Plavidla pro brněnskou přehradu

Pro Dopravní Podnik Města Brna jsme dodali komplexní řešení řízení všech pěti elektrolodí korzujících po brněnské přehradě. Součástí dodávky je inženýring řešení celé části elektro, elektrická výzbroj a veškerý hardware a také řídící software. Lodě jsou čistě elektrické a pro zásobování energií je využita elektrické baterie o celkové hmotnosti 10tun.

Naše dodávka: 

 • Kompletní inženýring části elektro
 • Dodávka hardware a elektroinstalačního materiálu
 • Kompletní elektroinstalační práce
 • Aplikační software pro řízení lodi včetně výpočtu spotřeby el. energie

Klíčové vlastnosti: 

 • Čistě elektrický pohon
 • Přepravní kapacita 200 osob
 • Na baterie loď pluje celý den, přes noc se dobíjí


Výletní loď Arnošt z Pardubic

Pro Dopravní Podnik Města Pardubic jsme dodali komplexní řešení rekonstrukce řízení výletní lodi. Rekonstrukce zahrnovala upgrade řídícho systému pro ovládání lodních motorů a kormidla, zároveň proběhla kompletní výměna elektroinstalace palubní kuchyně.

Naše dodávka: 

 • Inženýring části elektro pro řízení lodi a lodní kuchyň
 • Dodávka hardware a elektroinstalačního materiálu
 • Elektroinstalační práce

RailJay MkI – řídící jednotka pro dieselový motor TEDOM

Naše společnost vyvinula systém řízení dieselového spalovacího motoru TEDOM TD242 pro nasazení na drážním vozidle, který se skládá z řídící jednotky motoru a výkonového spínacího modulu. Motor společně se samočinnou převodovku VOITH/ZF tvoři hnací soustavu vozidla. Řízení motoru probíhá prostřednictvím sběrnice CAN, kdy mezi jednotlivé účastníky se řadí řídící jednotka motoru, řídící jednotka převodovky a nadřazený systém řízení.

Komunikace je založena na protokolu J1939 vč. několika proprietárních modifikací. Řídící jednotka motoru ovládá prostřednictvím spínacího modulu výkonové akční členy na motoru.

Klíčové vlastnosti: 

 • Momentová a/nebo otáčková regulace motoru
 • Komunikace prostřednictvím sběrnice CAN
 • Certifikováno dle EN 50155 

Motorový vůz 813

Hnací soustavu vozidla tvoří naftový spalovací motor TEDOM splňující drážní emisní normu UIC.IIIB spolu ve spojení s automatickou převodovkou Voith DIWA5. Motor je řízen pomocí systému RailJay MkI, která posílá provozní data prostřednictvím CAN-bus, resp. protokolu J1939. Tato data jsou pak zobrazena na displejích na obou stanovištích strojvedoucího.

Naše dodávka: 

 • Elektronické řízení motoru RailJay MkI
 • Elektronický „dashboard“ – vizualizace provozních hodnot na operátorských panelech
 • Implementace J1939-71
 • Autonomní dávkování AdBlue
 • Diagnostika dle SAE J1939-73

Motorový vůz 814

Vozidlo vzniklo modernizací řady 810, hnací soustavu tvoří naftový spalovací motor TEDOM 242kW UIC.IIIA spolu ve spojení s automatickou převodovkou Voith DIWA5. Motor je řízen pomocí systému RailJay MkI, která posílá provozní data prostřednictvím CAN-bus, resp. protokolu J1939. Tato data jsou pak zobrazena na displejích na obou stanovištích strojvedoucího.

Naše dodávka: 

 • Elektronické řízení motoru RailJay MkI
 • Implementace J1939-71
 • Autonomní dávkování AdBlue
 • Diagnostika dle SAE J1939-73

Motorový vůz 842

Hnací soustavu vozidla tvoří naftový spalovací motor TEDOM 242kW UIC.IIIA spolu ve spojení s automatickou převodovkou ZF. Motor je řízen pomocí systému RailJay MkI, která posílá provozní data prostřednictvím CAN-bus, resp. protokolu J1939. Tato data jsou pak zobrazena na displejích na obou stanovištích strojvedoucího.

Naše dodávka: 

 • Elektronické řízení motoru RailJay MkI
 • Implementace J1939-71
 • Autonomní dávkování AdBlue
 • Diagnostika dle SAE J1939-73

Motorový vůz AMX4518

Původem z Francie tento modernizovaný motorový vůz nyní slouží k přepravě rumunských cestujících. Hnací soustavu vozidla tvoří naftový spalovací motor TEDOM splňující drážní emisní normu UIC.IIIB spolu ve spojení s původní mechanickou převodovkou. Motor je řízen pomocí systému RailJay MkI, která posílá provozní data prostřednictvím CAN-bus, resp. protokolu J1939. Tato data jsou pak zobrazena na displejích na obou stanovištích strojvedoucího.

Naše dodávka: 

 • Elektronické řízení motoru RailJay MkI
 • Elektronický „dashboard“ – vizualizace provozních hodnot na operátorském panelu
 • Implementace J1939-71
 • Autonomní dávkování AdBlue
 • Diagnostika dle SAE J1939-73

Autobus TEDOM C12G

Vozidlo je k dispozici ve dvou variantách – městský nebo příměstský autobus určený pro ekologickou a s rostoucími cenami ropy i ekonomickou hromadnou dopravu osob, neboť palivem je vysoce stlačený zemní plyn CNG. Hnací soustavu tvoří zážehový spalovací motor TEDOM ve spojení se samočinnou převodovkou VOITH případně ZF. Motor je řízen pomocí elektronické klapky, která komunikuje s řídící jednotkou motoru prostřednictvím CAN, resp. protokolu J1939.

Ve vozidle jsou dále dostupné systémy ECAS pro ovládání náklonu vozidla v zastávkách a systém brzdění WABCO kombinující funkce ABS a ASR, tedy protiblokovací a protiskluzovou ochranu. Všechny uvedené systémy jsou účastníky sběrnice CAN a v případě požadavku na redukování momentu při řazení či zjištěném prokluzu kol při akceleraci na ně řízení motoru reaguje. Motor dále disponuje pokročilou diagnostikou dle SAE J1939-73.

Klíčové vlastnosti: 

 • Pohon na zemní plyn CNG
 • Kapacita 86 osob
 • Výkon motoru 210kW
 • Městská a příměstská varianta

Naše dodávka: 

 • Elektronické řízení motoru
 • Implementace J1939-71 všech jednotek
 • Redukce výkonu při řazení/prokluzu
 • Diagnostika dle SAE J1939-73

Lokomotiva 714.010 na zemní plyn CNG

Ve společnosti Vítkovice Doprava a.s. byla provedena rekonstrukce lokomotivy řady 714 a jako hlavní požadavek byl ekologický provoz. Tento požadavek lze splnit při podmínce trakce spalovací motor-generátor v podstatě jediným ekonomicky výhodným způsobem, tj. provést remotorizaci z původních dieselových motorů a nasadit zážehový spalovací motor na zemní plyn CNG. Pro remotorizaci tedy byly použity motory TEDOM na zemní plyn pracující na výkonu 250kW přímo spřažené s elektrickými generátory. Výhodou tohoto řešení je maximální dostupný moment (tažná síla) již od nulové rychlosti vozidla.

Ovládání motoru je řešeno prostřednictvím nadřazeného systému vysílajícího požadavek na konkrétní výkon elektronické řídící jednotce motoru. Samotná regulace výkonu motoru je pak řešena elektronickou škrtící klapkou a jednotkou řízení směsi.

Klíčové vlastnosti: 

 • CNG-elektrická trakce 2x250kW
 • Čtyři brzdné systémy
 • Max. rychlost 80km/h
 • Hmotnost 60t

Naše dodávka: 

 • Elektronické řízení motoru
 • Skoková regulace výkonu
 • Spínání externích obvodů

Sypač SAT 8

Jedná se o vozidlo, jehož základní platformu tvoří podvozek Mercedes-Benz Actros a na něm je umístěna sypací nástavba. Sypač pracuje ve třech režimech, tj. sypání solí, solankou či inertním materiálem. Jako doplněk byl přidán režim balené směsi a je tak možné použít sypač i v letním období pro opravu komunikací. Nástavba je řízena mobilním řídícím systémem a sypač je možné ovládat přímo z kabiny řidiče resp. dálkovým ovládáním v režimu balená směs. Pro zajištění plynulé regulace intenzity posypu komunikuje řídící systém nástavby s řídící jednotkou motoru/vozidla a tachografem, ze které jsou vyčítány potřebné údaje.

Součástí řešení je i statistika provozu a čítání vydaného množství materiálu. K dispozici je i diagnostika stavu nástavby a diagnostika komunikace mezi jednotkami.

Klíčové vlastnosti: 

 • Objem nástavby 8m3
 • Proporcionální řízení hydrauliky
 • Variabilita nasazení zima/léto
 • Ovládání z kabiny řidiče či dálkově
 • Komunikace nástavby s motorem prostřednictvím sběrnice CAN

Naše dodávka: 

 • Ovládací rozvaděčové skřínky vč. ŘS
 • Algoritmy řízení nástavby
 • Diagnostika stavu vstupů, výstupů a komunikace
 • Statistika provozu

Cisternová automobilová stříkačka CAS MAN TGM

Tento projekt byl realizován ve spolupráci s THT Polička, kdy je na platformu MAN TGM 13.240 4×4 BL instalována cisternová hasící nástavba. V nástavbě je umístěna cisterna o objemu 3,2m3, vysokotlaké vodní čerpadlo a systém klapek pro možnost sání buď přímo z nádrže či externího zdroje vody. V nástavbě je umístěno i další nutné vybavení jako je elektrocentrála, práškový hasící přístroj, plovoucí čerpadlo atp. Pro zpřehlednění místa hasičského zásahu je možné vysunout pneumatický osvětlovací stožár, který disponuje světelným výkonem 4x500W.

Z hlediska řízení je nástavba vybavena pěti řídícími systémy a dvěma displeji a díky tomuto řešení je možné ovládat vysokotlaké čerpadlo, jak ze zadní části nástavby, tak i z kabiny řidiče při zajištění kontinuálního monitoringu stavu případně připravenosti k jízdě vozidla po skončení zásahu – zda nejsou zapomenuty sklopené stupačky, otevřené rolety atd. Výtlak čerpadla je řešen regulací otáček motoru prostřednictvím sběrnice CAN a protokolu J1939.

Klíčové vlastnosti: 

 • Počet osob posádky 5+1
 • Pohon 4×4, výkon 206kW
 • Objem nádrže na vodu 3,2m3
 • Jmenovitý manometr. tlak 4MPa

Dodávka RTs: 

 • 5 řídících jednotek a 2 displeje pro řízení a monitoring
 • Řízení motoru prostřednictvím CAN/J1939
 • Ovládání mechanické spojky motor/nástavba
 • Detekce provozních stavů