Protáčedlo parní turbíny

Protáčedlo je pohon, který slouží k protáčení parní turbíny v případě odstávky z provozu. Jestliže je totiž turbína odstavena z provozu, nesmí být hned zastavena, aby nedošlo k jejímu poškození. Turbína se tedy nechá samovolně dotočit a ihned poté je zařazeno protáčedlo, které turbínou otáčí i nadále až do jejího úplného vychladnutí. Po ukončení odstávky a opětovném přivedení páry do turbíny se zvýší její otáčky a natáčedlo je vyřazeno. Pro řízení protáčedla je použito PLC Simatic S7-1200 s HMI panelem.


Jevišťní technika na záocenánské lodi AIDAnova

Pro řízení jevištní techniky na zaoceánské loďi pro 6600 pasažérů  jsme dodali projekční, montážní a softwarové práce. Požadavkem bylo splnit vysoké požadavky na provozní funkčnost a bezpečnost. Prostřednictvím sytému Rexroth je řízen pohyb tribun, jeviště v divadelním studiu a točna s výtahem v steampunkové restauraci.


Plovoucí bagr RCM

Zakázka spočívá v dodání projekčních, montážních a softwarových prací pro řízení plovoucího bagru pro těžbu písku. Pro řízení je použito PLC Simatic S7-300 s propojením decentralizovaných prvků prostřednictvím sběrnice AS-interface.


Rozdělení olejového hospodářství pro turbosoustrojí CLARK

Zakázka spočívá v komplexní dodávce a montáži souborů Měření a Regulace a elektroinstalace.


Sušení mikrosfér

Sušení mikrosfér probíhá ve velkém bubnu. Následně jsou přes soustavu dopravních cest přesunuty do mechanického odstředivého filtru, který je třídí podle velikosti s velkou přesností. Součástí je elektrostatický filtr na prach. Řízení zajišťuje procesor Siemens Simatic S7-1200.