Vyrábíme rozváděče a rozvodné skříně pro pracovní stroje, průmyslovou automatizaci, různá odvětví měření a regulace a rozváděče nízkého napětí.

Pro zákazníky zhotovíme rozváděče a rozvodné skříně dle předem dodané technické a výkresové dokumentace. Zároveň nabízíme možnost vypracování technické a výkresové dokumentace naší projekční kanceláří.

Konstrukce a přístrojové vybavení rozváděčů:

  • Skříně pro rozváděče používáme oceloplechové, nerezové nebo plastové od předních světových výrobců – Rittal, Eldon, případně dle přání zákazníka.
  • Do skříní a rozvodnic jsou osazovány přístroje podle projektové dokumentace a přání zákazníka.
  • Kabeláž a propojení přístrojů je vedena v plastových žlabech, klasických či bezhalogenových.
  • Při montáži skříní je postupováno dle norem ČSN. Pro každý rozváděč je vypsána průvodka výroby, kde je postup zdokumentován.
  • Pro přehlednost a diagnostiku jsou vodiče ve svorkovnicích a svorkách přístrojů označovány směrovým značením, KKS kódy nebo kódy na přání zákazníka.
  • Ke každému rozváděči zákazník obdrží protokol o kusové zkoušce včetně ES-prohlášení o shodě.