
relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C)
atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnostcca 0,15 kg

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

SNÍMAČE TEPLOTY S RYCHLOU ODEZVOU A PLASTOVOU HLAVICÍPopis a použití

Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty kapalných nebo plynných látek. Plastová hlavice je opatřena kabelovou průchodkou (v hlavici je umístěna svorkovnice) nebo konektorem. Konstrukce stonku snímače umožňuje použití snímače pro přímé měření teploty v potrubích a zároveň zajišťuje rychlou odezvu snímače na změnu teploty. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je -30 až 130 °C. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů. Snadná montáž snímačů teploty je zajištěna díky jedinečnému designu „S hlavice“ společnosti SENSIT s.r.o.

Snímače teploty jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • připojovací konektor CONEC 43-00092
 • propojovací kabely s konektorem přímým RKT popř. pravoúhlým RKWT

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 160
NS 160K
NS 161
NS 161K
NS 162
NS 162K
Typ čidlaNi 1000/5000Ni 1000/6180Ni 891
Měřící rozsah-30 až 130 °C (teplota v okolí hlavice -30 až 100 °C)
Max. ss měřící proud1 mA1 mA1 mA
Typ snímače
(K – s konektorem)
PTS 160
PTS 160K
PTS 260
PTS 260K
PTS 360
PTS 360K
HS 160
HS 160K
Typ čidlaPt 100/3850Pt 500/3850Pt 1000/3850termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah-50 až 130 °C (teplota v okolí hlavice – 30 až 100°C)-30 až 130 °C
Max. ss měřící proud3 mA1,5 mA1 mA10 mW *)

*) maximální příkon

Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 560
NS 560K
NS 760
NS 760K
Poznámka
Typ čidlaPt 1000/3850Pt 1000/3850
Výstupní signál4 až 20 mA0 až 10 V
Standardní měřící rozsahy**)-50 až 50 °C
-30 až 60 °C
0 až 35 °C
0 až 100 °C
0 až 150 °C
-30 až 60 °C
0 až 35 °C
0 až 100 °C
0 až 150 °C
teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C;
teplota v okolí hlavice snímač NS 820(K) -30 až 70 °C
Napájecí napětí (Unap)11 až 30 V DC15 až 30 V DCdoporučená hodnota 24 V DC;
doporučený zdroj 12 V DC NS 820(K)
Axima AXSP3P02012
Zatěžovací odpor Rz150 Ω pro Unap = 12 V
700 Ω pro Unap = 24 V
> 10 kΩ
Výstupní signál při přerušení čidla> 24 mA> 10,5 V
Výstupní signál při zkratu čidla< 3,5 mA~ 0 V

**) Na základě požadavku zákazníka je možné zajistit zakázkový měřící rozsah v rozmezí od -40 do 150 °C, přičemž minimální rozpětí rozsahu musí být 35 °C (např. -20 až 15 °C; -30 až 80 °C apod.)

OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti čidlaNi čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C;
Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření NS 560, NS 760, NS 860(K)
NS 560 a NS 760 < 0,6 % z rozsahu, minimálně 0,5 °C
NS 860(K) 0,5 °C pro rozpětí < 100 °C, < 0,6 % z rozsahu pro rozpětí > 100 °C
Zapojení snímačůdle schéma zapojení
Standardní délka stonku L150, 100, 160, 220 mm
Průměr stonku snímače4 ± 0,1 mm
Standardní závitG 1/2″
Jmenovitý tlak stonku snímačePN 25
Doba odezvyτ0,5 < 4 s (v proudící vodě 0,4 m.s-1)
Doporučený průřez vodičů – snímače s průchodkou0,35 až 1,5 mm2
Typ konektoru v hlavici – snímače s konektoremRSFM4 – Lumberg, M12
Izolační odpor> 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkosti < 85 %
Stupeň krytíIP 65 dle ČSN EN 60529
Materiál stonkunerezová ocel DIN 1.4301
Materiál hlavicePOLYAMID
Pracovní podmínkyteplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem
relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C)
atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnostcca 0,15 kg
MAXIMALNÍ RYCHLOST PROUDĚNÍ MĚŘENÉHO MÉDIA – VZDUCH A VODNÍ PÁRA / VODA [ m.s-1]
Délka stonkudo 60 mm> 60 až 100 mm> 100 až 160 mm> 160 až 220 mm
Hodnoty pro průměr stonku 4 mm8 / 0,86 / 0,63,2 / 0,41,0 / 0,25

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

SNÍMAČE TEPLOTY S RYCHLOU ODEZVOU A KOVOVOU HLAVICÍPopis a použití

Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty kapalných nebo plynných látek. Konstrukce stonku snímače umožňuje použití snímače pro přímé měření teploty v potrubích a zároveň zajišťuje rychlou odezvu snímače na změnu teploty. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je -30 až 130 °C. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů.

Snímače jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímačeNK 160NK 161NK 162
Typ čidlaNi 1000/5000Ni 1000/6180Ni 891
Měřící rozsah-30 až 130 °C (teplota v okolí hlavice -30 až 100 °C)
Max. ss měřící proud1 mA1 mA1 mA
Typ snímačePTK 160PTK 260PTK 360HK 160
Typ čidlaPt 100/3850Pt 500/3850Pt 1000/3850termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah-50 až 130 °C (teplota v okolí hlavice – 30 až 100°C)-30 až 130 °C
Max. ss měřící proud3 mA1,5 mA1 mA10 mW *)

*) maximální příkon

Typ snímačeNK 560Poznámka
Typ čidlaPt 1000/3850
Výstupní signál4 až 20 mA
Standardní měřící rozsahy-50 až 50 °C
-30 až 60 °C
0 až 35 °C
0 až 100 °C
0 až 150 °C
teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C
Napájecí napětí (Unap)11 až 30 V DCdoporučená hodnota 24 V DC
Zatěžovací odpor Rz150 Ω pro Unap = 12 V
700 Ω pro Unap = 24 V
Výstupní signál při přerušení čidla> 24 mA
Výstupní signál při zkratu čidla< 3,5 mA
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti čidlaNi čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C;
Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření NS 560< 0,6 % z rozsahu,minimálně 0,5 °C
Zapojení snímačůdle schéma zapojení
Standardní délka stonku L150, 100, 160, 220 mm
Průměr stonku snímače4 ± 0,1 mm
Standardní závitG 1/2″
Jmenovitý tlak stonku snímačePN 25
Doba odezvyτ0,5 < 4 s (v proudící vodě 0,4 m.s-1)
Doporučený průřez vodičů0,35 až 1,5 mm2
Izolační odpor> 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkost < 85 %
Stupeň krytíIP 54 dle ČSN EN 60529
Materiál stonkunerezová ocel DIN 1.4301
Materiál a typ hlaviceslitina hliníku, LIMATHERM MA
Pracovní podmínkyteplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem
relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C)
atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnostcca 0,2 kg
MAXIMALNÍ RYCHLOST PROUDĚNÍ MĚŘENÉHO MÉDIA – VZDUCH A VODNÍ PÁRA / VODA [ m.s-1]
Délka stonkudo 60 mm> 60 až 100 mm> 100 až 160 mm> 160 až 220 mm
Hodnoty pro průměr stonku 4 mm8 / 0,86 / 0,63,2 / 0,41,0 / 0,25

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

SNÍMAČE TEPLOTY SE STONKEM ŘADY MINIPopis a použití

Odporové snímače řady MINI jsou určeny pro měření teploty kapalných nebo plynných látek v rozsahu teplot -30 až 150 °C. Snímače jsou opatřeny kabelovou průchodkou (v hlavici je umístěna svorkovnice) nebo konektorem. V kombinaci se středovým držákem je snímač vhodný k měření teploty v klimatizačních kanálech. Kombinace snímače a jímky je vhodná pro měření v potrubích. Modifikovaná varianta snímače s navařeným šroubením je vhodná pro přímé měření média v potrubí. Prodloužením délky stonku je možné použít snímače až do teplot 250 °C. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů.

Snímače teploty jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače
(K – s konektorem)
MINI N 120
MINI N 120K
MINI N 121
MINI N 121K
MINI N 122
MINI N 122K
MINI N 320
MINI N 320K
MINI N 321
MINI N 321K
Typ čidlaNi 1000/5000Ni 1000/6180Ni 891Ni 10000/5000Ni 10000/6180
Měřící rozsah-30 až 150 °C (teplota v okolí hlavice -30 až 100 °C)
Max. ss měřící proud1 mA1 mA1 mA0,3 mA0,3 mA
Typ snímače
(K – s konektorem)
MINI N 123
MINI N 123K
MINI P 120
MINI P 120K
MINI P 220
MINI P 220K
MINI P 320
MINI P 320K
MINI H 120
MINI H 120K
Typ čidlaT1 = Ni 2226Pt 100/3850Pt 500/3850pT 1000/3850termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah-30 °C až 150 °C-50 °C až 150°C (teplota v okolí hlavice -30 °C až 100 °C)-30 °C až 150 °C
Max. ss měřící proud0,7 mA3 mA1,5 mA1 mA10 mW *)

*) maximální příkon

Typ snímačeMINI N 520Poznámka
Typ čidlaPt 1000/3850
Výstupní signál4 až 20 mA
Standardní měřící rozsahy-50 až 50 °C
-30 až 60 °C
0 až 35 °C
0 až 100 °C
0 až 150 °C
teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C
Napájecí napětí (Unap)11 až 30 V DCdoporučená hodnota 24 V DC
Zatěžovací odpor Rz150 Ω pro Unap = 12 V
700 Ω pro Unap = 24 V
Výstupní signál při přerušení čidla> 24 mA
Výstupní signál při zkratu čidla< 3 mA
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnostiNi čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C;
Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření MINI N 520< 0,6 % z rozsahu, minimálně 0,5 °C
Zapojení snímačůdle schéma zapojení
Standardní délka stonku L170, 120, 180, 240, 300, 360, 420 mm
Doba odezvyτ0,5 < 9 s (v proudící vodě 0,4 m.s-1)
Typ svorkovnice – snímače s průchodkouWeco 951-A-LFDS, maximální průřez vodičů 1,5 mm2
Typ konektoru – snímače s konektoremRSFM4 – Lumberg M12
Typ přívodního kabelu – snímače s převodníkem 4 až 20 mA2 x 0,25 mm2, PVC stíněný, do 80 °C
Izolační odpor> 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkosti < 85 %
Stupeň krytíIP 65 dle ČSN EN 60529
Materiál stonkunerezová ocel DIN 1.4301
Materiál hlavicePOLYAMID
Pracovní podmínkyteplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem nebo kabelem PVC
relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C)
atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
HmotnostMINI cca 60 g, MINI K 35 g

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

SNÍMAČE TEPLOTY SE STONKEM A NEREZOVOU HLAVICÍPopis a použití

Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty kapalných nebo plynných látek. Snímače se vyrábějí ve dvou variantách: malá hlavice s odporovým výstupním signálem a velká hlavice s výstupním signálem 4 až 20 mA, dále pak v provedeních s průchodkou nebo s konektorem. Tyto snímače jsou primárně určeny pro použití v potravinářském průmyslu. V kombinaci se středovým držákem je snímač vhodný k měření teploty v klimatizačních kanálech. Kombinace snímače a jímky je vhodná pro měření v potrubích. Standardní teplotní rozsah použití aktivních snímačů je -30 až 150 °C, pasivních -30 až 200 °C. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů.

Snímače teploty jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 180P
NS 180K
NS 181P
NS 181K
NS 182P
NS 182K
NS 380P
NS 380K
NS 381P
NS 381K
Typ čidlaNi 1000/5000Ni 1000/6180Ni 891Ni 10000/5000Ni 10000/6180
Měřící rozsah-50 až 200 °C (teplota v okolí hlavice -30 až 100 °C)
Max. ss měřící proud1 mA1 mA1 mA0,3 mA0,3 mA
Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 183P
NS 183K
PTS 180P
PTS 180K
PTS 280P
PTS 280K
PTS 380P
PTS 380K
HS 180P
HS 180K
Typ čidlaT1 = Ni 2226Pt 100/3850Pt 500/3850pT 1000/3850termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah-50 až 150 °C-50 až 200°C (teplota v okolí hlavice -30 až 100 °C)-30 až 150 °C
Max. ss měřící proud0,7 mA3 mA1,5 mA1 mA1 mW *)

*) maximální příkon

Typ snímače
(K – s konektorem)
PTS 580P
PTS 580K
Poznámka
Typ čidlaPt 1000/3850
Výstupní signál4 až 20 mA
Standardní měřící rozsahy-50 až 50 °C
-30 až 60 °C
0 až 35 °C
0 až 100 °C
0 až 150 °C
teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C
Napájecí napětí (Unap)11 až 30 V DCdoporučená hodnota 24 V DC;
Zatěžovací odpor Rz150 Ω pro Unap = 12 V
700 Ω pro Unap = 24 V
Výstupní signál při přerušení čidla> 24 mA
Výstupní signál při zkratu čidla< 3,5 mA
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnostiNi čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C;
Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření< 0,6 % z rozsahu,minimálně 0,5 °C
Zapojení snímačůdle schéma zapojení
Standardní délka stonku L170, 120, 180, 240 mm
Doba odezvyτ0,5 < 9 s (v proudící vodě 0,4 m.s-1)
Přívodní kabel – varianta s kabelemPVC stíněný 2 x 0,25 mm2
Typ konektoru v hlavici – snímače s konektoremLumberg RSFM4, M 12
Standardní délky kabelu1, 2, 5, 10 m
Izolační odpor> 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkosti < 85 %
Stupeň krytíIP 67 dle ČSN EN 60529
Materiál stonkunerezová ocel DIN 1.4301
Materiál hlavicenerezová ocel DIN 1.4301
Pracovní podmínkyteplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem
relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C)
atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnostcca 0,25 kg

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

SNÍMAČE TEPLOTY SE STONKEM A NEREZOVOU HLAVICÍ V HYGIENICKÉM PROVEDENÍPopis a použití

 Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty kapalných nebo plynných látek. Snímače se vyrábějí ve dvou variantách: malá hlavice s odporovým výstupním signálem a velká hlavice s výstupním signálem 4 až 20 mA, dále pak v provedeních s průchodkou nebo s konektorem. Tyto snímače jsou primárně určeny pro použití v potravinářském průmyslu. V kombinaci se středovým držákem je snímač vhodný k měření teploty v klimatizačních kanálech. Kombinace snímače a jímky je vhodná pro měření v potrubích. Standardní teplotní rozsah použití aktivních snímačů je -30 až 150 °C, pasivních -30 až 200 °C. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů.

Snímače teploty jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 170KNS 171KNS 172KNS 370KNS 371K
Typ čidlaNi 1000/5000Ni 1000/6180Ni 891Ni 10000/5000Ni 10000/6180
Měřící rozsah-50 až 200 °C (teplota v okolí hlavice -30 až 100 °C)
Max. ss měřící proud1 mA1 mA1 mA0,3 mA0,3 mA
Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 173KPTS 170KPTS 270KPTS 370KHS 170K
Typ čidlaT1 = Ni 2226Pt 100/3850Pt 500/3850pT 1000/3850termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah-50 až 150 °C-50 až 200°C (teplota v okolí hlavice -30 až 100 °C)-30 až 150 °C
Max. ss měřící proud0,7 mA3 mA1,5 mA1 mA1 mW *)

*) maximální příkon

Typ snímače
(K – s konektorem)
PTS 680KPoznámka
Typ čidlaPt 1000/3850
Výstupní signál4 až 20 mA
Standardní měřící rozsahy-50 až 50 °C
-30 až 60 °C
0 až 35 °C
0 až 100 °C
0 až 150 °C
teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C
Napájecí napětí (Unap)11 až 30 V DCdoporučená hodnota 24 V DC;
Zatěžovací odpor Rz150 Ω pro Unap = 12 V
700 Ω pro Unap = 24 V
Výstupní signál při přerušení čidla> 24 mA
Výstupní signál při zkratu čidla< 3,5 mA
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnostiNi čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C;
Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření< 0,6 % z rozsahu,minimálně 0,5 °C
Zapojení snímačůdle schéma zapojení
Standardní délka stonku L170, 120, 180, 240 mm
Doba odezvyτ0,5 < 9 s (v proudící vodě 0,4 m.s-1)
Typ konektoru v hlavici – snímače s konektoremLumberg RSFM4, M 12
Izolační odpor> 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkosti < 85 %
Stupeň krytíIP 67 dle ČSN EN 60529
Materiál stonkunerezová ocel DIN 1.4301
Materiál hlavicenerezová ocel DIN 1.4301
Pracovní podmínkyteplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem
relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C)
atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnostcca 0,25 kg

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

PŘÍLOŽNÉ SNÍMAČE TEPLOTY S PLASTOVOU HLAVICÍPopis a použití

Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření povrchové teploty. Snímače jsou dodávány včetně upevňovací pásky a uzávěru a jsou vhodné pro měření teploty na potrubích. Plastová hlavice je opatřena kabelovou průchodkou (v hlavici je umístěna svorkovnice) nebo konektorem. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je -50 až 130 °C. Vlastní čidlo je díky konstrukci izolované od vlivu okolního prostředí. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů. Snadná montáž snímačů teploty je zajištěna díky jedinečnému designu „S hlavice“ společnosti SENSIT s.r.o.

Snímače jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 140
Ns 140K
NS 141
NS 141K
NS 142
NS 142K
NS 340
NS 340K
NS 341
NS 341K
Typ čidlaNi 1000/5000Ni 1000/6180Ni 891Ni 10000/5000Ni 10000/6180
Měřící rozsah-50 až 130 °C (teplota v okolí -30 až 100 °C)
Max. ss měřící proud1 mA1 mA1 mA0,3 mA0,3 mA
Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 143
NS 143K
PTS 140
PTS 140K
PTS 240
PTS 240K
PTS 340
PTS 340K
HS 140
HS 140K
Typ čidlaT1 = Ni 2226Pt 100/3850Pt 500/3850Pt 1000/3850termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah-50 až 130 °C (teplota v okolí hlavice -30 až 100 °C)
Max. ss měřící proud0,7 mA3 mA1,5 mA1 mA1 mW *)

*) maximální příkon

Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 540
NS 540K
NS 740
NS 740K
Poznámka
Typ čidlaPt 1000/3850Pt 1000/3850
Výstupní signál4 až 20 mA0 až 10 V
Standardní měřící rozsahy**)-50 až 50 °C
-30 až 60 °C
0 až 35 °C
0 až 100 °C
0 až 150 °C
-30 až 60 °C
0 až 35 °C
0 až 100 °C
0 až 150 °C
teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C;
teplota v okolí hlavice snímač NS 840(K) -30 °C až 70 °C
Napájecí napětí (Unap)11 až 30 V DC15 až 30 V DCdoporučená hodnota 24 V DC;
doporučený zdroj 12 V DC NS 840(K)
Axima AXSP3P02012
Zatěžovací odpor Rz150 Ω pro Unap = 12 V
700 Ω pro Unap = 24 V
> 10 kΩ
Výstupní signál při přerušení čidla> 24 mA> 10,5 V
Výstupní signál při zkratu čidla< 3,5 mA~ 0 V

**) Na základě požadavku zákazníka je možné zajistit zakázkový měřící rozsah v rozmezí od -40 do 150 °C, přičemž minimální rozpětí rozsahu musí být 30 °C (např. -20 až 15 °C; -30 až 80 °C apod.)

OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti čidla
Ni čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C;
Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření NS 540(K), NS 740(K) a NS 840(K) *), **)
< 0,6 % z rozsahu,minimálně 0,5 °C
NS 840(K) 0,5 °C pro rozpětí < 100 °C, < 0,6 % z rozsahu pro rozpětí > 100 °C
Zapojení snímačůdle schématu
Doba odezvyτ0,5 < 13 s (na hladkém povrchu bez pasty)
Doporučený průřez vodičů – snímače s průchodkou0,35 až 1,5 mm2
Typ konektoru v hlavici – snímače s konektoremRSFM4 – Lumberg
Izolační odpor> 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkosti < 85 %
Stupeň krytíIP 65 dle ČSN EN 60529
Materiál pouzdramosaz
Materiál hlavicePOLYAMID
Materiál ochranného pouzdraPOLYAMID
Standardní délka pásky40 cm
Minimální průměr potrubí20 mm
Pracovní podmínkyteplota okolí: -50 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem; -30 až 70 °C s frekv. výstupem
relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C)
atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnostcca 0,15 kg

*) Chyba měření snímače teploty je závislá na vlivu okolní teploty a prostředí a vlastnostech měřeného povrchu (chyba metody).
**) Na měřený povrch se doporučuje nanést teplo vodivou pastu nebo silikonovou vazelinu, která zajistí rychlejší odezvu a minimalizuje chybu metody při měření teploty příložným snímačem.

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

SNÍMAČE TEPLOTY S MAGNETICKÝM UCHYCENÍMPopis a použití

Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření povrchové teploty z feromagnetických materiálů. Kontakt s měřenou plochou je zajištěn odpružením měřícího pouzdra. Plastová hlavice je opatřena kabelovou průchodkou (v hlavici je umístěna svorkovnice) nebo konektorem. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je -30 až 100 °C. Snímače teploty je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů.

Snímače teploty jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • připojovací konektor CONEC 43-00092
 • propojovací kabely s konektorem přímým RKT popř. pravoúhlým RKWT

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.

Možnou alternativou snímačů řady S 190 jsou kabelové snímače s magnetickým uchycením.

 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 190
NS 190K
NS 191
NS 191K
NS 192
NS 192K
NS 390
NS 390K
NS 391
NS 391K
Typ čidla
Ni 1000/5000Ni 1000/6180Ni 891Ni 10000/5000Ni 10000/6180
Měřící rozsah
-30 až 100°C
Max. ss měřící proud1 mA1 mA1 mA0,3 mA0,3 mA
Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 193
NS 193K
PTS 190
PTS 190K
PTS 290
PTS 290K
PTS 390
PTS 390K
HS 190
HS 190K
Typ čidlaT1 = Ni 2226Pt 100/3850Pt 500/3850Pt 1000/3850termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah-30 až 100 °C
Max. ss měřící proud0,7 mA3 mA1,5 mA1 mA1 mW *)

*) maximální příkon

Typ snímače
(K – s konektorem)
NS 590
NS 590K
NS 790
NS 790K
Poznámka
Typ čidlaPt 1000/3850Pt 1000/3850
Výstupní signál4 až 20 mA0 až 10 V
Standardní měřící rozsahy**)-30 až 60°C
0 až 35 °C
0 až 100 °C
0 až 150 °C
-30 až 60°C
0 až 35 °C
0 až 100 °C
0 až 150 °C
teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C
Napájecí napětí (Unap)11 až 30 V DC15 až 30 V DCdoporučená hodnota 24 V DC
Zatěžovací odpor Rz150 Ω pro Unap = 12 V
700 Ω pro Unap = 24 V
> 10 kΩ
Výstupní signál při přerušení čidla> 24 mA> 10,5 V
Výstupní signál při zkratu čidla< 3,5 mA~ 0 V

**) Na základě požadavku zákazníka je možné zajistit zakázkový měřící rozsah v rozmezí od -40 do 150 °C, přičemž minimální rozpětí rozsahu musí být 30 °C (např. -20 až 15 °C; -30 až 80 °C apod.)

OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti čidlaNi čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C;
Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření NS 590(K), NS 790(K)< 0,6 % z rozsahu,minimálně 0,5 °C
Zapojení snímačůdle schéma zapojení
Průměr měřícího pouzdra19 mm
Přítlak měřícího pouzdra5 N
Přídržná síla snímače60 N
Doporučený průřez vodičů – snímače s průchodkou0,35 až 1,5 mm2
Typ konektoru v hlavici – snímače s konektoremRSFM4 – Lumberg
Izolační odpor> 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkosti < 85 %
Stupeň krytíIP 52 dle ČSN EN 60529
Materiál hlaviceLEXAN 500R
Pracovní podmínkyteplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem
relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C)
atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnostcca 0,1 kg (NS 590, NS 790); 0,08kg (pasivní)

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

PŘÍLOŽNÝ SNÍMAČ TEPLOTY S KABELEM<br>mosaz -50 °C až 130 °CPopis a použití

Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření povrchové teploty. Jsou dodávány včetně upevňovací pásky a uzávěru a jsou vhodné pro měření teploty na potrubích. Rozměry snímače umožňují i umístění pod izolaci potrubí. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je -50 až 130 °C. Vlastní čidlo je díky konstrukci izolované od vlivu okolního prostředí. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů.

Snímače jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímačeNS 150ANS 151ANS 152ANS 350ANS 351A
Typ čidlaNi 1000/5000Ni 1000/6180Ni 891Ni 10000/5000Ni 10000/6180
Měřící rozsah-50 až 130 °C
Max. ss měřící proud1 mA1 mA1 mA0,3 mA0,3 mA
Typ snímačeNS 153APTS 150APTS 250APTS 350AHS 150A
Typ čidlaT1 = Ni 2226Pt 100/3850Pt 500/3850Pt 1000/3850termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah-50 až 130 °C
Max. ss měřící proud0,7 mA3 mA1,5 mA1 mA10 mW *)

*) maximální příkon

OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti čidla **)Ni čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C
Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751, Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Zapojení snímačůdle schéma zapojení
Doba odezvyvarianta S150A τ0,5 ≤ 10 s, τ0,9 ≤ 45 s (na rovném povrchu Al hranolu bez pasty)
Izolační odpor> 200 MΩ při Vss, 25° ± 3 °C; vlhkost < 85 %
Stupeň krytíIP 65 dle ČSN EN 60529
Materiál pouzdramosaz
Přívodní kabelsilikon stíněný 2 x 0,22 mm2
silikon stíněný 4 x 0,15 mm2
Standardní délka kabelu2,5, 10 m
Materiál ochranného pouzdraPOLYAMID varianta S150A
Standardní délka pásky40 cm
Minimální průměr potrubí20 mm
Pracovní podmínkyteplota okolí: -50 až 130 °C
relativní vlhkost: max. 85 % (při teplotě okolí 25 °C)
atmosférický tlak: 87 až 107 kPa
Hmotnostcca 0,15 kg

**) Kontrolováno ponořením snímačů do kapaliny, není uvažována chyba metody – vliv okolní
teploty a prostředí, nerovnosti povrchu apod. U dvouvodičového zapojení je nutné připočíst
i vliv odporu vedení přívodního kabelu, v teplotě 20 °C je vliv odporu vodičů 0,4 °C/1 m.

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Snímače teploty s kabelem

S hladkým kovovým pouzdrem

TG 11.5<br /> průměr 1,5 mmPopis a použití

Tyto odporové snímače teploty, kabelové snímače teploty, jsou konstruovány pro kontaktní měření teploty plynných, kapalných nebo pevných látek. Maximální teplotní rozsah použití je -50 °C až 200 °C. Průměr pouzdra 1,5 mm zajišťuje rychlou odezvu na změny teploty a měření teploty v obtížně dostupných místech. Jako přívodní vodiče jsou použity vodiče s teflonovou izolací bez stínění a jejich délka včetně pouzdra je 100 mm. Přívodní vodiče je možné prodloužit různými typy kabelů. Snímače teploty s kabelem jsou určeny pro univerzální použití v chemicky neagresivním prostředí. Způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

– konektory – prodlužovací kabely

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
SnímačTG 11.5
Teplotní rozsah použití-50 °C až 200 °C
Typ čidlaPt 100, Pt 1000
Zapojení čidla
2vodičové
Zapojení prodlužovacích kabelů
2vodič, 3vodič, 4vodič
Stupeň krytíIP 67 dle ČSN EN 60 529
Materiál pouzdranerezová ocel DIN 1.4301
Průměr pouzdra1,5 mm
Délka pouzdra L20 až 40 mm
Přívodní vodiče2 x AWG 32
Délka vodičů
80 mm (pro délku pouzdra 20 mm )
Doba odezvyτ0,5 = 1,5 s; τ0,9 = 4,5 s

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

TG 12<br /> průměr 2 mm, -50 °C až 200 °CPopis a použití

Tyto odporové snímače teploty, kabelové snímače teploty, jsou konstruovány pro kontaktní měření teploty plynných, kapalných nebo pevných látek. Teplotní rozsah použití je -50 až 200 °C. Průměr pouzdra 2 mm zajišťuje rychlou odezvu na změny teploty a měření teploty v obtížně dostupných místech. Jako přívodní kabel je používán typ s teflonovou izolací bez stínění. Snímače teploty s kabelem jsou určeny pro univerzální použití, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu.

Kabelové snímače teploty jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
SnímačTG 12
Teplotní rozsah použití-50 °C až 200 °C
Typ čidlaPt 100, Pt 500, Pt 1000
Stupeň krytíIP 67 dle ČSN EN 60 529
Materiál pouzdranerezová ocel DIN 1.4301
Průměr pouzdra2 mm
Délka pouzdra L25 až 60 mm
Přívodní kabelteflon nestíněný 4 x 0,02 mm2 (4 x AWG 34)
Odpor vedení0,765 Ω / m (odpor jednoho vodiče délky 1 m)
Doba odezvyτ0,5 = 1,5 s; τ0,9 = 4,5 s

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

TG 3 a TG 3A<br />průměr 3 mm, -50 °C až 250 °CPopis a použití

Tyto odporové snímače jsou konstruovány pro kontaktní měření teploty plynných, kapalných nebo pevných látek. Teplotní rozsah použití pro variantu TG 3 je -50 °C až 200 °C a pro variantu TG 3A je to -50 °C až 260 °C. Průměr pouzdra 3 mm zajišťuje rychlou odezvu na změny teploty, jako přívodní kabel je používán typ s teflonovou izolací bez stínění. Snímače jsou určeny pro univerzální použití, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu.

Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • šroubení s kleštinou nebo se zářeznými kroužky – v případě nastavení různé délky ponoru snímače teploty
 • konektory

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
SnímačTG 3TG 3A
Teplotní rozsah použití-50 °C až 200 °C-50 °C až 260 °C
(krátkodobě až 300 °C)
Typ čidla
PT, Ni, NTC, Termočlánek K, J
Stupeň krytíIP 67 dle ČSN EN 60 529IP 64 dle ČSN EN 60 529
Materiál pouzdra
nerezová ocel DIN 1.4301
Průměr pouzdra
3 mm
Délka pouzdra L
25 až 60 mm
Přívodní kabel
teflon nestíněný 2 x 0,205 mm2
teflon stíněný 4 x 0,051 mm2
Odpor vedení
0,16 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení
Doba odezvy
τ0,5 = do 3 s, τ0,9 = do 9 s

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Plášťové odporové snímače

Plášťové odporové snímače teploty (MGO) <br />průměr 1,5 mmPopis a použití

Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou konstruovány pro měření teploty plynných, kapalných, případně pevných látek. Jejich hlavní výhodou proti standardnímu provedení odporových snímačů teploty je tvarovatelnost těla snímače. Teplotní rozsah měřícího konce je až do 500 °C dle provedení snímače teploty. Tyto plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typem snímacího prvku uvedeného v tabulce technických parametrů. Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) vyhovují stupni ochrany až IP 67 podle ČSN EN 60 529 dle typu přívodního kabelu a použité technologie výroby. Průměr pouzdra 1,5 mm zajišťuje velmi rychlou časovou odezvu snímače na změnu teploty.

Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • konektory
 • šroubení s kleštinou nebo se zářeznými kroužky – v případě nastavení různé délky ponoru snímače teploty

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímačeTR 091.5P
Typ čidlaPt 100, Pt 500, Pt 1000
Stupeň Krytíaž IP67 dle varianty přívodního kabelu
ProvedeníPlášťový odporový snímač
Průměr měřící části1,5 mm
Délka měřící částiod 50 do 300 mm standardně, jiné dle požadavku
Maximální měřící rozsah (vztaženo k měřícímu hrotu)-50 °C až 500 °C (může být omezeno dle délky měřícího hrotu a varianty přívodního kabelu)
Třída přesnostitřída B standard (třída A na vyžádání)
Materiál pláštěnerezová ocel DIN1.4571
Tělo snímačeohebné, tvarovatelné
Minimální poloměr ohybu
10násobek průměru
Varianty přívodního kabelu / teplotní odolnost kabelu
PVC stíněný -30 °C až 80 °C
PVC nestíněný -40 °C až 105 °C
Silikon stíněný -50 °C až 200 °C
Teflon stíněný -50 °C až 250 °C
Se skelnou izolací 0 °C až 400 °C (s kovovým opletem)

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Plášťové odporové snímače teploty (MGO) <br />průměr 2 mmPopis a použití

Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou konstruovány pro měření teploty plynných, kapalných, případně pevných látek. Jejich hlavní výhodou proti standardnímu provedení odporových snímačů teploty je tvarovatelnost těla snímače. Teplotní rozsah měřícího konce je až do 500 °C dle provedení snímače teploty. Tyto plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typem snímacího prvku uvedeného v tabulce technických parametrů. Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) vyhovují stupni ochrany až IP 67 podle ČSN EN 60 529 dle typu přívodního kabelu a použité technologie výroby. Průměr pouzdra 2 mm zajišťuje velmi rychlou časovou odezvu snímače na změnu teploty.

Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • konektory
 • šroubení s kleštinou nebo se zářeznými kroužky – v případě nastavení různé délky ponoru snímače teploty

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímačeTR 092.0P
Typ čidlaPt 100, Pt 500, Pt 1000
Stupeň Krytíaž IP67 dle varianty přívodního kabelu
ProvedeníPlášťový odporový snímač
Průměr měřící části2 mm
Délka měřící částiod 50 do 300 mm standardně, jiné dle požadavku
Maximální měřící rozsah (vztaženo k měřícímu hrotu)-50 °C až 500 °C (může být omezeno dle délky měřícího hrotu a varianty přívodního kabelu)
Třída přesnostitřída B standard (třída A na vyžádání)
Materiál pláštěnerezová ocel DIN1.4571
Tělo snímačeohebné, tvarovatelné
Minimální poloměr ohybu10násobek průměru
Varianty přívodního kabelu / teplotní odolnost kabelu
PVC stíněný -30 °C až 80 °C
PVC nestíněný -40 °C až 105 °C
Silikon stíněný -50 °C až 200 °C
Teflon stíněný -50 °C až 250 °C
Se skelnou izolací 0 °C až 400 °C (s kovovým opletem)

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Plášťové snímače teploty (MGO) <br />průměr 3 mmPopis a použití

Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou konstruovány pro měření teploty plynných, kapalných, případně pevných látek. Jejich hlavní výhodou proti standardnímu provedení odporových snímačů teploty je tvarovatelnost těla snímače. Teplotní rozsah měřícího konce snímače je až do 600 °C dle provedení snímače teploty. Tyto plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typem snímacího prvku uvedeného v tabulce technických parametrů. Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) vyhovují stupni ochrany až IP 67 podle ČSN EN 60 529 dle typu přívodního kabelu a použité technologie výroby. Průměr pouzdra 3 mm zajišťuje velmi rychlou časovou odezvu snímače na změnu teploty.

Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • konektory
 • šroubení s kleštinou nebo se zářeznými kroužky – v případě nastavení různé délky ponoru snímače teploty

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímačeTR 093.0P
Typ čidlaPt 100, Pt 500, Pt 1000
Stupeň Krytíaž IP67 dle varianty přívodního kabelu
ProvedeníPlášťový odporový snímač
Průměr měřící části3 mm
Délka měřící částiod 20 do 300 mm standardně, jiné dle požadavku
Měřící rozsah (vztaženo k měřícímu hrotu)-50 až 600 °C (může být omezeno dle délky měřícího hrotu a varianty přívodního kabelu)
Třída přesnostitřída B standard (třída A na vyžádání)
Materiál pláštěnerezová ocel DIN1.4571
Tělo snímačeohebné, tvarovatelné
Minimální poloměr ohybu10násobek průměru
Varianty přívodního kabelu / teplotní odolnost kabelu
PVC stíněný -30 °C až 80 °C
PVC nestíněný -40 °C až 105 °C
Silikon stíněný -50 °C až 200 °C
Teflon stíněný -50 °C až 250 °C
Se skelnou izolací 0 °C až 400 °C (s kovovým opletem)

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Plášťové snímače teploty (MGO) <br />průměr 4,5 mmPopis a použití

Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou konstruovány pro měření teploty plynných, kapalných, případně pevných látek. Jejich hlavní výhodou proti standardnímu provedení odporových snímačů teploty je tvarovatelnost těla snímače. Teplotní rozsah měřícího konce snímače je až do 600 °C dle provedení snímače teploty. Tyto plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typem snímacího prvku uvedeného v tabulce technických parametrů. Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) vyhovují stupni ochrany až IP 67 podle ČSN EN 60 529 dle typu přívodního kabelu a použité technologie výroby. Průměr pouzdra 4 mm zajišťuje velmi rychlou časovou odezvu snímače na změnu teploty.

Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • konektory
 • šroubení s kleštinou nebo se zářeznými kroužky – v případě nastavení různé délky ponoru snímače teploty

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímačeTR 094.5P
Typ čidlaPt 100, Pt 500, Pt 1000
Stupeň Krytíaž IP67 dle varianty přívodního kabelu
ProvedeníPlášťový odporový snímač
Průměr měřící části4 mm
Délka měřící částiod 20 do 300 mm standardně, jiné dle požadavku
Maximální měřící rozsah (vztaženo k měřícímu hrotu)-50 až 600 °C (může být omezeno dle délky měřícího hrotu a varianty přívodního kabelu)
Třída přesnostitřída B standard (třída A na vyžádání)
Materiál pláštěnerezová ocel DIN1.4571
Tělo snímačeohebné, tvarovatelné
Minimum bend radius10násobek průměru
Varianty přívodního kabelu / teplotní odolnost kabelu
PVC stíněný -30 °C až 80 °C
PVC nestíněný -40 °C až 105 °C
Silikon stíněný -50 °C až 200 °C
Teflon stíněný -50 °C až 250 °C
Se skelnou izolací 0 °C až 400 °C (s kovovým opletem)

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Plášťové snímače teploty (MGO) <br />průměr 6 mmPopis a použití

Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou konstruovány pro měření teploty plynných, kapalných, případně pevných látek. Jejich hlavní výhodou proti standardnímu provedení odporových snímačů teploty je tvarovatelnost těla snímače. Teplotní rozsah měřícího konce snímače je až do 600 °C dle provedení snímače teploty. Tyto plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typem snímacího prvku uvedeného v tabulce technických parametrů. Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) vyhovují stupni ochrany až IP 67 podle ČSN EN 60 529 dle typu přívodního kabelu a použité technologie výroby. Průměr snímače je 6 mm.

Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • konektory
 • šroubení s kleštinou nebo se zářeznými kroužky – v případě nastavení různé délky ponoru snímače teploty

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímačeTR 096.0P
Typ čidlaPt 100, Pt 500, Pt 1000
Stupeň Krytíaž IP67 dle varianty přívodního kabelu
ProvedeníPlášťový odporový snímač
Průměr měřící části6 mm
Délka měřící částiod 20 do 300 mm standardně, jiné dle požadavku
Maximální měřící rozsah (vztaženo k měřícímu hrotu)-50 až 600 °C (může být omezeno dle délky měřícího hrotu a varianty přívodního kabelu)
Třída přesnostitřída B standard (třída A na vyžádání)
Materiál pláštěnerezová ocel DIN1.4571
Tělo snímačeohebné, tvarovatelné
Minimální poloměr ohybu10násobek průměru
Varianty přívodního kabelu / teplotní odolnost kabelu
PVC stíněný -30 °C až 80 °C
PVC nestíněný -40 °C až 105 °C
Silikon stíněný -50 °C až 200 °C
Teflon stíněný -50 °C až 250 °C
Se skelnou izolací 0 °C až 400 °C (s kovovým opletem)

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Snímače teploty s bajonetem

TG 60, TG 61 a TG 62<br /> průměr 6 mm, -50 °C až 400 °CPopis a použití

Tyto odporové snímače teploty s bajonetem TG 60, TG 61 a TG 62 jsou přednostně konstruovány pro měření teploty pevných látek, ale je možné je použít i pro měření teploty kapalin anebo plynných látek. Pro upevnění snímače teploty do měřeného místa se používá bajonetová matice, která je našroubovaná na pružině. Kombinací bajonetové matice, pružiny a odpovídajícího bajonetového uzávěru je možné zajistit vyšší přítlak snímače teploty s bajonetem do měřeného místa anebo korigovat případné změny vzdálenosti mezi maticí a měřeným místem v průběhu měření. Maximální teplotní rozsah použití snímačů je -50 °C až 350 °C (krátkodobě 400 °C). Rozsah je pro jednotlivé varianty provedení zužován typem čidla teploty a přívodního kabelu. Snímače teploty vyhovují stupni ochrany od IP 50 až po IP 67 podle ČSN EN 60 529, dle varianty přívodního kabelu.

Snímače teploty s bajonetem jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.

MODIFIKACE A ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY U standardně vyráběných snímačů teploty s bajonetem je možné upravit tyto parametry:

 • možnost zapouzdření dvou čidel teploty
 • variantní provedení rozměrů pouzdra v oblasti: průměru – 5 až 7 mm, délky L, materiálu pouzdra, provedení zakončení pouzdra
 • délka pružiny
 • třída přesnosti A (s výjimkou čidel Ni 10000/5000, Ni 10000/6180, T1 = Ni 2226, termistor NTC 20 k Ω)
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímačeTG 60TG 61TG 62
Zakončení pouzdrarovnépolokoule R6hrot 120°
Typ čidlavšechny typy
Materiál pouzdranerezová ocel DIN 1.4301
Délka pouzdra10 až 85 mm (s přídavkem 15 mm pro upevnění kabelu)
Průměr pouzdra6 mm
Izolační odpor200 MΩ při 500 V DC
Varianty přívodního kabelu / teplotní rozsah
(může být omezeno typem čidla – upřesněno v návodu)
PVC stíněný -30 °Caž 80 °C
PVC nestíněný -40 °C až 105 °C
Silikon stíněný -50 °Caž 200 °C
Teflon stíněný -50 °C až 250 °C
Se skelnou izolací 0 °C až 400 °C (s kovovým opletem)
Stupeň krytíKabely PVC a silikon IP 67
Kabel teflon IP 64
Kabel se skelnou izolací IP 50
Materiál / Rozměry bajonetové maticeponiklovaná mosaz / L = 16mm, vnitřní 12,8 mm
Materiál / Rozměry pružinynerezová ocel DIN 1.4301 / L = 200mm, vnější ∅ 6 mm, ∅ drátu 0,7mm
Maximální přípustný statický tah za kabel1 kg

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

TG 80, TG 81 a TG 82<br /> průměr 8 mm, -50 °C až 400 °CPopis a použití

Tyto odporové snímače teploty TG 80, TG 81 a TG 82jsou přednostně konstruovány pro měření teploty pevných látek, ale je možné je použít i pro měření teploty kapalin anebo plynných látek. Pro upevnění snímače do měřeného místa se používá bajonetová matice, která je našroubovaná na pružině. Kombinací bajonetové matice, pružiny a odpovídajícího bajonetového uzávěru je možné zajistit vyšší přítlak snímače teploty s bajonetem do měřeného místa anebo korigovat případné změny vzdálenosti mezi maticí a měřeným místem v průběhu měření. Maximální teplotní rozsah použití snímačů je -50 °C až 350 °C (krátkodobě 400 °C). Rozsah je pro jednotlivé varianty provedení zužován typem čidla teploty a přívodního kabelu. Snímače teploty s bajonetem vyhovují stupni ochrany od IP 50 až po IP 67 podle ČSN EN 60 529, dle varianty přívodního kabelu.

Snímače teploty s bajonetem jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.

MODIFIKACE A ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY U standardně vyráběných snímačů teploty s bajonetem je možné upravit tyto parametry:

 • možnost zapouzdření dvou čidel teploty
 • variantní provedení rozměrů pouzdra v oblasti: průměru – 5 až 7 mm, délky L, materiálu pouzdra, provedení zakončení pouzdra
 • délka pružiny
 • třída přesnosti A (s výjimkou čidel Ni 10000/5000, Ni 10000/6180, T1 = Ni 2226, termistor NTC 20 k Ω)
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímačeTG 80TG 81TG 82
Zakončení pouzdrarovnépolokoule R8hrot 120°
Typ čidlaPt, Ni, NTC, TC apod.
Izolační odpor
200 MΩ při 500 V DC
Materiál pouzdranerezová ocel DIN 1.4301
Délka pouzdra10 až 85 mm (s přídavkem 15 mm pro upevnění kabelu)
Průměr pouzdra8 mm
Varianty přívodního kabelu / teplotní
rozsah (může být omezeno typem
čidla – upřesněno v návodu)
PVC stíněný -30 °C až 80 °C
PVC nestíněný -40 °C až 105 °C
Silikon stíněný -50 °C až 200 °C
Teflon stíněný -50 °C až 250 °C
Se skelnou izolací 0 °C až 400 °C
(s kovovým opletem)
Stupeň krytíKabely PVC a silikon IP 67
Kabel teflon IP 64
Kabel se skelnou izolací IP 50
Materiál / Rozměry bajonetové maticeNiklovaná mosaz / L = 18mm, vnitřní ∅15 mm
Materiál / Rozměry pružinynerezová ocel DIN 1.4301 / L = 200mm, vnější ∅ 8 mm,
∅ drátu 0,9mm
Maximální přípustný statický tah za kabel1 kg

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

TG 55 <br />-50 °C až 350 °C (krátkodobě 400 °C)Popis a použití

Tyto odporové snímače teploty s bajonetem TG 55 jsou konstruovány pro měření teploty pevných látek, ale je možné je použít i pro měření teploty kapalin anebo plynných látek.

Pro upevnění snímače teploty do měřeného místa se používá bajonetová hlavice, která je našroubovaná na pružině. Kombinací bajonetové matice, pružiny a odpovídajícího bajonetového adaptéru je možné zajistit vyšší přítlak snímače teploty s bajonetem do měřeného místa anebo korigovat případné změny vzdálenosti mezi maticí a měřeným místem v průběhu měření. Maximální teplotní rozsah použití snímačů je – 50°C až 350°C (krátkodobě 400 °C). Rozsah je pro jednotlivé varianty provedení zužován typem čidla teploty a přívodního kabelu. Snímače teploty vyhovují stupni ochrany od IP 50 až po IP 67 podle ČSN EN 60 529, dle varianty přívodního kabelu.

Snímače teploty s bajonetem jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • bajonetový adaptér
 • konektory

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímačeTG 55
Typ čidlavšechny typy
Délka pouzdra L60 až 200 mm
Průměr pouzdra6 mm
Zakončení pouzdrarovné, polokoule R6 nebo hrot 120°
Materiál pouzdranerezová ocel DIN 1.4301
Materiál pravoúhlé částinerezová ocel
Varianty přívodního kabelu / teplotní rozsah
(může být omezeno typem čidla – upřesněno v návodu)
PVC stíněný -30 °C až 80 °C
PVC nestíněný -40 °C až 105 °C
Silikon stíněný -50 °C až 200 °C
Teflon stíněný -50 °C až 250 °C
Se skelnou izolací 0 °C až 400 °C (s kovovým opletem)
Stupeň krytíIP 50 až IP 67 – dle typu kabelu
Materiál / Rozměry bajonetové hlaviceponiklovaná mosaz / L = 16mm, vnitřní 12,8 mm
Materiál / Rozměry pružinynerezová ocel DIN 1.4301 / L = 200mm, vnější ∅ 8 mm, ∅ drátu 1 mm
Izolační odpor> 200 MΩ při 500 VDC, 25° ± 3°C
Maximální přípustný statický tah za kabel1 kg

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Teplotní sondy

Vpichové

Vpichová sonda S x091/250<br />-50 °C až 250 °CPopis a použití

Tyto odporové teplotní sondy S x091/250 jsou konstruovány pro měření teploty sypkých a pevných látek s takovou konzistencí, aby nedošlo k poškození kovového hrotu. Lze je rovněž použít i pro měření kapalných nebo plynných látek. Teplotní rozsah použití teplotní sondy je -50 °C až 250 °C (krátkodobě 300 °C). Sondy jsou tvořeny kovovým hrotem (pnerezová ocel DIN 1.4301), rukojetí a přívodním kabelem. Materiálové složení sond odpovídá požadavkům vyhlášky 38/2001 sb v platném znění, konstrukce umožňuje snadnou čistitelnost a vzhledem k tomu je možné teplotní sondy použít v potravinářství. Odporové čidlo je umístěno v hrotu nerezového pouzdra. Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ sondyS x091/250
Maximální teplotní rozsah použití-50 °C až 250 °C (krátkodobě 300 °C)
Typ čidlaVšechny typy
Stupeň krytíIP 68 (1 bar) dle ČSN EN 60 529
Materiál hrotu sondynerezová ocel DIN1.4301
Průměr hrotu sondy4 mm
Délka hrotu sondy145 mm
Materiál rukojetiPEEK
Teplotní odolnost rukojetido 250 °C
Přívodní kabelteflon stíněný 2 x 0,14 mm2
teflon stíněný 4 x 0,14 mm2
Odpor vedení0,3 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Vpichová sonda S x051/150<br />-50 °C až 150 °CPopis a použití

Tyto odporové teplotní sondy S x051/150 jsou konstruovány pro měření teploty sypkých a pevných látek s takovou konzistencí, aby nedošlo k poškození kovového hrotu. Lze je rovněž použít i pro měření kapalných nebo plynných látek. Teplotní rozsah použití teplotní sondy je -50 °C až 150 °C. Sondy jsou tvořeny kovovým hrotem (nerezová ocel DIN 1.4301), rukojetí a přívodním kabelem. Materiálové složení sond odpovídá požadavkům vyhlášky 38/2001 sb v platném znění, konstrukce umožňuje snadnou čistitelnost a vzhledem k tomu je možné teplotní sondy použít v potravinářství. Odporové čidlo je umístěno v hrotu nerezového pouzdra. Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ sondyS x051/150
Maximální teplotní rozsah použití-30 °C až 150 °C
Typ čidlavšechny typy
Stupeň krytíIP 68 (1 bar) dle ČSN EN 60529
Materiál hrotu sondynerezová ocel DIN 1.4301
Průměr hrotu sondy4 mm
Délka hrotu sondy145 mm
Materiál rukojetisilikon
Teplotní odolnost rukojetido 150 °C
Přívodní kabelsilikon stíněný 2 x 0,22 mm2
silikon stíněný 4 x 0,15 mm2
Odpor vedení0,16 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Vpichová sonda S x061/200<br />-50 °C až 200 °CPopis a použití

Tyto odporové teplotní sondy S x061/200 jsou konstruovány pro měření teploty sypkých a pevných látek s takovou konzistencí, aby nedošlo k poškození kovového hrotu. Lze je rovněž použít i pro měření kapalných nebo plynných látek. Teplotní rozsah použití teplotní sondy je -50 °C až 200 °C. Sondy jsou tvořeny kovovým hrotem (nerezová ocel DIN 1.4301), rukojetí a přívodním kabelem. Materiálové složení sond odpovídá požadavkům vyhlášky 38/2001 sb v platném znění, konstrukce umožňuje snadnou čistitelnost a vzhledem k tomu je možné teplotní sondy použít v potravinářství. Odporové čidlo je umístěno v hrotu nerezového pouzdra. Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ sondyS x061/200
Maximální teplotní rozsah použití-50 °C až 200 °C
Typ čidlaVšechny typy
Stupeň krytíIP 68 (1 bar) dle ČSN EN 60529
Materiál hrotu sondynerezová ocel DIN 1.4301
Průměr hrotu sondy4 mm (4,5 mm – dva snímací prvky)
Délka hrotu sondy125 mm
Materiál rukojetiteflon
Teplotní odolnost rukojetido 200 °C
Přívodní kabelsilikon stíněný 2 x 0,22 mm2
silikon stíněný 4 x 0,15 mm2
Odpor vedení0,16 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Vpichová sonda S x304/220<br />-50 °C až 200 °CPopis a použití

Tyto odporové teplotní sondy S x304/220 jsou konstruovány pro měření teploty sypkých a pevných látek s takovou konzistencí, aby nedošlo k poškození kovového hrotu. Lze je rovněž použít i pro měření kapalných nebo plynných látek. Teplotní rozsah použití teplotní sondy je -50 °C až 220 °C. Sondy jsou tvořeny kovovým hrotem (nerezová ocel DIN 1.4301), rukojetí a přívodním kabelem. Materiálové složení sond odpovídá požadavkům vyhlášky 38/2001 sb v platném znění, konstrukce umožňuje snadnou čistitelnost a vzhledem k tomu je možné teplotní sondy použít v potravinářství. Odporové čidlo je umístěno v hrotu nerezového pouzdra. Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ sondyS x304/220
Maximální teplotní rozsah použití-50 °C až 220 °C
Typ čidlaVšechny typy
Stupeň krytíIP 68 (1 bar) dle ČSN EN 60 529
Materiál hrotu sondynerez 17240 (odpovídá 1.4301)
Průměr hrotu sondy3,6 mm
Délka hrotu sondy120 mm
Materiál rukojetiteflon
Teplotní odolnost rukojeti-50 °C až 200 °C
Přívodní kabelsilikon stíněný 2 x 0,22 mm2
Odpor vedení0,16 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Vpichová sonda S x061/250<br />-50 °C až 250 °CPopis a použití

Tyto odporové teplotní sondy S x061/250 jsou konstruovány pro měření teploty sypkých a pevných látek s takovou konzistencí, aby nedošlo k poškození kovového hrotu. Lze je rovněž použít i pro měření kapalných nebo plynných látek. Teplotní rozsah použití teplotní sondy je -50 °C až 250 °C. Sondy jsou tvořeny kovovým hrotem (nerezová ocel DIN 1.4301), rukojetí a přívodním kabelem. Materiálové složení sond odpovídá požadavkům vyhlášky 38/2001 sb v platném znění, konstrukce umožňuje snadnou čistitelnost a vzhledem k tomu je možné teplotní sondy použít v potravinářství. Odporové čidlo je umístěno v hrotu nerezového pouzdra. Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ sondyS x061/250
Maximální teplotní rozsah použití-50 °C až 250 °C
Typ čidlaVšechny typy
Stupeň krytíIP 68 (1 bar) dle ČSN EN 60 529
Materiál hrotu sondynerezová ocel DIN 1.4301
Průměr hrotu sondy4 mm (4,5 mm – dva snímací prvky)
Délka hrotu sondy125 mm
Materiál rukojetiteflon
Teplotní odolnost rukojetido 250 °C
Přívodní kabelteflon stíněný 2 x 0,14 mm2
teflon stíněný 4 x 0,14 mm2
Odpor vedení0,3 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Dotykové

Příložné sondy S x034/150<br />-30 °C až 150 °CPopis a použití

Tyto odporové teplotní sondy S x034/150 jsou konstruovány pro dotykové měření pevných látek s rovným a hladkým povrchem. Teplotní rozsah použití teplotní sondy je -30 °C až 150 °C. Sondy jsou tvořeny kovovým pouzdrem zakončeným speciální miskou pro kontakt s měřeným povrchem, rukojetí a přívodním kabelem. Odporové čidlo je umístěno v mosazné (duralové) misce, která je pevně umístěna ve speciálním pryžovém pouzdru, které snižuje vliv okolního prostředí na měření.

Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ sondyS x034/150
Maximální teplotní rozsah použití-30 °C až 150 °C
Typ čidlavšechny typy
Stupeň krytíIP 43 dle ČSN EN 60529
Materiál hrotu sondynerezová ocel DIN 1.4301
Materiál dotykové misky
mosaz
Délka pouzdra sondy70 mm
Materiál rukojetiteflon
Teplotní odolnost rukojeti-30 °C až 200 °C
Přívodní kabelsilikon stíněný 2 x 0,22 mm2
Odpor vedení0,16 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Příložné sondy S x033/250<br />-30 °C až 250 °CPopis a použití

Tyto odporové teplotní sondy S x033/250 jsou konstruovány pro dotykové měření pevných látek s rovným a hladkým povrchem. Teplotní rozsah použití teplotní sondy je -30 °C až 250 °C. Sondy jsou tvořeny kovovým pouzdrem zakončeným speciální miskou pro kontakt s měřeným povrchem, rukojetí a přívodním kabelem. Odporové čidlo je umístěno v mosazné (duralové) misce, která je pevně umístěna ve speciálním pryžovém pouzdru, které snižuje vliv okolního prostředí na měření.

Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ sondyS x033/250
Maximální teplotní rozsah použití-30 °C až 250 °C
Typ čidlaVšechny typy
Stupeň krytíIP 43 dle ČSN EN 60 529
Materiál hrotu sondynerez 17240 (odpovídá 1.4301)
Materiál dotykové misky
dural 424254.61
Délka pouzdra sondy125 mm
Materiál rukojetiteflon
Teplotní odolnost rukojetido 200 °C
Přívodní kabelsilikon stíněný 2 x 0,22 mm2
silikon stíněný 4 x 0,15 mm2
Odpor vedení0,16 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Prostorové

Prostorové sondy Sx042/150Popis a použití

Tyto odporové teplotní sondy S x042/150 jsou konstruovány pro kontaktní měření plynných látek. Teplotní rozsah použití teplotní sondy je 0 °C až 150 °C. Sonda je tvořena kovovým pouzdrem s otvory (potravinářská nerez 17240 odpovídá DIN 1.4301), rukojetí, přívodním kabelem. Materiálové složení sond odpovídá požadavkům vyhlášky 38/2001 sb v platném znění, konstrukce umožňuje snadnou čistitelnost a vzhledem k tomu je možné teplotní sondy použít v potravinářství. Odporové čidlo je umístěno v části s otvory, čímž je zajištěn přímý kontakt s měřenou plynnou látkou a rychlá odezva na změnu teploty. Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ sondyS x042/150
Maximální teplotní rozsah použití0 °Caž 150 °C
Typ čidlaVšechny typy
Stupeň krytíIP 20 dle ČSN EN 60 529
Materiál hrotu sondynerez 17240 (odpovídá 1.4301)
Průměr pouzdra sondy5 mm
Délka pouzdra sondy120 mm
Materiál rukojetiteflon
Teplotní odolnost rukojetido 250 °C
Přívodní kabelsilikon stíněný 2 x 0,22 mm2
Odpor vedení0,16 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Prostorové sondy 100-60/xPopis a použití

Tyto teplotní sondy jsou určeny pro kontaktní měře- ní plynných látek. Sonda S x042 je tvořena kovo- vým pouzdrem s otvory, rukojetí, přívodním kabe- lem standardní délky 1 m a je možné ji vzhledem k použitým materiálům použít pro měření teploty v potravinářství.

Odporové čidlo je umístěno v části s otvory, čímž je zajištěn přímý kontakt s měřenou plynnou látkou a rychlá odezva na změny teploty. Konstrukční pro- vedení jednotlivých sond je znázorněno na obrázcích.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Třída přesnostiNi čidla: tř. B,Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro
Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60 751, Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC20kΩ: ± 1°C pro rozsah 0 až 70 °C
Maximální ss měřící proudPt100 – 3 mA; Pt 500 – 1,5 mA; Pt 1000, Ni 1000, Ni 891 – 1 mA;
NTC 20kΩ – max. příkon 1 mW
Zapojení sond2vodičové
Standardní délky kabelu1, 2, 5, 10 m
Typ čidlaNi 1000/5000, Ni 1000/6180, Pt 100, Pt 1000
Materiál dutinkyponiklovaná měď
Materiál pouzdraS x042 nerez 17240
Materiál rukojetiS x042 teflon
Typ konektoru200-80/E ElKA K1321
200-80/C CINCH
Přívodní kabelsilikon stíněný 2 x 0,22 mm2
Prostorové sondy 200-80/xPopis a použití

Tyto teplotní sondy jsou určeny pro kontaktní měření plynných látek. Odporové čidlo je umístěno v části s otvory, čímž je zajištěn přímý kontakt s měřenou plynnou látkou a rychlá odezva na změny teploty. Konstrukční provedení jednotlivých sond je znázorněno na obrázcích.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • ES Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Třída přesnostiNi čidla: tř. B,Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro
Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60 751, Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC20kΩ: ± 1°C pro rozsah 0 až 70 °C
Maximální ss měřící proudPt100 – 3 mA; Pt 500 – 1,5 mA; Pt 1000, Ni 1000, Ni 891 – 1 mA;
NTC 20kΩ – max. příkon 1 mW
Zapojení sond2vodičové
Standardní délky kabelu1, 2, 5, 10 m
Typ čidlaNi 1000/5000, Ni 1000/6180, Pt 100, Pt 1000
Materiál dutinkyponiklovaná měď
Materiál pouzdraS x042 nerez 17240
Materiál rukojetiS x042 teflon
Typ konektoru200-80/E ElKA K1321
200-80/C CINCH
Přívodní kabelsilikon stíněný 2 x 0,22 mm2

Příslušenství pro teploměry

Jímky

Jímka JS 130<br />vnitřní průměr 6,3 mmPopis a použití

Teplotní jímky JS 130 jsou součásti, které jsou obvykle zašroubovány nebo zavařeny do potrubí. Jsou určeny k ochraně měřicí části snímačů proti vlivům měřeného prostředí. Umožňují výměnu snímačů za provozu technologického zařízení. Všechny typy jímek vyráběné ve společnosti SENSIT s.r.o. jsou z kvalitní nerez oceli 17240 (odpovídá 1.4301). Standardně jsou opatřeny závitem G 1/2″, ale je možné je dodat se závitem M 20 x 1,5, M 27 x 2, G 3/8″, případně i jinými dle požadavku.

Jímky JS 130 jsou určeny především pro snímače teploty se stonkem a plastovou řady S 120 (ponorné snímače), snímače teploty řady MINIsnímače teploty se stonkem a kovovou hlavicí (ponorné snímače), celonerezové snímače teplo PTS 580P, PTS580K.

Kromě standardních délek uvedených v katalogových listech a v tabulce technických parametrů níže se jímky vyrábějí i v délkách nestandardních.

Snímače teploty jsou aretovány v jímce šroubem M4 x 10.

Jímky jsou vyráběny na jmenovitý tlak PN63.

 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST PROUDĚNÍ MĚŘENÉHO MÉDIA – VZDUCH A VODNÍ PÁRA / VODA [m.s-1]

Průměr jímky (mm) / délka jímky (mm)do 60> 60 až 100> 100 až 160> 160 až 220> 220 až 400
∅6 a ∅ 820 / 2,015 / 1,58,0 / 1,02,5 / 0,60,6 / 0,3
∅ 10 a ∅ 1235 / 3,530 / 3,015 / 2,05,0 / 1,21,6 / 0,8
Typ jímkyJS 130
Materiál jímkynerezová ocel DIN 1.4301
Maximální průměr stonku snímače6,3 mm
Vnější průměr jímky10 mm
Standardní délky L2
50, 100, 160, 220, 280, 340 a 400 mm
Standardní závityG 1/2″; M 20 x 1,5; M 27 x 2; G 3/8″
Teplotní rozsah použití jímky
Určeno pro snímačesnímače teploty se stonkem a plastovou (ponorné snímače), snímače teploty se stonkem a kovovou hlavicí (ponorné snímače), celonerezové snímače teplo PTS 580P, PTS580K

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Jímka JS 130B<br />vnitřní průměr 7,0 mmPopis a použití

Teplotní jímky JS 130B jsou součásti, které jsou obvykle zašroubovány nebo zavařeny do potrubí. Jsou určeny k ochraně měřicí části snímačů proti vlivům měřeného prostředí. Umožňují výměnu snímačů za provozu technologického zařízení. Všechny typy jímek vyráběné ve společnosti SENSIT s.r.o. jsou z kvalitní nerez oceli 17240 (odpovídá 1.4301). Standardně jsou opatřeny závitem G 1/2″, ale je možné je dodat se závitem M 20 x 1,5, M 27 x 2, G 3/8″, případně i jinými dle požadavku.

Jímky JS 130B jsou určeny především pro snímače teploty se stonkem a plastovou hlavicí (ponorné snímače), snímače teploty řady MINIsnímače teploty se stonkem a kovovou hlavicí (ponorné snímače), celonerezové snímače teplo PTS 580P, PTS580K.

Kromě standardních délek uvedených v katalogových listech a v tabulce technických parametrů níže se jímky vyrábějí i v délkách nestandardních.

Snímače teploty jsou aretovány v jímce šroubem M4 x 10.

Jímky jsou vyráběny na jmenovitý tlak PN63.

 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST PROUDĚNÍ MĚŘENÉHO MÉDIA – VZDUCH A VODNÍ PÁRA / VODA [m.s-1]

Průměr jímky (mm) / délka jímky (mm)do 60> 60 až 100> 100 až 160> 160 až 220> 220 až 400
∅6 a ∅ 820 / 2,015 / 1,58,0 / 1,02,5 / 0,60,6 / 0,3
∅ 10 a ∅ 1235 / 3,530 / 3,015 / 2,05,0 / 1,21,6 / 0,8
Typ jímkyJS 130B
Materiál jímkynerezová ocel DIN 1.4301
Maximální průměr stonku snímače7,0 mm
Vnější průměr jímky10 mm
Standardní délky L2
50, 100, 160, 220, 280 a 400 mm
Standardní závityG 1/2″; M 20 x 1,5; M 27 x 2; G 3/8″
Teplotní rozsah použití jímky
Určeno pro snímačesnímače teploty se stonkem a plastovou (ponorné snímače), snímače teploty se stonkem a kovovou hlavicí (ponorné snímače), celonerezové snímače teplo PTS 580P, PTS580K

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Jímka JS 130G<br />vnitřní průměr 6,3 mmPopis a použití

Teplotní jímky JS 130G jsou součásti, které jsou obvykle zašroubovány nebo zavařeny do potrubí. Jsou určeny k ochraně měřicí části snímačů proti vlivům měřeného prostředí. Umožňují výměnu snímačů za provozu technologického zařízení. Všechny typy jímek vyráběné ve společnosti SENSIT s.r.o. jsou z kvalitní nerez oceli 17240 (odpovídá 1.4301). Standardně jsou opatřeny závitem G 1/2″, ale je možné je dodat se závitem M 20 x 1,5, M 27 x 2, G 3/8″, případně i jinými dle požadavku.

Jímky JS 130 jsou určeny pro kabelové snímače teploty s bajonetem TG 60, TG 61, TG62.

Kromě standardních délek uvedených v katalogových listech a v tabulce technických parametrů níže se jímky vyrábějí i v délkách nestandardních.

Jímky jsou vyráběny na jmenovitý tlak PN63.

 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST PROUDĚNÍ MĚŘENÉHO MÉDIA – VZDUCH A VODNÍ PÁRA / VODA [m.s-1]

Průměr jímky (mm) / délka jímky (mm)do 60> 60 až 100> 100 až 160> 160 až 220> 220 až 400
∅6 a ∅ 820 / 2,015 / 1,58,0 / 1,02,5 / 0,60,6 / 0,3
∅ 10 a ∅ 1235 / 3,530 / 3,015 / 2,05,0 / 1,21,6 / 0,8
Typ jímkyJS 130G
Materiál jímkynerezová ocel DIN 1.4301
Maximální průměr stonku snímače6.2 mm
Vnější průměr jímky10 mm
Standardní délky L2
50, 100, 160, 220, 280 a 400 mm
Standardní závityG 1/2″; M 20 x 1,5; M 27 x 2; G 3/8″
Teplotní rozsah použití jímky
Určeno pro snímačeTG 60, TG 61, TG 62

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Návarky

Návarek přímýPopis a použití

Návarek přímý je určený pro montáž jímek do potrubí nebo k montáži snímače teploty pro měření přímo v médiu.

Standardně vyrábíme návarky z materiálu nerezová ocel DIN 1.4301 nebo železa DIN 1.0254.

Nejběžněji používané závity jsou G 1/2″ a M 20 x 1,5.

Na základě přání zákazníka lze měnit rozměry návarku, jeho materiál a použité závity.

 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
TypNávarek přímý
Standardní materiálnerezová ocel DIN 1.4301 nebo železo DIN 1.0254
Průměr28 mm
Standardní délka L50 a 100 mm
Standardní závityG 1/2″; M 20 x 1,5
Modifikacena základě požadavku zákazníka můžeme změnit rozměry návarku, materiál a šroubení

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Návarek šikmýPopis a použití

Návarek šikmý je určený pro montáž jímek do potrubí nebo k montáži snímače teploty pro měření přímo v médiu.

Standardně vyrábíme návarky z materiálu nerezová ocel DIN 1.4301 nebo železa DIN 1.0254.

Nejběžněji používané závity jsou G 1/2″ a M 20 x 1,5.

Na základě přání zákazníka lze měnit rozměry návarku, jeho materiál a použité závity.

 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
TypNávarek šikmý
Standardní materiálnerezová ocel DIN 1.4301 nebo železo DIN 1.0254
Průměr28 mm
Standardní délka L50 a 70 mm
Standardní závityG 1/2″; M 20 x 1,5
Modifikacena základě požadavku zákazníka můžeme změnit rozměry návarku, materiál a šroubení

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Redukce

RedukcePopis a použití

Redukce slouží k montáži jímky nebo snímače teploty pro měření přímo v médiu. Díky redukci změníme původní zavit v aplikaci na závit požadovaný.

Standardní materiál je železo 11120.

Nejběžněji používané vnitřní závity jsou G 1/2″ a M 20 x 1,5 a vnější M 27 x 2. Závity mohou být různé, dle přání zákazníka.

 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
TypRedukce
Standardní materiálželezo 11120
Standardní vnitřní závity / OKG 1/2″; M 20 x 1,5 / OK 30
Délka vnitřního závitu16 mm
Standardní vnější závitM 27 x 2
Délka vnějšího závitu20 mm
Vnitřní průměr D11 mm
Modifikacena základě požadavku zákazníka můžeme změnit rozměry redukce, materiál a typy šroubení

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Držáky

Plastový držákPopis a použití

Plastový držák slouží k uchycení snímačů například ve vzduchotechnických kanálech.

Plastový držák je součástí balení snímačů teploty se stonkem a lastovou hlavicí řady S 120 (NS 120, NS 121 …, PTS 120, PTS 220 …).

Je určen pro průměr stonku snímače teploty 6 mm.

 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
TypPlastový držák
Maximální průměr55 mm
Vnitřní průměr6 mm
Výška20 mm
MateriálPOLYAMID

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Kovový držák K 120Popis a použití

Kovový držák slouží k uchycení snímačů teploty například ve vzduchotechnických kanálech.

Kovový držák se nejčastěji používá u snímačů teploty se stonkem a kovovou hlavicí řady K 120 (NK 120, NK 121 …, PTK 120, PTK 220 …), dále u snímačů teploty se stonkem a plastovou hlavicí řady S 120řady MINI a u snímačů teploty s celonerezovou hlavicí.

Držák je určen pro snímače teploty s průměrem stonku 6 mm.

Snímače teploty jsou v držáku K 120 aretovány šroubem M4 x 10.

 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
TypKovový držák K 120
Maximální průměr48 mm
Vnitřní průměr6,3 mm
Výška15 mm
Materiálnerez 17240 (odpovídá 1.4301)

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Kovový držák K 110Popis a použití

Kovový držák slouží k uchycení snímačů teploty například ke zdi nebo ke stěně zařízení.

Kovový držák se nejčastěji používá u snímačů teploty pro venkovní prostředí řady K 110 (NK 110, NK 111 …, PTK 110, PTK 210 …).

Držák je určen pro snímače teploty s průměrem stonku 6 mm.

Snímače teploty jsou v držáku K 110 aretovány šroubem M4 x 10.

 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
TypK 110
Rozměrydle rozměrového náčrtu
Materiálnerez 17240 (odpovídá 1.4301)

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Plastový držák - prouděníPopis a použití

Plastový držák určený pro snímače a spínače prouděníSNP a SPP. Nejběžnější použití je uchycení snímače nebo spínače proudění do vzduchotechnických kanálů.

Snímač a spínače proudění jsou v držáku uchyceny pomocí průchodky.

 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
TypPlastový držák – proudění
Maximální průměr
Vnitřní průměr
Výška
MateriálPOLYAMID

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Plastový držák - vlhkostPopis a použití

Plastový držák určený pro snímače teploty a relativní vlhkosti PTSV 120. Nejběžnější použití je uchycení snímače teploty a relativní vlhkosti do vzduchotechnických kanálů.

Snímač teploty a relativní vlhkosti je v držáku uchycen pomocí průchodky.

 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
TypPlastový držák vlhkost
Maximální průměr55 mm
Vnitřní průměr
Výška
MateriálPOLYAMID

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Snímače zaplavení

Vodivostní

Snímače zaplavení SHV1<br /> (snímače hladiny)Popis a použití

Snímače zaplavení (snímače hladiny) jsou tvořeny kovovým snímacími elektrodami a plastovou hlavicí, ve které je umístěna vyhodnocovací elektronika. Připojení napájecího napětí 24VDC nebo 24VAC a zároveň klidový stav na výstupu relé nebo tranzistoru je indikován zelenou LED diodou. Poruchový stav (vytvoření vodivého spojení mezi elektrodami) je signalizováno červenou LED diodou uvnitř krabičky a změnou stavu výstupního tranzistoru anebo kontaktu relé. Volba výstupu relé se provádí umístění zkratovací propojky (jumperu) na DPS. Všechny kovové části jsou z nerez oceli DIN 1.4301, základní délka snímacích elektrod je 50 mm. Přívodní kabely jsou ke svorkovnici připojovány přes vývodky, které jsou součásti plastové hlavice. Základním materiálem hlavice je POLYAMID.

Snímače zaplavení (snímače hladiny) pracují na principu rozdílné vodivosti (konduktivity) vzduchu a vody. Voda vlivem rozpuštěných minerálních a organických látek se stává do určité míry vodivou. V běžných podmínkách (dešťová voda) má vodivost od 5 mS/m směrem k vyšším hodnotám. Od této hodnoty je nastavena s rezervou (méně než 1 mS/m) i citlivost vlastního snímače zaplavení (snímače haldiny). Při spojení elektrod vodivým médiem prochází obvodem proud (řádově µA), ten detekuje vyhodnocovací elektronika, tímto dochází k signalizaci stavu červenou LED diodou, aktivací výstupního tranzistoru (otevřený kolektor) anebo sepnutí rozepnutí kontaktů relé.

Snímače zaplavení (snímače hladiny) jsou určeny k signalizaci poruchových stavů souvisejících s únikem vody v průmyslových provozech, ale i ale i místnostech, kancelářích, případně ve výrobních halách v rozsahu od 0 do 80 °C. Snímače zaplavení (snímače hladiny) vyhovují stupni ochrany IP 65 podle ČSN EN 60 529 a splňují podmínky pro provoz v běžném, chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní odolnost hlavice a chemickou odolnost pouzdra a hlavice snímače.

Možné aplikace:

 • Vypínání čerpadla po dosažení potřebné hladiny
 • Zatopení objektů spodní vodou, záplavami, kanalizací
 • Zatopení sběracích jímek, sepnutí čerpadla po dosažení hladiny
 • Signalizace únik vody z pračky, boileru, darlingu apod.
 • Zatopení místnosti při různých poruchách zařízení — porušený napouštěcí přívod na WC, přetečená vana, umyvadlo
 • Sledování kondenzátu ve vzduchotechnickém kanálu

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • ES Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Technické parametry
 • Přiložené soubory
Typ snímačeSHV1
Napájecí napětí15 až 30 VDC/VAC pro výstup relé; doporučené 24 VDC/VAC
12 až 30 VDC/VAC pro výstup otevřený kolektor; doporučené 24 VDC/VAC
Teplotní rozsah použitív okolí hlavice 0 až 80°C
snímací elektrody maximálně do 100 °C
Výstupní signálreléový výstup nebo výstupní svorka typu otevřený kolektor
Max. odběr bez zatíženícca. 15 mA
Max. odběr se zatíženímcca. 35 mA
Max. spínaný proud6 A
Spínané napětído 24 VDC/VAC
SignalizaceLED červená – alarmový stav
LED zelená – zařízení v provozu, alarmový stav neaktivní
Citlivost spínánífunkce alarmu aktivní při konduktivitě kapaliny od 1 m S/m-1
Izolační odpormezi elektrodami ≥ 500 VDC (mezi elektrodami nepřipojenými do PCB)
Krytí hlaviceIP65 dle ČSN EN 60 529
Materiál hlavicePOLYAMID
Materiál elektrodnerezová ocel třídy DIN 1.4301
Rozměryhlavice 90 x 63 x 34 mm
včetně elektrod 141 x 63 x 34 mm
Hmotnost125 g

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Snímače zaplavení SHV2<br /> (snímače hladiny)Popis a použití

Snímače zaplavení (snímače hladiny) jsou tvořeny plastovou hlavicí, ve které je umístěna vyhodnocovací elektronika a externí sondou, která je tvořena silikonovým kabelem, na jehož konci je připojena plastová krabička se snímacími elektrodami. Kovové elektrody jsou z nerezové oceli DIN 1.4301, délka vlastních snímacích elektrod je 50 mm, základní délka propojovacího kabelu je 2 m. Připojení napájecího napětí 24VDC nebo 24VAC a zároveň klidový stav na výstupu relé nebo tranzistoru je indikován zelenou LED diodou. Poruchový stav (vytvoření vodivého spojení mezi elektrodami) je signalizováno červenou LED diodou uvnitř krabičky a změnou stavu výstupního tranzistoru anebo kontaktu relé. Volba výstupu relé se provádí umístění zkratovací propojky (jumperu) na DPS. Přívodní kabely napájení a výstupních kontaktů jsou ke svorkovnici připojovány přes vývodky, které jsou součásti plastové hlavice. Základním materiálem hlavice je POLYAMID.

Snímače zaplavení (snímače hladiny) pracují na principu rozdílné vodivosti (konduktivity) vzduchu a vody. Voda vlivem rozpuštěných minerálních a organických látek se stává do určité míry vodivou. V běžných podmínkách (dešťová voda) má vodivost od 5 mS/m-1 směrem k vyšším hodnotám. Od této hodnoty je nastavena s rezervou (méně než 1 mS/m) i citlivost vlastního snímače. Mezi ponořenými elektrodami prochází proud (řádově µA), ten detekuje vyhodnocovací elektronika, tímto dochází ke signalizaci stavu červenou LED diodou, aktivací výstupního tranzistoru (otevřený kolektor) a sepnutí nebo rozepnutí relé (obé dle nastavení zkratovací propojky na jumperu).

Snímače zaplavení (snímače hladiny) v provedení s externí sondou jsou určeny k signalizaci poruchových stavů souvisejících s únikem vody v průmyslových provozech, ale i ale i místnostech, kancelářích, případně ve výrobních halách v rozsahu od 0 do 80 °C. Snímače zaplavení (snímače hladiny) vyhovují stupni ochrany IP 65 podle ČSN EN 60 529 a splňují podmínky pro provoz v běžném, chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní odolnost hlavice a chemickou odolnost pouzdra a hlavice snímače.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • ES Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Technické parametry
 • Přiložené soubory
Typ snímačeSHV2
Napájecí napětí15 až 30 VDC/VAC pro výstup relé; doporučené 24 VDC/VAC
12 až 30 VDC/VAC pro výstup otevřený kolektor; doporučené 24 VDC/VAC
Teplotní rozsah použitív okolí hlavice 0 až 80°C
snímací elektrody maximálně do 100 °C
Výstupní signálreléový výstup nebo výstupní svorka typu otevřený kolektor
Max. odběr bez zatíženícca. 15 mA
Max. odběr se zatíženímcca. 35 mA
Max. spínaný proud6 A
Spínané napětído 24 VDC/VAC
SignalizaceLED červená – alarmový stav
LED zelená – zařízení v provozu, alarmový stav neaktivní
Citlivost spínánífunkce alarmu aktivní při konduktivitě kapaliny od 1 m S/m-1
Izolační odpormezi elektrodami ≥ 500 VDC (mezi elektrodami nepřipojenými do PCB)
Krytí hlaviceIP65 dle ČSN EN 60 529
Krytí externí sondyIP67 dle ČSN EN 60 529
Materiál hlavicePOLYAMID
Materiál elektrodnerezová ocel třídy DIN 1.4301
Materiál externí sondySILAMID
Délka kabelu externí sondyzákladní 2 m, zakázkově do 15 m
Typ kabelu externí sondysilikon nestíněný 2 x 0,22 mm2
Rozměryhlavice 90 x 63 x 34 mm
externí sonda 61 x 24 x 25 mm
Hmotnost190 g s externí sondou 2 m

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce

Optické

Optické snímače hladiny <br />do 100 °CPopis a použití

Optické snímače hladiny se používají například pro měření, regulaci a řízení výroby v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Dále je můžeme nalézt v aplikacích snímání naplnění a vyprázdnění nádrží, snímání maximální a minimální hladiny kapaliny, pro ochranu pumpy proti chodu na prázdno a další.

Příslušenství

Provedení ve dvou typech:

 • TYP „A“ – Vhodný pro olejnaté tekutiny (například chladící emulze, olej, nafta, mléko …)
 • TYP „B“ – Vhodný pro tekutiny s pěnou (například: pivo, nealkoholické nápoje typu Kofola a ostatní tekutiny)
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Technické parametry
ProvedeníS kabelemS konektorem
Nominální napětí Un
24 VDC
Napájecí napětí Uc12 – 30 VDC
Napájecí proud Ic< 25 mA
Výstupní proud Iz≤ 200 mA
Indikace sepnutíLED
Odolnost proti přepólováníANO
Spínací dosah (% ponoření hrotu)< cca 50 %
Spínací frekvence35 Hz
Rozsah pracovních teplot T-25 °C až 100 °C – proces
-25 °C až 80 °C – okolí
Pouzdro / optikanerezová ocel / křišťálové sklo
Maximální pracovní tlak2 MPa
Stupeň krytíIP 68IP 67
Typ připojeníKabel PVC 3 x 0,25 mm2; 2 mkonektor M12

Provedení ve dvou typech:

TYP „A“ – Vhodný pro olejnaté tekutiny (například chladící emulze, olej, nafta, mléko …)
TYP „B“ – Vhodný pro tekutiny s pěnou (například: pivo, nealkoholické nápoje typu Kofola a ostatní tekutiny)

Objednací číslo
VýstupProvedení s kabelemProvedení s konektorem
TYP „A“TYP „B“TYP „A“TYP „B“
NPNSpínací
POS 187 311 APOS 187 311 BPOS 187 411 APOS 187 411 B
RozpínacíPOS 187 312 APOS 187 312 BPOS 187 412 APOS 187 412 B
PNPSpínacíPOS 187 313 APOS 187 313 BPOS 187 413 APOS 187 413 B
RozpínacíPOS 187 314 APOS 187 314 BPOS 187 414 APOS 187 414 B

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Optické snímače hladiny <br />do 140 °CPopis a použití

Optické snímače hladiny se používají například pro měření, regulaci a řízení výroby v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Dále je můžeme nalézt v aplikacích snímání naplnění a vyprázdnění nádrží, snímání maximální a minimální hladiny kapaliny, pro ochranu pumpy proti chodu na prázdno a další.

Příslušenství

Provedení ve dvou typech:

 • TYP „A“ – Vhodný pro olejnaté tekutiny (například chladící emulze, olej, nafta, mléko …)
 • TYP „B“ – Vhodný pro tekutiny s pěnou (například: pivo, nealkoholické nápoje typu Kofola a ostatní tekutiny)
 • Popis zboží
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory

 DESCRIPTION AND APPLICATION

Optical liquid level sensors are intended for measurement, regulation and control of production in foodstuff (e.g. beverages production) or pharmaceutical industry. They are used also in applications of sensing of a tank filling or emptying, min. and max. liquid level detection, a pump dry run protection etc.

Variants of optical liquid level sensors:

 • Type ,,A“ – suitable for oil liquids (e.g. coling emulsions, oil, crude, hydraulic oil, milk, etc.)
 • Type ,,B“ – suitable for liquids with foam (e.g. beer,  ,,cola“ type drinks) and other liquids (e.g. water)

Převodníky

Teplota-napětí

PŘEVODNÍKY TEPLOTA – NAPĚTÍ STU (0 –10 V)Popis a použití

Převodník STU jsou určeny k převodu signálu odporových snímačů teploty na bázi Ni 1000/6180, Pt 100/3850 a Pt 1000/3850 na unifikovaný signál 0 až 10 V. Převodníky je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s výstupním signálem 0 až 10 V. Krabička může být vybavena svorkou pro montáž na DIN lištu. Standardní měřící rozsahy převodníku jsou uvedeny v tabulce technických parametrů, teplotní rozsah odolnosti převodníku je -30 °C až 80 °C a nesmí být ani krátkodobě překročen.

Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ převodníkuSTU NiSTU Pt 100STU Pt 1000
Typ čidlaNi 1000/6180Pt 100/3850Pt 1000/3850
Výstupní signál0 až 10V
Napájecí napětí (Unap)15 až 30 V DC (doporučená hodnota 24 V DC)
Standardní měřící rozsahy-30 °C až 60 °C
0 °C až 35 °C
0 °C až 100 °C
0 °C až 150 °C
0 °C až 250 °C
-30 °C až 60 °C
0 °C až 35 °C
0 °C až 100 °C
0 °C až 150 °C
0 °C až 200 °C
0 °C až 400 °C
-30 °C až 60 °C
0 °C až 35 °C
0 °C až 100 °C
0 °C až 150 °C
0 °Caž 200 °C
0 °C až 400 °C
Krytí svorkovniceIP 65 dle ČSN EN 60 529
Teplota okolí-30 °C až 80 °C
Chyba měření< 0,6 % z rozsahu, minimálně 0,5 °C
Zatěžovací odpor Rz> 50 kΩ
Odběr proudu< 8 mA
Výstupní napětí při přerušení čidla> 14 V
Výstupní napětí při zkratu čidla~ 0 V
Zapojení snímačedle schématu zapojení
Doporučené průřez vodičů0,35 až 1,5 mm2
Materiál krabičkyPOLYAMID
Hmotnost0,15 kg

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Teplota-proud

PŘEVODNÍKY TEPLOTA – PROUD STI A STID (4–20 mA)Popis a použití

Převodníky typu STI a STID jsou určeny k převodu signálu odporových snímačů teploty na bázi Ni 1000/6180, Pt 100/3850 a Pt 1000/3850 na unifikovaný signál 4 až 20 mA. Převodníky je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s výstupním signálem 4 až 20 mA. Standardní měřící rozsahy převodníku jsou uvedeny v tabulce technických parametrů, teplotní rozsah odolnosti převodníku je -30 až 70 °C a nesmí být ani krátkodobě překročen.

Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

Z hlediska provedení krabičky převodníku rozlišujeme dvě základní varianty:

1. Převodníky STI Pt a STI Ni:plastová krabička z materiálu POLYAMID (shodná např. s hlavicí snímačů S 120), krabička je vybavena konzolí pro montáž na stěnu, nebo svorkou pro montáž na DIN lištu, krytí svorkovnice vyhovuje stupni IP 65 podle ČSN EN 60 529.

2. Převodníky STID Pt a STID Ni: plastová krabička z materiálu TARFLON – IRY 2200 splňující požadavky UL 94 V-0, určená pro přímou montáž do rozvaděčů na DIN lištu.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

 • EProhlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ převodníkuSTI Ni
STID Ni
STI Pt 100
STID Pt 100
STI Pt 1000
STID Pt 1000
Typ čidlaNi 1000/6180Pt 100/3850Pt 1000/3850
Výstupní signál4 až 20 mA
Napájecí napětí (Unap)11 až 30 V DC pro STI; 11 až 30 V DC pro STID (doporučená hodnota 24 V DC)
Maximální zvlnění Unap0,5 %
Standardní měřící rozsahy-30 °C až 60 °C
0 °C až 35 °C
0 °C až 100 °C
0 °C až 150 °C
0 °C až 250 °C
-30 °C až 60 °C
0 °C až 35 °C
0 °C až 100 °C
0 °C až 150 °C
0 °C až 200 °C
0 °C až 400 °C
-30 °C až 60 °C
0 °C až 35 °C
0 °C až 100 °C
0 °C až 150 °C
0 °C až 200 °C
0 °C až 400 °C
Krytí svorkovniceIP 65 (pro STI), IP 20 (pro STID) dle ČSN EN 60 529
Teplota okolí-30 °C až 80 °C
Chyba měření< 0,6 % z rozsahu, minimálně 0,5 °C
Zatěžovací odpor Rz50 (Unap – 9) Ω
Výstupní proud při přerušení čidla> 24 mA
Výstupní proud při zkratu čidla< 3,5 mA
Zapojení snímačedle schéma zapojení
Doporučené průřez vodičůSTI: 0,35 až 1,5 mm2
STID: 0,35 až 4 mm2
Materiál krabičkySTI: POLYAMID
STID: TARFLON – IRY2200
Pracovní podmínkyteplota okolí: -30 °C až 70 °C
relativní vlhkost: max. 85 % (při teplotě okolí 25 °C)
atmosférický tlak: 87 až 107 kPa
Hmotnost0,15 kg

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Programovatelné

INTELIGENTNÍ PROGRAMOVATELNÉ PŘEVODNÍKY DO HLAVICEPopis a použití

Převodníky řady PP a SH1 jsou programovatelné převodníky do hlavice a jsou určeny pro převod průmyslových signálů z odporového snímače teploty (SH1, SLM) nebo termočlánku na unifikovaný průmyslový signál 4 až 20 mA.

 • Technické parametry
 • Přiložené soubory
Typ převodníkuPP 200PMA 300PP 300
VstupPt 100/3850
Pt 1000/3850
Ni 100/5000 i 6180
Ni 1000/5000 i6180
Pt 100/3850
Pt 1000/3850
Ni 100/5000 i 6180
Ni 1000/5000 i 6180
Pt 100/3850
Pt 1000/3850
Ni 100/5000 i 6180
Ni 1000/5000 i 6180
termočlánek J, L, K, T, S, B, E…
Připojení vstupu2 nebo 3vodičové2vodičové
Výstup4 až 20 mA, programovatelný rozsah
Rozsah měřenílibovolný, min. rozpětí 10 °Clibolný, min. rozpětí 10 °Cdle typu termočlánku
Linearizaceanoanoano
Napájení8 až 28 V po výstupní smyčce8 až 28 V po výstupní smyčce8 až 30 V po výstupní smyčce
Přesnost0,15 %0,15 %0,15 %
Rozsah pracovních teplot-25 °C až 80 °C-25 °C až 80 °C-25 °C až 80 °C

*) chyby uvedené v procentech jsou vztaženy k rozpětí

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

UNIVERZÁLNÍ PROGRAMOVATELNÉ PŘEVODNÍKY NA DIN LIŠTUPopis a použití

Programovatelné měřící převodníky jsou určeny pro převod průmyslových signálů z odporového snímače teploty (PP210, PSTID) nebo termočlánku (PSTID) na unifikovaný průmyslový signál 4 až 20 mA.

 • Technické parametry
 • Přiložené soubory
Typ převodníkuPP210SUG2
VstupPt 100/3850
Pt 1000/3850
Ni 100/5000 i 6180
Ni 1000/5000 i 6180
Pt 100/3850
Pt 1000/3850
Pt 100/6180
Ni 1000/6180
termočlánek J, L, K, T, S, B, E…
Připojení vstupu2 nebo 3vodičové2 nebo 3vodičové
Výstup4 až 20 mA4 až 20 mA
Galvanicky oddělený výstupneano
Rozsah měřenílibovolný, min. rozpětí 10 °Clibovolný, min. rozpětí ve °C dle typu čidla
Linearizaceanorealizována programově
Napájení8 až 28 V po výstupní smyčce9 až 30 V
Rozsah pracovních teplot-20 °C až 80 °C-20 °C až 80 °C

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

PROGRAMOVATELNÉ PŘEVODNÍKY NA LINKU RS485Popis a použití

Převodník PPL100 je určen k převodu signálu z odporového teploměru v rozsahu teplot -55 až 640 °C na číslo v ASCII formátu.

 • Technické parametry
 • Přiložené soubory
Typ převodníkuPPL 100
VstupPt 100/3850, Pt 1000/3850, Ni 100/5000 i 6180
Ni 1000/5000 i 6180 (po dohodě i jiné, např. NTC 20K)
VýstupRS485 (-55 °C až 640 °C)
Linearizaceano
Napájení8 až 20 V
Přesnost0,2 °C
Rozsah provozních teplot-20 °C až 80 °C

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

PROGRAMOVATELNÉ PŘEVODNÍKY NA KABELPopis a použití

Programovatelný převodník určený pro převod průmyslových signálů z odporového snímače teploty Pt 100/3850 na unifikovaný průmyslový signál 4 až 20 mA. Svou konstrukcí je vhodný především k připojení ke kabelovým snímačům.

 • Technické parametry
 • Přiložené soubory
VstupPt 100/3850
Připojení vstupu3vodičové
KonektorM12 4-pin
Výstup4 až 20 mA
Rozsah měřeníprogramovatelný, max. -50 °C až 800 °C, min. rozpětí 50 °C
Napájení8,5 až 32 V DC
Přesnost0,2 %
Rozměryprůměr 14 mm, délka 55 mm
Rozsah pracovních teplot-40 °C až 80 °C (pro plastové tělo)

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.