PAPCEL – Kotelna Šklov

Parní kotelna pro papírenský závod v běloruském Šklově s kotlem od firmy Kolbach. Technologie je ovládána prostřednictvím Siemens Simatic S7-300, tj. dodávka paliva ze skladů pomocí soustavy posuvných podlah a dopravníků. Chlazení kotle realizováno pomocí glykolu. Napájecí voda pro kotel je upravena pomocí reverzní osmózy. Regulována je úroveň hladiny v kotli, tlak výstupní páry, několik redukčních stanic atd. Celkový parní výkon je 15t/h, výstupní spaliny jsou čištěny pomocí elektrostatického odlučovače.


Dopravní podnik města Brna – Nabijárna lodních baterií

Nová nabijárna pro nabíjení lodních baterií (300V a 24V). Automatické nabíjení provádí zakázkově vyvinuté a vyrobené výkonové nabíječe. Každá ze 6 lodí je osazena PLC řady Simatic S7-1200, které sbírá informace o plavbě a předává je přes centrální řídící jednotku do nabíječů. Komunikace mezi nadřazeným systémem a loděmi je realizována pomocí bezdrátové technologie. Úrovně vybití lodí jsou tedy vyhodnocovány již během plavby.


Zkušebna pro testování lokomotiv s rekuperací energie

Součástí projektu byla kompletní dodávka inženýringu, projekčních, softwarových a montážních prací. Zkušebna zkouší pro testování repasovaných lokomotiv za účelem ověření nominálních hodnot výkonu. Dříve zcela ztrátové testování, kdy vyrobená energie pomocí trakčního generátoru ohřívala nádrž s vodou je nyní rekuperována zpět do elektrické sítě.


Kogenerační jednotky 2 x 1MW

Dodávka a montáž souborů měření a regulace pro řízení a regulaci 2ks kogeneračních jednotek GE Jenbacher o jmenovitém výkonu 1MW včetně instalace vysokonapěťového rozvodu 6kV. Dodávka zároveň spočívala v řízení vzduchotechnik a vytvoření dispečerské pracoviště včetně trendů, statistik a logování do databáze.


Záložní zdroj teplta pro Praha – Krč

Kompletní dodávka měření a regulace pro plynovou kotelnu pro městskou část Praha – Krč. Instalovaný tepelný výkon 20MW.


Terminál hromadné dopravy Hradec Králové

Kompletní dodávka měření a regulace pro vytápění terminálu veřejné dopravy MHD. Součástí řešení je také ovládání vzduchových klapek a ventilačních průduchů.


Výměníkové stanice pro elektrárnu Opatovice – International Power, a.s.

Dodávka a montáž nových předávacích stanic tepla, rekonstrukce řízení předávacích stanic, servisní práce. Investor – International Power Opatovice, a.s.


Rekonstrukce zdroje tepla pro Králův Dvůr

Kompletní dodávka projekčních, montážních a software prací včetně elektroinstalačního materiálu pro systém měření a regulace pro kotelnu Králův Dvůr.


Termoolejová kotelna

Dodávka a montáž systému měření regulace pro kotelnu pro provoz lisování interiérových dílů pro automotive.


Rekonstrukce kotelny pekárny

Dodávka a montáž systému měření a regulace pro řízení kotelny pekárny Hrušová.


Předávací stanice tepla 25MW

Dodávka a montáž systému měření a regulace pro řízení předávací stanice tepla.