Firma LDM spol. s r. o. byla založena třemi společníky v polovině roku 1991. Od samostatného vzniku byla, stále je a bude zaměřena na výrobu průmyslových armatur, zejména regulačních ventilů v tlakových stupních PN 16 až PN 500 a v dimenzích DN 15 až DN 400.

Jsme připraveni nabídnout vám výrobky z celého sortimentu LDM včetně specifikace armatur dle vašich požadavků. Dlouholetá spolupráce s firmou LDM nastavila pro naši společnost velmi dobré obchodní podmínky.

Regulační a uzavírací systémy

RV10x1 RV 102 RV 103
Regulační ventily DN 15 až 50, PN 16, Kvs 15 až 50 m3/hod
Popis Regulační ventily řady RV 102 jsou dvoucestné nebo trojcestné armatury se závitovým připojením. Materiál tělesa je bronz. Regulační ventily řady RV 103 jsou tytéž armatury v přírubovém provedení. Materiál tělesa je šedá litina. Tyto ventily se vyrábí v následujícím provedení:
  • trojcestný regulační ventil
  • dvoucestný regulační ventil reverzní
  • dvoucestný rohový regulační ventil
Ventily v provedení RV 102 a RV 103 jsou ovládány ručním kolem nebo elektromechanickými pohony výrobců Siemens (Landis & Staefa), Johnson Controls, Honeywell, Belimo, Ekorex+ a ZPA Nová Paka. 
Použití Ventily jsou určeny pro použití v topenářské a klimatizační technice pro teploty do 150oC.
Pracovní média Ventily řady RV 102 a RV 103 jsou určeny k regulaci průtoku a tlaku kapalin, plynů a par bez abrazivních příměsí jako je voda, nízkotlaká vodní pára (platí jen pro RV 102), vzduch a jiná média kompatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Kyselost, resp. zásaditost média by neměla přesáhnou rozsah pH 4.5 až 9.5. Pro kvalitní a spolehlivou regulaci výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot.
RV1131 RV 113
Dvoucestné a třícestné regulační ventily DN 15 až 150, PN 6 a 16, Kvs 1,6 až 360 m3/hod
Popis Regulační přírubové ventily RV 113 R jsou dvoucestné armatury s tlakově odlehčenou kuželkou (s výjimkou světlostí DN15 – 25) a vysokou těsností, určené k regulaci a uzavírání průtoku média. Toto provedení ventilů umožňuje i při nízkých silách použitých pohonů regulaci při vysokých tlakových spádech. Regulační přírubové ventily RV113 M jsou trojcestné armatury se směšovací nebo rozdělovací funkcí s vysokou těsností v obou větvích, určené k regulaci a uzavírání průtoku média. Díky jedinečné průtočné charakteristice LDMspline®, optimalizované pro regulaci termodynamických dějů, jsou ideální pro použití ve vytápěcích a klimatizačních zařízeních. Průtočné charakteristiky, Kvs součinitelé a netěsnost odpovídají mezinárodním standardům. Ventily typu RV 113 R jsou svým provedením uzpůsobeny pro připojení elektrických pohonů výrobců Siemens, Belimo, Ekorex a LDM.
Použití Regulační ventily RV113 jsou určeny pro použití v topenářské a klimatizační technice.
 
Pracovní média Ventily RV113 jsou vhodné pro použití v zařízeních, kde je regulovaným médiem voda, vzduch a jiná média kompatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury v rozsahu +2 až +150°C. Těsnící plochy krtícího systému jsou odolné vůči běžným kalům a nečistotám média, při výskytu abrazivních příměsí je však nutné do potrubí před ventil umístit filtr pro zajištění dlouhodobé spolehlivé funkce a těsnosti. Ventily nesmí pracovat v podmínkách, kde hrozí nebezpečí vzniku kavitace. Nejsou vhodné pro páru ani pro parní kondenzát.
Regulační a uzavírací ventily 300 line
Jednosedlové regulační a uzavírací ventily stavebnicové konstrukce, která umožňuje přizpůsobit každý ventil potřebám zařízení, pro která jsou určena. Dodávají se v tlakových třídách PN 40 a 63 a ve světlostech DN 15 až 400. Připojení ventilů je buď přírubové nebo přivařovací. Armatury jsou určeny především pro použití v topenářství, klimatizační technice, energetice, plynárenství a chemickém průmyslu. Jsou ovládány ručním kolem, elektromechanickými nebo pneumatickými pohony.
RV3x0 RV/UV 3×0
Regulační a uzavírací ventily DN 15 až 400, PN 40 až 63, Kvs 0,01 až 1600 m3/hod
Popis Regulační ventily RV/UV 3×0 (Ex) jsou jednosedlové armatury určené k regulaci a uzavírání průtoku tekutiny. Vzhledem k široké škále použitých pohonů jsou vhodné pro regulaci při nízkých i vysokých tlakových spádech při nejrozmanitějších provozních podmínkách. Průtočné charakteristiky, Kvs součinitele a netěsnost odpovídají mezinárodním standardům. Ventily jsou ovládány ručním kolem, elektromechanickými pohony výrobců ZPA Nová Paka, Regada, ZPA Pečky, Schiebel, Auma a pneumatickými pohony výrobců LDM, SPA Praha a Flowserve. Použití Ventily RV/UV 3×0 jsou určeny pro použití v topenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Ventily RV/UV 3×0 Ex splňují požadavky II 1/2G IIB TX dle ČSN EN 13463-1 (6/2009) a ČSN EN 1127-1 (5/2008) a ve spojení s vhodnými pohony jsou určeny k použití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle provozních podmínek je možné použít provedení ventilů z ocelolitiny a austenitické nerez oceli. Pracovní média Ventily řady RV/UV 3×0 jsou určeny k regulaci (RV 3×0) resp. k uzavírání (UV 3×0) průtoku a tlaku kapalin, plynů a par jako je voda, vodní pára, vzduch a jiná média kompatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatur. Ventily řady RV/UV 3×0 Ex jsou rovněž určeny k regulaci a uzavírání průtoku a tlaku technických a topných plynů a hořlavých kapalin. Pro kvalitní a spolehlivou regulaci výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot, či jiným vhodným způsobem zajistit, že regulovaná tekutina neobsahuje abrazivní příměsi nebo jiné mechanické nečistoty.    
RV3x2 RV 3×2
Tlakově odlehčené regulační ventily DN 25 až 400, PN 40 až 63, Kvs 1,6 až 1600 m3/hod
Popis Regulační ventily RV 3×2(Ex), jsou jednosedlové armatury s tlakově odlehčenou kuželkou, určené k regulaci průtoku média. Toto provedení ventilů umožňuje i při nízkých silách použitých pohonů regulaci při vysokých tlakových spádech. Průtočné charakteristiky, Kvs součinitele a netěsnost odpovídají mezinárodním standardům. Ventily typu RV 3×2 (Ex) jsou ovládány ručním kolem nebo elektromechanickými pohony výrobců ZPA Nová Paka, ZPA Pečky, Regada, Auma, Schiebel a pneumatickými pohony výrobců LDM, SPA Praha a Flowserve.
Použití Ventily RV 3×2 jsou určeny pro použití v topenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Ventily RV 3×2 Ex splňují požadavky II 1/2G IIB TX dle ČSN EN 13463-1 (6/2009) a ČSN EN 1127-1 (5/2008) a ve spojení s vhodnými pohony jsou určeny k použití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle provozních podmínek je možné použít provedení ventilů z ocelolitiny a austenitické nerez oceli.
 
Pracovní média Ventily řady RV 3×2 jsou určeny k regulaci průtoku a tlaku kapalin, plynů a par jako je voda, vodní pára, vzduch a jiná média kompatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatur. Ventily řady RV 3×2 jsou rovněž určeny k regulaci a uzavírání průtoku a tlaku technických a topných plynů a hořlavých kapalin. Pro kvalitní a spolehlivou regulaci výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot, či jiným vhodným způsobem zajistit, že regulovaná tekutina neobsahuje abrazivní příměsi nebo jiné mechanické nečistoty.

Regulační ventily jsou armatury sloužící k regulaci průtoku a tlaku protékajícího média. V trojcestném provedení potom slouží ke směšování nebo rozdělování průtoku média.
Uzavírací ventily slouží k uzavírání či odstavování potrubí za všech běžných provozních i mimoprovozních stavů. Jsou-li vybaveny elektrickými nebo pneumatickými pohony, jejich využití je zejména v automatizovaných provozech. Havarijní uzávěry jsou regulační nebo uzavírací armatury vybavené pohonem s havarijní funkcí, která zabezpečí bezpečné odstavení ventilu v případě výpadku napájení.
V sortimentu LDM zaujímají uvedené armatury největší oblast portfolia výrobků. Dodávají se v tlakových třídách od PN 6 až do PN 500, rozsah jmenovitých světlostí zahrnuje DN 15 až DN 400. Provedení ventilů může být dvoucestné přímé nebo nárožní, případně s rozšířeným výstupním hrdlem. Trojcestné regulační ventily jsou zpravidla rozměrově symetrické. Použití těchto ventilů je od běžných aplikací v topenářství a chladicí technice, přes náročné aplikace v oblasti konvenční i jaderné energetiky až po využití pro agresivní média v chemickém průmyslu, farmaceutickém průmyslu a potravinářství.


Regulátory výstupního tlaku

Redukční ventily neboli regulátory výstupního tlaku jsou samočinné armatury, sloužící k udržování konstantního tlaku média na výstupní straně ventilu. Celý proces je zabezpečen udržováním tlakové rovnováhy na membráně, v případě ukončení spotřeby média dojde k uzavření armatury.
Ve výrobním programu LDM jsou k dispozici tyto výrobky v provedení PN 16 a PN 25, rozsah jmenovitých světlostí je omezen do DN 50.
Využití redukčních ventilů je především v oblasti topenářství a v průmyslových rozvodech vody a vzduchu

RD1 RD 102 V RD 103 V
Přímočinné regulátory výstupního tlaku DN 15 až 50, PN 16, Kvs 2 až 20 m3/hod
Popis Přímočinné regulátory výstupního tlaku RD 102 V a RD 103 V jsou armatury určené k redukci tlaku média a jeho urdžování na určené hodnotě. To zabezpečuje membrána, která je z jedné strany vystavená účinkům sledovaného tlaku a z druhé strany ovládaná pružinou. Výchylka membrány se přenáší na kuželku ventilu a při poklesu tlaku v závislosti na zvýšeném odběru dochází k otevírání armatury. Díky tlakově odlehčené kuželce není hodnota výstupního tlaku ovlivňována změnami tlaku vstupního. Regulátor je vybaven manometrem, podle kterého lze přímo nastavit požadovanou hodnotu tlaku (v rozsahu daném použitou pružinou) a při provozu sledovat jeho okamžitou hodnotu. V případech, kdy se hodnota požadovaného tlaku pohybuje v oblasti, kde se překrývají hodnoty rozsahů jednotlivých pružin, je vhodnější pro větší citlivost regulátoru volit pružinu s nižším rozsahem. Provedení se vstupem redukovaného tlaku z odběru v potrubí se dodává včetně impulsní trubičky pro připojení. Použití Tyto armatury jsou určeny pro použití především v topenářství a vzduchotechnice pro teploty do 140°C. Mohou být osazeny ve všech regulačních obvodech, kde je nutno zabezpečit redukci tlaku média, bez nutnosti použití jakéhokoli dalšího měřicího zařízení a bez přívodu energie. Pracovní média Ventily RD 102 V, RD 103 V jsou určeny pro plynná a kapalná média, jako je vzduch, voda, nízkotlaká vodní pára (platí jen pro RD 102) a jiná média kompatibilní s použitými materiály vnitřních dílů armatur (především tělesa, kuželky a membrány). Toto provedení není vhodné pro olej. Kyselost, resp. zásaditost média by neměla přesáhnou rozsah pH 4.5 až 9.5. Pro zajištění dlouhodobé těsnosti armatury výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot. V aplikacích, kde by zvýšení redukovaného tlaku nad nastavenou hodnotu mohlo způsobit havárii systému, výrobce doporučuje zařazení pojistného ventilu za regulátor tlaku.
RD122V BEE line  RD 122 V Přímočinné regulátory výstupního tlaku DN 15 až 50, PN 25, Kvs 0,63 až 32 m3/hod
Popis Přímočinný regulátor výstupního tlaku RD 122 V je armatura určená k redukci tlaku média a jeho udržení na nastavené hodnotě. To zabezpečuje membrána vystavená účinkům výstupního tlaku v potrubí a z druhé strany ovládaná pružinou. Výchylka membrány se přenáší na kuželku a při zvýšení výstupního tlaku dochází k zavírání armatury. Díky tlakově vyvážené kuželce není hodnota výstupního tlaku ovlivňována tlakovými poměry v armatuře. V případech, kdy se hodnota požadovaného výstupního tlaku pohybuje v oblasti, kde se překrývají hodnoty rozsahů jednotlivých pružin, je vhodnější pro větší citlivost regulátoru volit pružinu s nižším rozsahem.
Použití Armatury jsou učeny pro provoz v běžných teplovodních a horkovodních regulačních okruzích v topenářství a rovněž v provozech s některými charakteristickými vlastnostmi médií, jako jsou např. chladírenství a klimatizační technika. Maximální diferenční tlak na armatuře nesmí přesáhnout 1,6 MPa.
 
Pracovní média Ventily RD 122 jsou vhodné pro použití v zařízeních, kde je regulovaným médiem voda, vzduch nebo nízkotlaká pára do 1,0 MPa. Dále jsou vhodné pro chladicí směsi a další neagresivní kapalná a plynná média v rozsahu teplot +2oC až +150oC, případně ve spec. provedení s chladicími kondenzačními jímkami až do 180oC. Těsnicí plochy škrticího systému jsou odolné vůči běžným kalům a nečistotám média, při výskytu abrazivních příměsí je však nutné do potrubí před ventil umístit filtr pro zajištění dlouhodobé spolehlivé funkce a těsnosti.

Regulátory diferenčního tlaku

RDD1 RD 102 D RD 103 D
Přímočinné regulátory diferenčního tlaku DN 15 až 50, PN 16, Kvs 2 až 20 m3/hod
Popis Přímočinné regulační ventily diferenčního tlaku RD 102 D a RD 103 D jsou armatury určené k udržování konstantní tlakové diference nebo konstantního průtoku (při použití clony) na daném zařízení. To zabezpečuje membrána, která je vystavená účinkům vstupního a výstupního tlaku daného zařízení nebo škrticí clony. Výchylka membrány se přenáší na kuželku ventilu a při zvětšení tlakové diference dochází k zavírání armatury. Díky tlakově odlehčené kuželce není hodnota diferenčního tlaku ovlivňována tlakovými poměry v armatuře. Regulátor může být vybaven manometry, na kterých lze sledovat okamžité hodnoty vstupního a výstupního tlaku a podle nich i nastavit požadovanou hodnotu tlakového rozdílu (v rozsahu daném použitou pružinou). Standardní provedení je bez manometrů a regulátor je nutné nastavit podle tlaků, eventuelně průtoků, naměřených přímo na daném zařízení. V případech, kdy se hodnota požadovaného diferenčního tlaku pohybuje v oblasti, kde se překrývají hodnoty rozsahů jednotlivých pružin, je vhodnější pro větší citlivost regulátoru volit pružinu s nižším rozsahem. K armaturám jsou standardně dodávány připojovací impulsní trubičky pro připojení k odběrům z potrubí.
Použití Tyto armatury jsou určeny pro použití především v topenářství a vzduchotechnice pro teploty do 140°C a do maximálního pracovního přetlaku 1 MPa. Mohou být osazeny ve všech regulačních obvodech, kde je nutno zabezpečit konstantní tlakový spád nebo průtok na zařízení bez přívodu energie.
 
Pracovní média Ventily RD 102 D, RD 103 D jsou určeny pro plynná a kapalná média, jako je vzduch, voda, nízkotlaká vodní pára (platí jen pro RD 102) a jiná média kompatibilní s použitými materiály vnitřních dílů armatur (především tělesa, kuželky a membrány). Toto provedení není vhodné pro olej. Kyselost, resp. zásaditost média by neměla přesáhnou rozsah pH 4.5 až 9.5. Pro zajištění dlouhodobé těsnosti armatury výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot.
RD1221 BEE line  RD 122 D a RD 122 P Přímočinné regulátory diferenčního tlaku a přímočinné regulátory diferenčního tlaku s omezovačem průtoku DN 15 až 50, PN 25, Kvs 0,63 až 32 m3/hod
Popis Přímočinný regulátor diferenčního tlaku RD 122 D je armatura určená k udržování konstantní tlakové diference na daném zařízení. To zabezpečuje membrána vystavená účinkům vstupního a výstupního tlaku daného zařízení. Výchylka membrány se přenáší na kuželku a při zvýšení tlakové diference dochází k zavírání armatury. Díky tlakově vyvážené kuželce není hodnota diferenčního tlaku ovlivňována tlakovými poměry v armatuře. Přímočinný regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku RD 122 P je armatura určená především k zajištění požadavků na omezení maximálního průtoku zařízením. To zajišťuje dvojice kuželek, z nichž jedna je uživatelsky nastavitelná na žádanou hodnotu a druhá je ovládaná tlakovou diferencí pomocí membránové hlavice. Výchylka membrány se přenáší na kuželku a při zvýšení tlakové diference dochází k zavírání armatury. Tlakově vyvážené kuželky garantují spolehlivou funkci a stálost nastavené hodnoty v celém rozsahu statických i diferenčních tlaků. V případech, kdy se hodnota požadovaného diferenčního tlaku pohybuje v oblasti, kde se překrývají hodnoty rozsahů jednotlivých pružin, je vhodnější pro větší citlivost regulátoru volit pružinu s nižším rozsahem. K ventilům jsou standardně dodávíny připojovací impulsní trubičky pro připojení k odběru v potrubí. Použití Armatury jsou učeny pro provoz v běžných teplovodních a horkovodních regulačních okruzích v topenářství a rovněž v provozech s některými charakteristickými vlastnostmi médií, jako jsou např. chladírenství a klimatizační technika. Maximální diferenční tlak na armatuře nesmí přesáhnout 1,6 MPa. Použití regulátoru diferenčního tlaku s omezením průtoku je vhodné tam, kde je potřeba zaručit jmenovitý průtok zařízením zároveň jako maximální, např. omezení výkonu odběrného místa při najíždění apod. Pracovní média Ventily RD 122 jsou vhodné pro použití v zařízeních, kde je regulovaným médiem voda, vzduch nebo nízkotlaká pára do 0,4 MPa. Dále jsou vhodné pro chladicí směsi a další neagresivní kapalná a plynná média v rozsahu teplot +2°C až +150°C. Těsnicí plochy škrticího systému jsou odolné vůči běžným kalům a nečistotám média, při výskytu abrazivních příměsí je však nutné do potrubí před ventil umístit filtr pro zajištění dlouhodobé spolehlivé funkce a těsnosti.

Regulátory diferenčního tlaku jsou samočinné armatury sloužící k udržování konstantní tlakové diference na zařízení. To je zajištěno udržováním tlakové rovnováhy v ovládací hlavici vybavené membránou a s ní spojené kuželky ventilu. Firma LDM nabízí tyto armatury ve světlostech DN 15 až 50 a v tlakových třídách PN 16 a PN 25. Mohou být vybaveny omezovačem průtoku k zajištění omezení maximálního průtoku soustavou. Používají se především v případech centrálního zásobování teplem na rozvodech UT, jako balanční armatury v lokalitách s rozdílnými dispozičními tlaky.