Společnost SENSIT s.r.o. je dnes jedním z nejvýznamnějších výrobců snímačů teploty v rozsahu teplot od -190°C do 600°C na českém trhu.

Její výrobky nacházejí uplatnění v oboru měření a regulace, v oboru fakturačního měření spotřeby tepla a ve všech odvětvích průmyslu, zemědělství a služeb, kde je nutno sledovat teplotu jako důležitý parametr technologických procesů.

Snímače teploty s hlavicí až do 600°C

Popis a použití
Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová hlavice je opatřena kabelovou průchodkou (v hlavici je umístěna svorkovnice) nebo konektorem. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je – 50 až 100 °C. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů. Snadná montáž snímačů teploty je zajištěna díky jedinečnému designu „S hlavice“ společnosti SENSIT s.r.o. Snímače teploty jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí. PŘÍSLUŠENSTVÍ
 • Připojovací konektor CONEC 43-00092
 • Propojovací kabely s konektorem přímým RKTpopř. pravoúhlým RKWT
PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
Upozornění: Snímače teploty s výstupním signálem 4–20 mA a s frekvenčním výstupem je možné dodat jen ve variantě A.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače (K – s konektorem) NS 110x NS 110xK NS 111x NS 111xK NS 112x NS 112xK NS 310x NS 310xK NS 311x NS 311xK
Typ čidla Ni 1000/5000 Ni 1000/6180 Ni 891 Ni 10000/5000 Ni 10000/6180
Měřící rozsah -50 až 100°C
Max. ss měřící proud 1 mA 1 mA 1 mA 0,3 mA 0,3 mA
Typ snímače (K – s konektorem) NS 113x NS 113xK PTS 110x PTS 110xK PTS 210x PTS 210xK PTS 310x PTS 310xK HS 110x HS 110xK
Typ čidla T1 = Ni 2226 PT 100/3850 PT 500/3850 PT 1000/3850 termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah -50 až 100 °C
Max. ss měřící proud 0,7 mA 3 mA 1,5 mA 1 mA 1 mW *)
*) maximální příkon
Typ snímače (K – s konektorem) NS 510A NS 510AK NS 710x NS 710xK Poznámka
Typ čidla Pt 1000/3850 PT1000/3850
Výstupní signál 4 až 20 mA 0 až 10 V
Standardní měřící rozsahy**) -30 až 60°C 0 až 35 °C 0 až 100 °C 0 až 150 °C -30 až 60 °C 0 až 35 °C 0 až 100 °C 0 až 150 °C Teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C; teplota v okolí hlavice snímače NS 810A(K) -30 až 70 °C
Napájecí napětí (Unap) 11 až 30 V DC 15 až 30 V DC doporučená hodnota 24 V DC, doporučený zdroj 12 V DC pro NS 810A(K) Axima AXSP3PO2012
Zatěžovací odpor Rz 150 Ω pro Unap = 12 V 700 Ω pro Unap = 24 V > 10kΩ
Výstupní signál při přerušení čidla > 24 mA > 10,5 mA
Výstupní signál při zkratu čidla < 3,5 mA ~ 0 V
Poznámka: x = varianta A nebo varianta B **) Na základě požadavku zákazníka je možné zajistit zakázkový měřící rozsah v rozmezí od -40 do 150 °C, přičemž minimální rozpětí rozsahu musí být 35 °C (např. -20 až 15 °C; -30 až 80 °C apod.)
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti Ni čidla: tř. B, t = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; t = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C; Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751, t = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření Ns 510a(K), Ns 710x(K) a Ns 810a(K) NS 510 A ± 1 °C v závislosti na rychlosti proudění vzduchu NS 710 A 0,6 % z rozsahu, min. 0,5 °C NS 810A(K) 0,5 °C pro rozpětí < 100 °C, < 0,6 % z rozsahu pro rozpětí > 100 °C
Zapojení snímačů dle schéma zapojení
Délka stonku (varianta A) výstup odporový a napěťový 0 až 10 V: 25 mm výstup proudový 4 až 20 mA: 50 mm
Doba odezvy τ0,5 < 9 s (v proudícím vzduchu 1m s-1) – varianta A τ0,5 ≤ 30 s (v proudícím vzduchu 1m s-1) – varianta B
Doporučený průřez vodičů – snímače s průchodkou 0,35 až 1,5 mm2
Typ konektoru v hlavici – snímače s konektorem RSFM4 – Lumberg
Izolační odpor > 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkost < 85 %
Stupeň krytí IP 65 dle ČSN EN 60529
Materiál stonku nerezová ocel DIN 1.4301 – varianta A
Materiál hlavice POLYAMID
Pracovní podmínky teplota okolí: -50 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem; -30 až 70 °C s frekv. výstupem
relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C)
atmosférický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnost cca 0,15 kg
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je – 30 °C až 100 °C. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů. Snímače teploty jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí. PŘÍSLUŠENSTVÍ PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače NK 110 NK 111 NK 112 NK 310 NK 311
Typ čidla Ni 1000/5000 Ni 1000/6180 Ni 891 Ni Ni 10000/5000 Ni 10000/6180
Měřící rozsah -30 až 100°C
Max. ss měřící proud 1 mA 1 mA 1 mA 0,3 mA 0,3 mA
Typ snímače NK 113 PTK 110 PTK 210 PTK 310 HK 110
Typ čidla T1 = Ni 226 PT 100/3850 PT 500/3850 PT 1000/3850 termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah -30 až 100 °C
Max. ss měřící proud 0,7 mA 3 mA 1,5 mA 1 mA 1 mW *)
*) maximální příkon
Typ snímače NK 510 Poznámka
Typ čidla Pt 1000/3850
Výstupní signál 4 až 20mA
Standardní měřící rozsahy -30 až 60 °C 0 až 35 °C 0 až 100 °C 0 až 150 °C Teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C
Chyba měření ± 1 °C v závslosti na rychlosti proudění vzduchu
Napájecí napětí (Unap) 11 až 30 V DC doporučená hodnota 24 V DC
Zatěžovací odpor Rz 150 Ω proUnap = 12 V 700 Ω pro Unap = 24 V
Výstupní signál při přerušení čidla > 24 mA
Výstupní signál při zkratu čidla < 3,5 mA
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti Ni čidla: tř. B, t = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; t = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C; Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751, t = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Zapojení snímačů dle schéma zapojení
Délka stonku L výstup odporový: 25 mm výstup proudový 4 až 20 mA: 50 mm
Doba odezvy τ0,5 < 9 s (v proudícím vzduchu 1m s-1)
Doporučený průřez vodičů 0,35 až 1,5 mm2
Izolační odpor > 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkost < 85 %
Stupeň krytí IP 54 dle ČSN EN 60529
Materiál stonku nerezová ocel DIN 1.4301
Typ hlavice LIMATHERM MA
Materiál hlavice slitina hliníku
Pracovní podmínky teplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem
relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C)
atmosférický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnost cca 0,2 kg
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty kapalných nebo plynných látek. Plastová hlavice je opatřena kabelovou průchodkou (v hlavici je umístěna svorkovnice) nebo konektorem. V kombinaci se středovým držákem je snímač vhodný k měření teploty v klimatizačních kanálech. Kombinace snímače a jímky je vhodná pro měření v potrubích. Modifikovaná varianta snímače s navařeným šroubením je vhodná pro přímé měření média v potrubí. Standardní teplotní rozsah použití snímačů teploty je – 30 °C až 150 °C. Prodloužením délky stonku je možné použít snímače teploty až do teplot 250 °C. Snímače teploty je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů. Snadná montáž snímačů teploty je zajištěna díky jedinečnému designu „S hlavice“ společnosti SENSIT s.r.o. Snímače jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí. PŘÍSLUŠENSTVÍ PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače (K – s konektorem) NS 120 NS 120K NS 121 NS 121K NS 122 NS 122K NS 320 NS 320K NS 321 NS 321K
Typ čidla Ni 1000/5000 Ni 1000/6180 Ni 891 Ni 10000/5000 Ni 10000/6180
Měřící rozsah -30 až 150 °C
Max. ss měřící proud 1 mA 1 mA 1 mA 0,3 mA 0,3 mA
Typ snímače (K – s konektorem) NS 123 NS 123K PTS 120 PTS 120K PTS 220 PTS 220K PTS 320 PTS 320K HS 120 HS 120K
Typ čidla T1 = Ni 2226 Pt 100/3850 Pt 500/3850 Pt 1000/3850 termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah -30 až 150 °C -50 až 150 °C (teplota v okolí hlavice – 30 až 100°C) -30 až 150 °C
Max. ss měřící proud 0,7 mA 3 mA 1,5 mA 1 mA 10 mW *)
*) maximální příkon
Typ snímače (K – s konektorem) NS 520 NS 520K NS 720 NS 720K Poznámka
Typ čidla Pt 1000/3850 Pt 1000/3850
Výstupní signál 4 až 20 mA 0 až 10 V
Standardní měřící rozsahy**) -50 až 50 °C -30 až 60 °C 0 až 35 °C 0 až 100 °C 0 až 150 °C 0 až 200 °C 0 až 250 °C -30 až 60 °C 0 až 35 °C 0 až 100 °C 0 až 150 °C 0 až 200 °C 0 až 250 °C teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C;
Napájecí napětí (Unap) 11 až 30 V DC 15 až 30 V DC doporučená hodnota 24 V DC; doporučený zdroj 12 V DC NS 840(K) Axima AXSP3P02012
Zatěžovací odpor Rz 150 Ω pro UNAP = 12 V 700 Ω pro UNAP = 24 V > 10 kΩ
Výstupní signál při přerušení čidla > 24 mA > 10,5 V
Výstupní signál při zkratu čidla < 3,5 mA ~ 0 V
**) Na základě požadavku zákazníka je možné zajistit zakázkový měřící rozsah v rozmezí od -40 do 150 °C, přičemž minimální rozpětí rozsahu musí být 35 °C (např. -20 až 15 °C; -30 až 80 °C apod.)
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti čidla Ni čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C; Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření NS 520(K), NS 720(K) a NS 820(K) < 0,6 % z rozsahu,minimálně 0,5 °C NS 820(K) 0,5 °C pro rozpětí < 100 °C, < 0,6 % z rozsahu pro rozpětí < 100 °C
Zapojení snímačů dle schématu
Standardní délka stonku L1 70, 120, 180, 240, 300, 360, 420 mm
Doba odezvy τ0,5 < 9 s (v proudící vodě 0,4 m.s-1)
Doporučený průřez vodičů – snímače s průchodkou 0,35 až 1,5 mm2
Typ konektoru v hlavici – snímače s konektorem RSFM4 – Lumberg
Izolační odpor > 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkosti < 85 %
Stupeň krytí IP 65 dle ČSN EN 60529
Materiál stonku nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál hlavice POLYAMID
Pracovní podmínky teplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem; -30 až 70 °C s frekv. výstupem relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C) atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnost cca 0,15 kg
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty kapalných nebo plynných látek. V kombinaci se středovým držákem je snímač teploty vhodný k měření teploty v klimatizačních kanálech. Kombinace snímače teploty a jímky je vhodná pro měření v potrubích. Modifikovaná varianta snímače teploty s navařeným šroubením je vhodná pro přímé měření média v potrubí. Standardní teplotní rozsah měření použití snímačů je -30 °C až 200 °C. Prodloužením délky stonku je možné použít snímače teploty až do teplot 250 °C. Snímače teploty je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů. Snímače teploty jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí. PŘÍSLUŠENSTVÍ PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače NK 120 NK 121 NK 122 NK 320 NK 321
Typ čidla Ni 1000/5000 Ni 1000/6180 Ni 891 Ni 10000/5000 Ni 10000/6180
Měřící rozsah -30 až 200 °C (teplota v okolí hlavice)
Max. ss měřící proud 1 mA 1 mA 1 mA 0,3 mA 0,3 mA
Typ snímače NK 123 PTK 120 PTK 220 PTK 320 HK 120
Typ čidla T1 = Ni 2226 Pt 100/3850 Pt 500/3850 Pt 1000/3850 termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah -30 až 150 °C -50 až 200 °C (teplota v okolí hlavice – 30 až 100°C) -30 až 150 °C
Max. ss měřící proud 0,7 mA 3 mA 1,5 mA 1 mA 10 mW *)
*) maximální příkon
Typ snímače NK 520 Poznámka
Typ čidla Pt 1000/3850
Výstupní signál 4 až 20 mA
Standardní měřící rozsahy -50 až 50 °C -30 až 60 °C 0 až 35 °C 0 až 100 °C 0 až 150 °C 0 až 200 °C 0 až 250 °C teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C;
Chyba měření < 0,6 % z rozsahu nejméně 0,5 °C
Napájecí napětí (Unap) 11 až 30 V DC doporučená hodnota 24 V DC
Zatěžovací odpor Rz 150 Ω pro Unap = 12 V 700 Ω pro Unap = 24 V
Výstupní signál při přerušení čidla > 24 mA
Výstupní signál při zkratu čidla < 3,5 mA
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti čidla Ni čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C; Pt čidla: tř. B dke ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Zapojení snímačů dle schéma zapojení
Standardní délka stonku 70, 120, 180, 240, 300, 360, 420 mm
Doba odezvy τ0,5 < 9 s (v proudící vodě 0,4 m.s-1)
Doporučený průřez vodičů 0,35 až 1,5 mm2
Izolační odpor > 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkosti < 85 %
Stupeň krytí IP 54 dle ČSN EN 60529
Materiál stonku nerezová ocel DIN 1.4301
Typ hlavice LIMATHERM MA
Materiál hlavice slitina hliníku
Pracovní podmínky teplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C) atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnost cca 0,15 kg
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty kapalných nebo plynných látek. Plastová hlavice je opatřena kabelovou průchodkou (v hlavici je umístěna svorkovnice) nebo konektorem. Konstrukce stonku snímače umožňuje použití snímače pro přímé měření teploty v potrubích a zároveň zajišťuje rychlou odezvu snímače na změnu teploty. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je -30 až 130 °C. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů. Snadná montáž snímačů teploty je zajištěna díky jedinečnému designu „S hlavice“ společnosti SENSIT s.r.o. Snímače teploty jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí. PŘÍSLUŠENSTVÍ
 • připojovací konektor CONEC 43-00092
 • propojovací kabely s konektorem přímým RKT popř. pravoúhlým RKWT
PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače (K – s konektorem) NS 160 NS 160K NS 161 NS 161K NS 162 NS 162K
Typ čidla Ni 1000/5000 Ni 1000/6180 Ni 891
Měřící rozsah -30 až 130 °C (teplota v okolí hlavice -30 až 100 °C)
Max. ss měřící proud 1 mA 1 mA 1 mA
Typ snímače (K – s konektorem) PTS 160 PTS 160K PTS 260 PTS 260K PTS 360 PTS 360K HS 160 HS 160K
Typ čidla Pt 100/3850 Pt 500/3850 Pt 1000/3850 termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah -50 až 130 °C (teplota v okolí hlavice – 30 až 100°C) -30 až 130 °C
Max. ss měřící proud 3 mA 1,5 mA 1 mA 10 mW *)
*) maximální příkon
Typ snímače (K – s konektorem) NS 560 NS 560K NS 760 NS 760K Poznámka
Typ čidla Pt 1000/3850 Pt 1000/3850
Výstupní signál 4 až 20 mA 0 až 10 V
Standardní měřící rozsahy**) -50 až 50 °C -30 až 60 °C 0 až 35 °C 0 až 100 °C 0 až 150 °C -30 až 60 °C 0 až 35 °C 0 až 100 °C 0 až 150 °C teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C; teplota v okolí hlavice snímač NS 820(K) -30 až 70 °C
Napájecí napětí (Unap) 11 až 30 V DC 15 až 30 V DC doporučená hodnota 24 V DC; doporučený zdroj 12 V DC NS 820(K) Axima AXSP3P02012
Zatěžovací odpor Rz 150 Ω pro Unap = 12 V 700 Ω pro Unap = 24 V > 10 kΩ
Výstupní signál při přerušení čidla > 24 mA > 10,5 V
Výstupní signál při zkratu čidla < 3,5 mA ~ 0 V
**) Na základě požadavku zákazníka je možné zajistit zakázkový měřící rozsah v rozmezí od -40 do 150 °C, přičemž minimální rozpětí rozsahu musí být 35 °C (např. -20 až 15 °C; -30 až 80 °C apod.)
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti čidla Ni čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C; Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření NS 560, NS 760, NS 860(K) NS 560 a NS 760 < 0,6 % z rozsahu, minimálně 0,5 °C NS 860(K) 0,5 °C pro rozpětí < 100 °C, < 0,6 % z rozsahu pro rozpětí > 100 °C
Zapojení snímačů dle schéma zapojení
Standardní délka stonku L1 50, 100, 160, 220 mm
Průměr stonku snímače 4 ± 0,1 mm
Standardní závit G 1/2″
Jmenovitý tlak stonku snímače PN 25
Doba odezvy τ0,5 < 4 s (v proudící vodě 0,4 m.s-1)
Doporučený průřez vodičů – snímače s průchodkou 0,35 až 1,5 mm2
Typ konektoru v hlavici – snímače s konektorem RSFM4 – Lumberg, M12
Izolační odpor > 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkosti < 85 %
Stupeň krytí IP 65 dle ČSN EN 60529
Materiál stonku nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál hlavice POLYAMID
Pracovní podmínky teplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C) atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnost cca 0,15 kg
MAXIMALNÍ RYCHLOST PROUDĚNÍ MĚŘENÉHO MÉDIA – VZDUCH A VODNÍ PÁRA / VODA [ m.s-1]
Délka stonku do 60 mm > 60 až 100 mm > 100 až 160 mm > 160 až 220 mm
Hodnoty pro průměr stonku 4 mm 8 / 0,8 6 / 0,6 3,2 / 0,4 1,0 / 0,25
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty kapalných nebo plynných látek. Konstrukce stonku snímače umožňuje použití snímače pro přímé měření teploty v potrubích a zároveň zajišťuje rychlou odezvu snímače na změnu teploty. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je -30 až 130 °C. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů. Snímače jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí. PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače NK 160 NK 161 NK 162
Typ čidla Ni 1000/5000 Ni 1000/6180 Ni 891
Měřící rozsah -30 až 130 °C (teplota v okolí hlavice -30 až 100 °C)
Max. ss měřící proud 1 mA 1 mA 1 mA
Typ snímače PTK 160 PTK 260 PTK 360 HK 160
Typ čidla Pt 100/3850 Pt 500/3850 Pt 1000/3850 termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah -50 až 130 °C (teplota v okolí hlavice – 30 až 100°C) -30 až 130 °C
Max. ss měřící proud 3 mA 1,5 mA 1 mA 10 mW *)
*) maximální příkon
Typ snímače NK 560 Poznámka
Typ čidla Pt 1000/3850
Výstupní signál 4 až 20 mA
Standardní měřící rozsahy -50 až 50 °C -30 až 60 °C 0 až 35 °C 0 až 100 °C 0 až 150 °C teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C
Napájecí napětí (Unap) 11 až 30 V DC doporučená hodnota 24 V DC
Zatěžovací odpor Rz 150 Ω pro Unap = 12 V 700 Ω pro Unap = 24 V
Výstupní signál při přerušení čidla > 24 mA
Výstupní signál při zkratu čidla < 3,5 mA
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti čidla Ni čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C; Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření NS 560 < 0,6 % z rozsahu,minimálně 0,5 °C
Zapojení snímačů dle schéma zapojení
Standardní délka stonku L1 50, 100, 160, 220 mm
Průměr stonku snímače 4 ± 0,1 mm
Standardní závit G 1/2″
Jmenovitý tlak stonku snímače PN 25
Doba odezvy τ0,5 < 4 s (v proudící vodě 0,4 m.s-1)
Doporučený průřez vodičů 0,35 až 1,5 mm2
Izolační odpor > 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkost < 85 %
Stupeň krytí IP 54 dle ČSN EN 60529
Materiál stonku nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál a typ hlavice slitina hliníku, LIMATHERM MA
Pracovní podmínky teplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C) atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnost cca 0,2 kg
MAXIMALNÍ RYCHLOST PROUDĚNÍ MĚŘENÉHO MÉDIA – VZDUCH A VODNÍ PÁRA / VODA [ m.s-1]
Délka stonku do 60 mm > 60 až 100 mm > 100 až 160 mm > 160 až 220 mm
Hodnoty pro průměr stonku 4 mm 8 / 0,8 6 / 0,6 3,2 / 0,4 1,0 / 0,25
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Odporové snímače řady MINI jsou určeny pro měření teploty kapalných nebo plynných látek v rozsahu teplot -30 až 150 °C. Snímače jsou opatřeny kabelovou průchodkou (v hlavici je umístěna svorkovnice) nebo konektorem. V kombinaci se středovým držákem je snímač vhodný k měření teploty v klimatizačních kanálech. Kombinace snímače a jímky je vhodná pro měření v potrubích. Modifikovaná varianta snímače s navařeným šroubením je vhodná pro přímé měření média v potrubí. Prodloužením délky stonku je možné použít snímače až do teplot 250 °C. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů. Snímače teploty jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí. PŘÍSLUŠENSTVÍ PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače (K – s konektorem) MINI N 120 MINI N 120K MINI N 121 MINI N 121K MINI N 122 MINI N 122K MINI N 320 MINI N 320K MINI N 321 MINI N 321K
Typ čidla Ni 1000/5000 Ni 1000/6180 Ni 891 Ni 10000/5000 Ni 10000/6180
Měřící rozsah -30 až 150 °C (teplota v okolí hlavice -30 až 100 °C)
Max. ss měřící proud 1 mA 1 mA 1 mA 0,3 mA 0,3 mA
Typ snímače (K – s konektorem) MINI N 123 MINI N 123K MINI P 120 MINI P 120K MINI P 220 MINI P 220K MINI P 320 MINI P 320K MINI H 120 MINI H 120K
Typ čidla T1 = Ni 2226 Pt 100/3850 Pt 500/3850 pT 1000/3850 termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah -30 °C až 150 °C -50 °C až 150°C (teplota v okolí hlavice -30 °C až 100 °C) -30 °C až 150 °C
Max. ss měřící proud 0,7 mA 3 mA 1,5 mA 1 mA 10 mW *)
*) maximální příkon
Typ snímače MINI N 520 Poznámka
Typ čidla Pt 1000/3850
Výstupní signál 4 až 20 mA
Standardní měřící rozsahy -50 až 50 °C -30 až 60 °C 0 až 35 °C 0 až 100 °C 0 až 150 °C teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C
Napájecí napětí (Unap) 11 až 30 V DC doporučená hodnota 24 V DC
Zatěžovací odpor Rz 150 Ω pro Unap = 12 V 700 Ω pro Unap = 24 V
Výstupní signál při přerušení čidla > 24 mA
Výstupní signál při zkratu čidla < 3 mA
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti Ni čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C; Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření MINI N 520 < 0,6 % z rozsahu, minimálně 0,5 °C
Zapojení snímačů dle schéma zapojení
Standardní délka stonku L1 70, 120, 180, 240, 300, 360, 420 mm
Doba odezvy τ0,5 < 9 s (v proudící vodě 0,4 m.s-1)
Typ svorkovnice – snímače s průchodkou Weco 951-A-LFDS, maximální průřez vodičů 1,5 mm2
Typ konektoru – snímače s konektorem RSFM4 – Lumberg M12
Typ přívodního kabelu – snímače s převodníkem 4 až 20 mA 2 x 0,25 mm2, PVC stíněný, do 80 °C
Izolační odpor > 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkosti < 85 %
Stupeň krytí IP 65 dle ČSN EN 60529
Materiál stonku nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál hlavice POLYAMID
Pracovní podmínky teplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem nebo kabelem PVC relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C) atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnost MINI cca 60 g, MINI K 35 g
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty kapalných nebo plynných látek. Snímače se vyrábějí ve dvou variantách: malá hlavice s odporovým výstupním signálem a velká hlavice s výstupním signálem 4 až 20 mA, dále pak v provedeních s průchodkou nebo s konektorem. Tyto snímače jsou primárně určeny pro použití v potravinářském průmyslu. V kombinaci se středovým držákem je snímač vhodný k měření teploty v klimatizačních kanálech. Kombinace snímače a jímky je vhodná pro měření v potrubích. Standardní teplotní rozsah použití aktivních snímačů je -30 až 150 °C, pasivních -30 až 200 °C. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů. Snímače teploty jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí. PŘÍSLUŠENSTVÍ PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače (K – s konektorem) NS 180P NS 180K NS 181P NS 181K NS 182P NS 182K NS 380P NS 380K NS 381P NS 381K
Typ čidla Ni 1000/5000 Ni 1000/6180 Ni 891 Ni 10000/5000 Ni 10000/6180
Měřící rozsah -50 až 200 °C (teplota v okolí hlavice -30 až 100 °C)
Max. ss měřící proud 1 mA 1 mA 1 mA 0,3 mA 0,3 mA
Typ snímače (K – s konektorem) NS 183P NS 183K PTS 180P PTS 180K PTS 280P PTS 280K PTS 380P PTS 380K HS 180P HS 180K
Typ čidla T1 = Ni 2226 Pt 100/3850 Pt 500/3850 pT 1000/3850 termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah -50 až 150 °C -50 až 200°C (teplota v okolí hlavice -30 až 100 °C) -30 až 150 °C
Max. ss měřící proud 0,7 mA 3 mA 1,5 mA 1 mA 1 mW *)
*) maximální příkon
Typ snímače (K – s konektorem) PTS 580P PTS 580K Poznámka
Typ čidla Pt 1000/3850
Výstupní signál 4 až 20 mA
Standardní měřící rozsahy -50 až 50 °C -30 až 60 °C 0 až 35 °C 0 až 100 °C 0 až 150 °C teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C
Napájecí napětí (Unap) 11 až 30 V DC doporučená hodnota 24 V DC;
Zatěžovací odpor Rz 150 Ω pro Unap = 12 V 700 Ω pro Unap = 24 V
Výstupní signál při přerušení čidla > 24 mA
Výstupní signál při zkratu čidla < 3,5 mA
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti Ni čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C; Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření < 0,6 % z rozsahu,minimálně 0,5 °C
Zapojení snímačů dle schéma zapojení
Standardní délka stonku L1 70, 120, 180, 240 mm
Doba odezvy τ0,5 < 9 s (v proudící vodě 0,4 m.s-1)
Přívodní kabel – varianta s kabelem PVC stíněný 2 x 0,25 mm2
Typ konektoru v hlavici – snímače s konektorem Lumberg RSFM4, M 12
Standardní délky kabelu 1, 2, 5, 10 m
Izolační odpor > 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkosti < 85 %
Stupeň krytí IP 67 dle ČSN EN 60529
Materiál stonku nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál hlavice nerezová ocel DIN 1.4301
Pracovní podmínky teplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C) atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnost cca 0,25 kg
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
 Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty kapalných nebo plynných látek. Snímače se vyrábějí ve dvou variantách: malá hlavice s odporovým výstupním signálem a velká hlavice s výstupním signálem 4 až 20 mA, dále pak v provedeních s průchodkou nebo s konektorem. Tyto snímače jsou primárně určeny pro použití v potravinářském průmyslu. V kombinaci se středovým držákem je snímač vhodný k měření teploty v klimatizačních kanálech. Kombinace snímače a jímky je vhodná pro měření v potrubích. Standardní teplotní rozsah použití aktivních snímačů je -30 až 150 °C, pasivních -30 až 200 °C. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů. Snímače teploty jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí. PŘÍSLUŠENSTVÍ PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
Typ snímače (K – s konektorem) NS 170K NS 171K NS 172K NS 370K NS 371K
Typ čidla Ni 1000/5000 Ni 1000/6180 Ni 891 Ni 10000/5000 Ni 10000/6180
Měřící rozsah -50 až 200 °C (teplota v okolí hlavice -30 až 100 °C)
Max. ss měřící proud 1 mA 1 mA 1 mA 0,3 mA 0,3 mA
Typ snímače (K – s konektorem) NS 173K PTS 170K PTS 270K PTS 370K HS 170K
Typ čidla T1 = Ni 2226 Pt 100/3850 Pt 500/3850 pT 1000/3850 termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah -50 až 150 °C -50 až 200°C (teplota v okolí hlavice -30 až 100 °C) -30 až 150 °C
Max. ss měřící proud 0,7 mA 3 mA 1,5 mA 1 mA 1 mW *)
*) maximální příkon
Typ snímače (K – s konektorem) PTS 680K Poznámka
Typ čidla Pt 1000/3850
Výstupní signál 4 až 20 mA
Standardní měřící rozsahy -50 až 50 °C -30 až 60 °C 0 až 35 °C 0 až 100 °C 0 až 150 °C teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C
Napájecí napětí (Unap) 11 až 30 V DC doporučená hodnota 24 V DC;
Zatěžovací odpor Rz 150 Ω pro Unap = 12 V 700 Ω pro Unap = 24 V
Výstupní signál při přerušení čidla > 24 mA
Výstupní signál při zkratu čidla < 3,5 mA
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti Ni čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C; Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření < 0,6 % z rozsahu,minimálně 0,5 °C
Zapojení snímačů dle schéma zapojení
Standardní délka stonku L1 70, 120, 180, 240 mm
Doba odezvy τ0,5 < 9 s (v proudící vodě 0,4 m.s-1)
Typ konektoru v hlavici – snímače s konektorem Lumberg RSFM4, M 12
Izolační odpor > 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkosti < 85 %
Stupeň krytí IP 67 dle ČSN EN 60529
Materiál stonku nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál hlavice nerezová ocel DIN 1.4301
Pracovní podmínky teplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C) atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnost cca 0,25 kg
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření povrchové teploty. Snímače jsou dodávány včetně upevňovací pásky a uzávěru a jsou vhodné pro měření teploty na potrubích. Plastová hlavice je opatřena kabelovou průchodkou (v hlavici je umístěna svorkovnice) nebo konektorem. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je -50 až 130 °C. Vlastní čidlo je díky konstrukci izolované od vlivu okolního prostředí. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů. Snadná montáž snímačů teploty je zajištěna díky jedinečnému designu „S hlavice“ společnosti SENSIT s.r.o. Snímače jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí. PŘÍSLUŠENSTVÍ PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače (K – s konektorem) NS 140 Ns 140K NS 141 NS 141K NS 142 NS 142K NS 340 NS 340K NS 341 NS 341K
Typ čidla Ni 1000/5000 Ni 1000/6180 Ni 891 Ni 10000/5000 Ni 10000/6180
Měřící rozsah -50 až 130 °C (teplota v okolí -30 až 100 °C)
Max. ss měřící proud 1 mA 1 mA 1 mA 0,3 mA 0,3 mA
Typ snímače (K – s konektorem) NS 143 NS 143K PTS 140 PTS 140K PTS 240 PTS 240K PTS 340 PTS 340K HS 140 HS 140K
Typ čidla T1 = Ni 2226 Pt 100/3850 Pt 500/3850 Pt 1000/3850 termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah -50 až 130 °C (teplota v okolí hlavice -30 až 100 °C)
Max. ss měřící proud 0,7 mA 3 mA 1,5 mA 1 mA 1 mW *)
*) maximální příkon
Typ snímače (K – s konektorem) NS 540 NS 540K NS 740 NS 740K Poznámka
Typ čidla Pt 1000/3850 Pt 1000/3850
Výstupní signál 4 až 20 mA 0 až 10 V
Standardní měřící rozsahy**) -50 až 50 °C -30 až 60 °C 0 až 35 °C 0 až 100 °C 0 až 150 °C -30 až 60 °C 0 až 35 °C 0 až 100 °C 0 až 150 °C teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C; teplota v okolí hlavice snímač NS 840(K) -30 °C až 70 °C
Napájecí napětí (Unap) 11 až 30 V DC 15 až 30 V DC doporučená hodnota 24 V DC; doporučený zdroj 12 V DC NS 840(K) Axima AXSP3P02012
Zatěžovací odpor Rz 150 Ω pro Unap = 12 V 700 Ω pro Unap = 24 V > 10 kΩ
Výstupní signál při přerušení čidla > 24 mA > 10,5 V
Výstupní signál při zkratu čidla < 3,5 mA ~ 0 V
**) Na základě požadavku zákazníka je možné zajistit zakázkový měřící rozsah v rozmezí od -40 do 150 °C, přičemž minimální rozpětí rozsahu musí být 30 °C (např. -20 až 15 °C; -30 až 80 °C apod.)
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti čidla Ni čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C; Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření NS 540(K), NS 740(K) a NS 840(K) *), **) < 0,6 % z rozsahu,minimálně 0,5 °C NS 840(K) 0,5 °C pro rozpětí < 100 °C, < 0,6 % z rozsahu pro rozpětí > 100 °C
Zapojení snímačů dle schématu
Doba odezvy τ0,5 < 13 s (na hladkém povrchu bez pasty)
Doporučený průřez vodičů – snímače s průchodkou 0,35 až 1,5 mm2
Typ konektoru v hlavici – snímače s konektorem RSFM4 – Lumberg
Izolační odpor > 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkosti < 85 %
Stupeň krytí IP 65 dle ČSN EN 60529
Materiál pouzdra mosaz
Materiál hlavice POLYAMID
Materiál ochranného pouzdra POLYAMID
Standardní délka pásky 40 cm
Minimální průměr potrubí 20 mm
Pracovní podmínky teplota okolí: -50 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem; -30 až 70 °C s frekv. výstupem relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C) atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnost cca 0,15 kg
*) Chyba měření snímače teploty je závislá na vlivu okolní teploty a prostředí a vlastnostech měřeného povrchu (chyba metody). **) Na měřený povrch se doporučuje nanést teplo vodivou pastu nebo silikonovou vazelinu, která zajistí rychlejší odezvu a minimalizuje chybu metody při měření teploty příložným snímačem. Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření povrchové teploty z feromagnetických materiálů. Kontakt s měřenou plochou je zajištěn odpružením měřícího pouzdra. Plastová hlavice je opatřena kabelovou průchodkou (v hlavici je umístěna svorkovnice) nebo konektorem. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je -30 až 100 °C. Snímače teploty je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů. Snímače teploty jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí. PŘÍSLUŠENSTVÍ
 • připojovací konektor CONEC 43-00092
 • propojovací kabely s konektorem přímým RKT popř. pravoúhlým RKWT
PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
Možnou alternativou snímačů řady S 190 jsou kabelové snímače s magnetickým uchycením.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače (K – s konektorem) NS 190 NS 190K NS 191 NS 191K NS 192 NS 192K NS 390 NS 390K NS 391 NS 391K
Typ čidla Ni 1000/5000 Ni 1000/6180 Ni 891 Ni 10000/5000 Ni 10000/6180
Měřící rozsah -30 až 100°C
Max. ss měřící proud 1 mA 1 mA 1 mA 0,3 mA 0,3 mA
Typ snímače (K – s konektorem) NS 193 NS 193K PTS 190 PTS 190K PTS 290 PTS 290K PTS 390 PTS 390K HS 190 HS 190K
Typ čidla T1 = Ni 2226 Pt 100/3850 Pt 500/3850 Pt 1000/3850 termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah -30 až 100 °C
Max. ss měřící proud 0,7 mA 3 mA 1,5 mA 1 mA 1 mW *)
*) maximální příkon
Typ snímače (K – s konektorem) NS 590 NS 590K NS 790 NS 790K Poznámka
Typ čidla Pt 1000/3850 Pt 1000/3850
Výstupní signál 4 až 20 mA 0 až 10 V
Standardní měřící rozsahy**) -30 až 60°C 0 až 35 °C 0 až 100 °C 0 až 150 °C -30 až 60°C 0 až 35 °C 0 až 100 °C 0 až 150 °C teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C
Napájecí napětí (Unap) 11 až 30 V DC 15 až 30 V DC doporučená hodnota 24 V DC
Zatěžovací odpor Rz 150 Ω pro Unap = 12 V 700 Ω pro Unap = 24 V > 10 kΩ
Výstupní signál při přerušení čidla > 24 mA > 10,5 V
Výstupní signál při zkratu čidla < 3,5 mA ~ 0 V
**) Na základě požadavku zákazníka je možné zajistit zakázkový měřící rozsah v rozmezí od -40 do 150 °C, přičemž minimální rozpětí rozsahu musí být 30 °C (např. -20 až 15 °C; -30 až 80 °C apod.)
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti čidla Ni čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C; Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Chyba měření NS 590(K), NS 790(K) < 0,6 % z rozsahu,minimálně 0,5 °C
Zapojení snímačů dle schéma zapojení
Průměr měřícího pouzdra 19 mm
Přítlak měřícího pouzdra 5 N
Přídržná síla snímače 60 N
Doporučený průřez vodičů – snímače s průchodkou 0,35 až 1,5 mm2
Typ konektoru v hlavici – snímače s konektorem RSFM4 – Lumberg
Izolační odpor > 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkosti < 85 %
Stupeň krytí IP 52 dle ČSN EN 60529
Materiál hlavice LEXAN 500R
Pracovní podmínky teplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C) atmosferický tlak: 70 až 107 kPa
Hmotnost cca 0,1 kg (NS 590, NS 790); 0,08kg (pasivní)
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření povrchové teploty. Jsou dodávány včetně upevňovací pásky a uzávěru a jsou vhodné pro měření teploty na potrubích. Rozměry snímače umožňují i umístění pod izolaci potrubí. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je -50 až 130 °C. Vlastní čidlo je díky konstrukci izolované od vlivu okolního prostředí. Snímače je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů. Snímače jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí PŘÍSLUŠENSTVÍ PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače NS 150A NS 151A NS 152A NS 350A NS 351A
Typ čidla Ni 1000/5000 Ni 1000/6180 Ni 891 Ni 10000/5000 Ni 10000/6180
Měřící rozsah -50 až 130 °C
Max. ss měřící proud 1 mA 1 mA 1 mA 0,3 mA 0,3 mA
Typ snímače NS 153A PTS 150A PTS 250A PTS 350A HS 150A
Typ čidla T1 = Ni 2226 Pt 100/3850 Pt 500/3850 Pt 1000/3850 termistor NTC 20 kΩ
Měřící rozsah -50 až 130 °C
Max. ss měřící proud 0,7 mA 3 mA 1,5 mA 1 mA 10 mW *)
*) maximální příkon
OSTATNÍ PARAMETRY
Třída přesnosti čidla **) Ni čidla: tř. B, Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751, Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C
Zapojení snímačů dle schéma zapojení
Doba odezvy varianta S150A τ0,5 ≤ 10 s, τ0,9 ≤ 45 s (na rovném povrchu Al hranolu bez pasty)
Izolační odpor > 200 MΩ při Vss, 25° ± 3 °C; vlhkost < 85 %
Stupeň krytí IP 65 dle ČSN EN 60529
Materiál pouzdra mosaz
Přívodní kabel silikon stíněný 2 x 0,22 mm2 silikon stíněný 4 x 0,15 mm2
Standardní délka kabelu 2,5, 10 m
Materiál ochranného pouzdra POLYAMID varianta S150A
Standardní délka pásky 40 cm
Minimální průměr potrubí 20 mm
Pracovní podmínky teplota okolí: -50 až 130 °C relativní vlhkost: max. 85 % (při teplotě okolí 25 °C) atmosférický tlak: 87 až 107 kPa
Hmotnost cca 0,15 kg
**) Kontrolováno ponořením snímačů do kapaliny, není uvažována chyba metody – vliv okolní teploty a prostředí, nerovnosti povrchu apod. U dvouvodičového zapojení je nutné připočíst i vliv odporu vedení přívodního kabelu, v teplotě 20 °C je vliv odporu vodičů 0,4 °C/1 m. Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Snímače teploty s kabelem

Popis a použití
Tyto odporové snímače teploty, kabelové snímače teploty, jsou konstruovány pro kontaktní měření teploty plynných, kapalných nebo pevných látek. Maximální teplotní rozsah použití je -50 °C až 200 °C. Průměr pouzdra 1,5 mm zajišťuje rychlou odezvu na změny teploty a měření teploty v obtížně dostupných místech. Jako přívodní vodiče jsou použity vodiče s teflonovou izolací bez stínění a jejich délka včetně pouzdra je 100 mm. Přívodní vodiče je možné prodloužit různými typy kabelů. Snímače teploty s kabelem jsou určeny pro univerzální použití v chemicky neagresivním prostředí. Způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu. PŘÍSLUŠENSTVÍ – konektory – prodlužovací kabely PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Snímač TG 11.5
Teplotní rozsah použití -50 °C až 200 °C
Typ čidla Pt 100, Pt 1000
Zapojení čidla 2vodičové
Zapojení prodlužovacích kabelů 2vodič, 3vodič, 4vodič
Stupeň krytí IP 67 dle ČSN EN 60 529
Materiál pouzdra nerezová ocel DIN 1.4301
Průměr pouzdra 1,5 mm
Délka pouzdra L 20 až 40 mm
Přívodní vodiče 2 x AWG 32
Délka vodičů 80 mm (pro délku pouzdra 20 mm )
Doba odezvy τ0,5 = 1,5 s; τ0,9 = 4,5 s
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové snímače teploty, kabelové snímače teploty, jsou konstruovány pro kontaktní měření teploty plynných, kapalných nebo pevných látek. Teplotní rozsah použití je -50 až 200 °C. Průměr pouzdra 2 mm zajišťuje rychlou odezvu na změny teploty a měření teploty v obtížně dostupných místech. Jako přívodní kabel je používán typ s teflonovou izolací bez stínění. Snímače teploty s kabelem jsou určeny pro univerzální použití, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu. Kabelové snímače teploty jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí. PŘÍSLUŠENSTVÍ PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Snímač TG 12
Teplotní rozsah použití -50 °C až 200 °C
Typ čidla Pt 100, Pt 500, Pt 1000
Stupeň krytí IP 67 dle ČSN EN 60 529
Materiál pouzdra nerezová ocel DIN 1.4301
Průměr pouzdra 2 mm
Délka pouzdra L 25 až 60 mm
Přívodní kabel teflon nestíněný 4 x 0,02 mm2 (4 x AWG 34)
Odpor vedení 0,765 Ω / m (odpor jednoho vodiče délky 1 m)
Doba odezvy τ0,5 = 1,5 s; τ0,9 = 4,5 s
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové snímače jsou konstruovány pro kontaktní měření teploty plynných, kapalných nebo pevných látek. Teplotní rozsah použití pro variantu TG 3 je -50 °C až 200 °C a pro variantu TG 3A je to -50 °C až 260 °C. Průměr pouzdra 3 mm zajišťuje rychlou odezvu na změny teploty, jako přívodní kabel je používán typ s teflonovou izolací bez stínění. Snímače jsou určeny pro univerzální použití, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí. PŘÍSLUŠENSTVÍ
 • šroubení s kleštinou nebo se zářeznými kroužky – v případě nastavení různé délky ponoru snímače teploty
 • konektory
PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Snímač TG 3 TG 3A
Teplotní rozsah použití -50 °C až 200 °C -50 °C až 260 °C (krátkodobě až 300 °C)
Typ čidla PT, Ni, NTC, Termočlánek K, J
Stupeň krytí IP 67 dle ČSN EN 60 529 IP 64 dle ČSN EN 60 529
Materiál pouzdra nerezová ocel DIN 1.4301
Průměr pouzdra 3 mm
Délka pouzdra L 25 až 60 mm
Přívodní kabel teflon nestíněný 2 x 0,205 mm2 teflon stíněný 4 x 0,051 mm2
Odpor vedení 0,16 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení
Doba odezvy τ0,5 = do 3 s, τ0,9 = do 9 s
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

S hladkým kovovým pouzdrem

Plášťové odporové snímače

Popis a použití
Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou konstruovány pro měření teploty plynných, kapalných, případně pevných látek. Jejich hlavní výhodou proti standardnímu provedení odporových snímačů teploty je tvarovatelnost těla snímače. Teplotní rozsah měřícího konce je až do 500 °C dle provedení snímače teploty. Tyto plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typem snímacího prvku uvedeného v tabulce technických parametrů. Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) vyhovují stupni ochrany až IP 67 podle ČSN EN 60 529 dle typu přívodního kabelu a použité technologie výroby. Průměr pouzdra 1,5 mm zajišťuje velmi rychlou časovou odezvu snímače na změnu teploty. Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu. PŘÍSLUŠENSTVÍ
 • konektory
 • šroubení s kleštinou nebo se zářeznými kroužky – v případě nastavení různé délky ponoru snímače teploty
PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače TR 091.5P
Typ čidla Pt 100, Pt 500, Pt 1000
Stupeň Krytí až IP67 dle varianty přívodního kabelu
Provedení Plášťový odporový snímač
Průměr měřící části 1,5 mm
Délka měřící části od 50 do 300 mm standardně, jiné dle požadavku
Maximální měřící rozsah (vztaženo k měřícímu hrotu) -50 °C až 500 °C (může být omezeno dle délky měřícího hrotu a varianty přívodního kabelu)
Třída přesnosti třída B standard (třída A na vyžádání)
Materiál pláště nerezová ocel DIN1.4571
Tělo snímače ohebné, tvarovatelné
Minimální poloměr ohybu 10násobek průměru
Varianty přívodního kabelu / teplotní odolnost kabelu PVC stíněný -30 °C až 80 °C PVC nestíněný -40 °C až 105 °C Silikon stíněný -50 °C až 200 °C Teflon stíněný -50 °C až 250 °C Se skelnou izolací 0 °C až 400 °C (s kovovým opletem)
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou konstruovány pro měření teploty plynných, kapalných, případně pevných látek. Jejich hlavní výhodou proti standardnímu provedení odporových snímačů teploty je tvarovatelnost těla snímače. Teplotní rozsah měřícího konce je až do 500 °C dle provedení snímače teploty. Tyto plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typem snímacího prvku uvedeného v tabulce technických parametrů. Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) vyhovují stupni ochrany až IP 67 podle ČSN EN 60 529 dle typu přívodního kabelu a použité technologie výroby. Průměr pouzdra 2 mm zajišťuje velmi rychlou časovou odezvu snímače na změnu teploty. Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu. PŘÍSLUŠENSTVÍ
 • konektory
 • šroubení s kleštinou nebo se zářeznými kroužky – v případě nastavení různé délky ponoru snímače teploty
PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače TR 092.0P
Typ čidla Pt 100, Pt 500, Pt 1000
Stupeň Krytí až IP67 dle varianty přívodního kabelu
Provedení Plášťový odporový snímač
Průměr měřící části 2 mm
Délka měřící části od 50 do 300 mm standardně, jiné dle požadavku
Maximální měřící rozsah (vztaženo k měřícímu hrotu) -50 °C až 500 °C (může být omezeno dle délky měřícího hrotu a varianty přívodního kabelu)
Třída přesnosti třída B standard (třída A na vyžádání)
Materiál pláště nerezová ocel DIN1.4571
Tělo snímače ohebné, tvarovatelné
Minimální poloměr ohybu 10násobek průměru
Varianty přívodního kabelu / teplotní odolnost kabelu PVC stíněný -30 °C až 80 °C PVC nestíněný -40 °C až 105 °C Silikon stíněný -50 °C až 200 °C Teflon stíněný -50 °C až 250 °C Se skelnou izolací 0 °C až 400 °C (s kovovým opletem)
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou konstruovány pro měření teploty plynných, kapalných, případně pevných látek. Jejich hlavní výhodou proti standardnímu provedení odporových snímačů teploty je tvarovatelnost těla snímače. Teplotní rozsah měřícího konce snímače je až do 600 °C dle provedení snímače teploty. Tyto plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typem snímacího prvku uvedeného v tabulce technických parametrů. Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) vyhovují stupni ochrany až IP 67 podle ČSN EN 60 529 dle typu přívodního kabelu a použité technologie výroby. Průměr pouzdra 3 mm zajišťuje velmi rychlou časovou odezvu snímače na změnu teploty. Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu. PŘÍSLUŠENSTVÍ
 • konektory
 • šroubení s kleštinou nebo se zářeznými kroužky – v případě nastavení různé délky ponoru snímače teploty
PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače TR 093.0P
Typ čidla Pt 100, Pt 500, Pt 1000
Stupeň Krytí až IP67 dle varianty přívodního kabelu
Provedení Plášťový odporový snímač
Průměr měřící části 3 mm
Délka měřící části od 20 do 300 mm standardně, jiné dle požadavku
Měřící rozsah (vztaženo k měřícímu hrotu) -50 až 600 °C (může být omezeno dle délky měřícího hrotu a varianty přívodního kabelu)
Třída přesnosti třída B standard (třída A na vyžádání)
Materiál pláště nerezová ocel DIN1.4571
Tělo snímače ohebné, tvarovatelné
Minimální poloměr ohybu 10násobek průměru
Varianty přívodního kabelu / teplotní odolnost kabelu PVC stíněný -30 °C až 80 °C PVC nestíněný -40 °C až 105 °C Silikon stíněný -50 °C až 200 °C Teflon stíněný -50 °C až 250 °C Se skelnou izolací 0 °C až 400 °C (s kovovým opletem)
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou konstruovány pro měření teploty plynných, kapalných, případně pevných látek. Jejich hlavní výhodou proti standardnímu provedení odporových snímačů teploty je tvarovatelnost těla snímače. Teplotní rozsah měřícího konce snímače je až do 600 °C dle provedení snímače teploty. Tyto plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typem snímacího prvku uvedeného v tabulce technických parametrů. Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) vyhovují stupni ochrany až IP 67 podle ČSN EN 60 529 dle typu přívodního kabelu a použité technologie výroby. Průměr pouzdra 4 mm zajišťuje velmi rychlou časovou odezvu snímače na změnu teploty. Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu. PŘÍSLUŠENSTVÍ
 • konektory
 • šroubení s kleštinou nebo se zářeznými kroužky – v případě nastavení různé délky ponoru snímače teploty
PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače TR 094.5P
Typ čidla Pt 100, Pt 500, Pt 1000
Stupeň Krytí až IP67 dle varianty přívodního kabelu
Provedení Plášťový odporový snímač
Průměr měřící části 4 mm
Délka měřící části od 20 do 300 mm standardně, jiné dle požadavku
Maximální měřící rozsah (vztaženo k měřícímu hrotu) -50 až 600 °C (může být omezeno dle délky měřícího hrotu a varianty přívodního kabelu)
Třída přesnosti třída B standard (třída A na vyžádání)
Materiál pláště nerezová ocel DIN1.4571
Tělo snímače ohebné, tvarovatelné
Minimum bend radius 10násobek průměru
Varianty přívodního kabelu / teplotní odolnost kabelu PVC stíněný -30 °C až 80 °C PVC nestíněný -40 °C až 105 °C Silikon stíněný -50 °C až 200 °C Teflon stíněný -50 °C až 250 °C Se skelnou izolací 0 °C až 400 °C (s kovovým opletem)
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou konstruovány pro měření teploty plynných, kapalných, případně pevných látek. Jejich hlavní výhodou proti standardnímu provedení odporových snímačů teploty je tvarovatelnost těla snímače. Teplotní rozsah měřícího konce snímače je až do 600 °C dle provedení snímače teploty. Tyto plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s typem snímacího prvku uvedeného v tabulce technických parametrů. Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) vyhovují stupni ochrany až IP 67 podle ČSN EN 60 529 dle typu přívodního kabelu a použité technologie výroby. Průměr snímače je 6 mm. Plášťové odporové snímače teploty (MGO snímače teploty) jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu. PŘÍSLUŠENSTVÍ
 • konektory
 • šroubení s kleštinou nebo se zářeznými kroužky – v případě nastavení různé délky ponoru snímače teploty
PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače TR 096.0P
Typ čidla Pt 100, Pt 500, Pt 1000
Stupeň Krytí až IP67 dle varianty přívodního kabelu
Provedení Plášťový odporový snímač
Průměr měřící části 6 mm
Délka měřící části od 20 do 300 mm standardně, jiné dle požadavku
Maximální měřící rozsah (vztaženo k měřícímu hrotu) -50 až 600 °C (může být omezeno dle délky měřícího hrotu a varianty přívodního kabelu)
Třída přesnosti třída B standard (třída A na vyžádání)
Materiál pláště nerezová ocel DIN1.4571
Tělo snímače ohebné, tvarovatelné
Minimální poloměr ohybu 10násobek průměru
Varianty přívodního kabelu / teplotní odolnost kabelu PVC stíněný -30 °C až 80 °C PVC nestíněný -40 °C až 105 °C Silikon stíněný -50 °C až 200 °C Teflon stíněný -50 °C až 250 °C Se skelnou izolací 0 °C až 400 °C (s kovovým opletem)
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Snímače teploty s bajonetem

Popis a použití
Tyto odporové snímače teploty s bajonetem TG 60, TG 61 a TG 62 jsou přednostně konstruovány pro měření teploty pevných látek, ale je možné je použít i pro měření teploty kapalin anebo plynných látek. Pro upevnění snímače teploty do měřeného místa se používá bajonetová matice, která je našroubovaná na pružině. Kombinací bajonetové matice, pružiny a odpovídajícího bajonetového uzávěru je možné zajistit vyšší přítlak snímače teploty s bajonetem do měřeného místa anebo korigovat případné změny vzdálenosti mezi maticí a měřeným místem v průběhu měření. Maximální teplotní rozsah použití snímačů je -50 °C až 350 °C (krátkodobě 400 °C). Rozsah je pro jednotlivé varianty provedení zužován typem čidla teploty a přívodního kabelu. Snímače teploty vyhovují stupni ochrany od IP 50 až po IP 67 podle ČSN EN 60 529, dle varianty přívodního kabelu. Snímače teploty s bajonetem jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu. PŘÍSLUŠENSTVÍ PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
MODIFIKACE A ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY U standardně vyráběných snímačů teploty s bajonetem je možné upravit tyto parametry:
 • možnost zapouzdření dvou čidel teploty
 • variantní provedení rozměrů pouzdra v oblasti: průměru – 5 až 7 mm, délky L, materiálu pouzdra, provedení zakončení pouzdra
 • délka pružiny
 • třída přesnosti A (s výjimkou čidel Ni 10000/5000, Ni 10000/6180, T1 = Ni 2226, termistor NTC 20 k Ω)
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače TG 60 TG 61 TG 62
Zakončení pouzdra rovné polokoule R6 hrot 120°
Typ čidla všechny typy
Materiál pouzdra nerezová ocel DIN 1.4301
Délka pouzdra 10 až 85 mm (s přídavkem 15 mm pro upevnění kabelu)
Průměr pouzdra 6 mm
Izolační odpor 200 MΩ při 500 V DC
Varianty přívodního kabelu / teplotní rozsah (může být omezeno typem čidla – upřesněno v návodu) PVC stíněný -30 °Caž 80 °C PVC nestíněný -40 °C až 105 °C Silikon stíněný -50 °Caž 200 °C Teflon stíněný -50 °C až 250 °C Se skelnou izolací 0 °C až 400 °C (s kovovým opletem)
Stupeň krytí Kabely PVC a silikon IP 67 Kabel teflon IP 64 Kabel se skelnou izolací IP 50
Materiál / Rozměry bajonetové matice poniklovaná mosaz / L = 16mm, vnitřní 12,8 mm
Materiál / Rozměry pružiny nerezová ocel DIN 1.4301 / L = 200mm, vnější ∅ 6 mm, ∅ drátu 0,7mm
Maximální přípustný statický tah za kabel 1 kg
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové snímače teploty TG 80, TG 81 a TG 82jsou přednostně konstruovány pro měření teploty pevných látek, ale je možné je použít i pro měření teploty kapalin anebo plynných látek. Pro upevnění snímače do měřeného místa se používá bajonetová matice, která je našroubovaná na pružině. Kombinací bajonetové matice, pružiny a odpovídajícího bajonetového uzávěru je možné zajistit vyšší přítlak snímače teploty s bajonetem do měřeného místa anebo korigovat případné změny vzdálenosti mezi maticí a měřeným místem v průběhu měření. Maximální teplotní rozsah použití snímačů je -50 °C až 350 °C (krátkodobě 400 °C). Rozsah je pro jednotlivé varianty provedení zužován typem čidla teploty a přívodního kabelu. Snímače teploty s bajonetem vyhovují stupni ochrany od IP 50 až po IP 67 podle ČSN EN 60 529, dle varianty přívodního kabelu. Snímače teploty s bajonetem jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu. PŘÍSLUŠENSTVÍ PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
MODIFIKACE A ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY U standardně vyráběných snímačů teploty s bajonetem je možné upravit tyto parametry:
 • možnost zapouzdření dvou čidel teploty
 • variantní provedení rozměrů pouzdra v oblasti: průměru – 5 až 7 mm, délky L, materiálu pouzdra, provedení zakončení pouzdra
 • délka pružiny
 • třída přesnosti A (s výjimkou čidel Ni 10000/5000, Ni 10000/6180, T1 = Ni 2226, termistor NTC 20 k Ω)
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače TG 80 TG 81 TG 82
Zakončení pouzdra rovné polokoule R8 hrot 120°
Typ čidla Pt, Ni, NTC, TC apod.
Izolační odpor 200 MΩ při 500 V DC
Materiál pouzdra nerezová ocel DIN 1.4301
Délka pouzdra 10 až 85 mm (s přídavkem 15 mm pro upevnění kabelu)
Průměr pouzdra 8 mm
Varianty přívodního kabelu / teplotní rozsah (může být omezeno typem čidla – upřesněno v návodu) PVC stíněný -30 °C až 80 °C PVC nestíněný -40 °C až 105 °C Silikon stíněný -50 °C až 200 °C Teflon stíněný -50 °C až 250 °C Se skelnou izolací 0 °C až 400 °C (s kovovým opletem)
Stupeň krytí Kabely PVC a silikon IP 67 Kabel teflon IP 64 Kabel se skelnou izolací IP 50
Materiál / Rozměry bajonetové matice Niklovaná mosaz / L = 18mm, vnitřní ∅15 mm
Materiál / Rozměry pružiny nerezová ocel DIN 1.4301 / L = 200mm, vnější ∅ 8 mm, ∅ drátu 0,9mm
Maximální přípustný statický tah za kabel 1 kg
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové snímače teploty s bajonetem TG 55 jsou konstruovány pro měření teploty pevných látek, ale je možné je použít i pro měření teploty kapalin anebo plynných látek. Pro upevnění snímače teploty do měřeného místa se používá bajonetová hlavice, která je našroubovaná na pružině. Kombinací bajonetové matice, pružiny a odpovídajícího bajonetového adaptéru je možné zajistit vyšší přítlak snímače teploty s bajonetem do měřeného místa anebo korigovat případné změny vzdálenosti mezi maticí a měřeným místem v průběhu měření. Maximální teplotní rozsah použití snímačů je – 50°C až 350°C (krátkodobě 400 °C). Rozsah je pro jednotlivé varianty provedení zužován typem čidla teploty a přívodního kabelu. Snímače teploty vyhovují stupni ochrany od IP 50 až po IP 67 podle ČSN EN 60 529, dle varianty přívodního kabelu. Snímače teploty s bajonetem jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí. PŘÍSLUŠENSTVÍ
 • bajonetový adaptér
 • konektory
PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ snímače TG 55
Typ čidla všechny typy
Délka pouzdra L 60 až 200 mm
Průměr pouzdra 6 mm
Zakončení pouzdra rovné, polokoule R6 nebo hrot 120°
Materiál pouzdra nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál pravoúhlé části nerezová ocel
Varianty přívodního kabelu / teplotní rozsah (může být omezeno typem čidla – upřesněno v návodu) PVC stíněný -30 °C až 80 °C PVC nestíněný -40 °C až 105 °C Silikon stíněný -50 °C až 200 °C Teflon stíněný -50 °C až 250 °C Se skelnou izolací 0 °C až 400 °C (s kovovým opletem)
Stupeň krytí IP 50 až IP 67 – dle typu kabelu
Materiál / Rozměry bajonetové hlavice poniklovaná mosaz / L = 16mm, vnitřní 12,8 mm
Materiál / Rozměry pružiny nerezová ocel DIN 1.4301 / L = 200mm, vnější ∅ 8 mm, ∅ drátu 1 mm
Izolační odpor > 200 MΩ při 500 VDC, 25° ± 3°C
Maximální přípustný statický tah za kabel 1 kg
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Teplotní sondy

Popis a použití
Tyto odporové teplotní sondy S x091/250 jsou konstruovány pro měření teploty sypkých a pevných látek s takovou konzistencí, aby nedošlo k poškození kovového hrotu. Lze je rovněž použít i pro měření kapalných nebo plynných látek. Teplotní rozsah použití teplotní sondy je -50 °C až 250 °C (krátkodobě 300 °C). Sondy jsou tvořeny kovovým hrotem (pnerezová ocel DIN 1.4301), rukojetí a přívodním kabelem. Materiálové složení sond odpovídá požadavkům vyhlášky 38/2001 sb v platném znění, konstrukce umožňuje snadnou čistitelnost a vzhledem k tomu je možné teplotní sondy použít v potravinářství. Odporové čidlo je umístěno v hrotu nerezového pouzdra. Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí. PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ sondy S x091/250
Maximální teplotní rozsah použití -50 °C až 250 °C (krátkodobě 300 °C)
Typ čidla Všechny typy
Stupeň krytí IP 68 (1 bar) dle ČSN EN 60 529
Materiál hrotu sondy nerezová ocel DIN1.4301
Průměr hrotu sondy 4 mm
Délka hrotu sondy 145 mm
Materiál rukojeti PEEK
Teplotní odolnost rukojeti do 250 °C
Přívodní kabel teflon stíněný 2 x 0,14 mm2 teflon stíněný 4 x 0,14 mm2
Odpor vedení 0,3 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové teplotní sondy S x051/150 jsou konstruovány pro měření teploty sypkých a pevných látek s takovou konzistencí, aby nedošlo k poškození kovového hrotu. Lze je rovněž použít i pro měření kapalných nebo plynných látek. Teplotní rozsah použití teplotní sondy je -50 °C až 150 °C. Sondy jsou tvořeny kovovým hrotem (nerezová ocel DIN 1.4301), rukojetí a přívodním kabelem. Materiálové složení sond odpovídá požadavkům vyhlášky 38/2001 sb v platném znění, konstrukce umožňuje snadnou čistitelnost a vzhledem k tomu je možné teplotní sondy použít v potravinářství. Odporové čidlo je umístěno v hrotu nerezového pouzdra. Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí. PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ sondy S x051/150
Maximální teplotní rozsah použití -30 °C až 150 °C
Typ čidla všechny typy
Stupeň krytí IP 68 (1 bar) dle ČSN EN 60529
Materiál hrotu sondy nerezová ocel DIN 1.4301
Průměr hrotu sondy 4 mm
Délka hrotu sondy 145 mm
Materiál rukojeti silikon
Teplotní odolnost rukojeti do 150 °C
Přívodní kabel silikon stíněný 2 x 0,22 mm2 silikon stíněný 4 x 0,15 mm2
Odpor vedení 0,16 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové teplotní sondy S x061/200 jsou konstruovány pro měření teploty sypkých a pevných látek s takovou konzistencí, aby nedošlo k poškození kovového hrotu. Lze je rovněž použít i pro měření kapalných nebo plynných látek. Teplotní rozsah použití teplotní sondy je -50 °C až 200 °C. Sondy jsou tvořeny kovovým hrotem (nerezová ocel DIN 1.4301), rukojetí a přívodním kabelem. Materiálové složení sond odpovídá požadavkům vyhlášky 38/2001 sb v platném znění, konstrukce umožňuje snadnou čistitelnost a vzhledem k tomu je možné teplotní sondy použít v potravinářství. Odporové čidlo je umístěno v hrotu nerezového pouzdra. Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí. PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ sondy S x061/200
Maximální teplotní rozsah použití -50 °C až 200 °C
Typ čidla Všechny typy
Stupeň krytí IP 68 (1 bar) dle ČSN EN 60529
Materiál hrotu sondy nerezová ocel DIN 1.4301
Průměr hrotu sondy 4 mm (4,5 mm – dva snímací prvky)
Délka hrotu sondy 125 mm
Materiál rukojeti teflon
Teplotní odolnost rukojeti do 200 °C
Přívodní kabel silikon stíněný 2 x 0,22 mm2 silikon stíněný 4 x 0,15 mm2
Odpor vedení 0,16 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové teplotní sondy S x304/220 jsou konstruovány pro měření teploty sypkých a pevných látek s takovou konzistencí, aby nedošlo k poškození kovového hrotu. Lze je rovněž použít i pro měření kapalných nebo plynných látek. Teplotní rozsah použití teplotní sondy je -50 °C až 220 °C. Sondy jsou tvořeny kovovým hrotem (nerezová ocel DIN 1.4301), rukojetí a přívodním kabelem. Materiálové složení sond odpovídá požadavkům vyhlášky 38/2001 sb v platném znění, konstrukce umožňuje snadnou čistitelnost a vzhledem k tomu je možné teplotní sondy použít v potravinářství. Odporové čidlo je umístěno v hrotu nerezového pouzdra. Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí. PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ sondy S x304/220
Maximální teplotní rozsah použití -50 °C až 220 °C
Typ čidla Všechny typy
Stupeň krytí IP 68 (1 bar) dle ČSN EN 60 529
Materiál hrotu sondy nerez 17240 (odpovídá 1.4301)
Průměr hrotu sondy 3,6 mm
Délka hrotu sondy 120 mm
Materiál rukojeti teflon
Teplotní odolnost rukojeti -50 °C až 200 °C
Přívodní kabel silikon stíněný 2 x 0,22 mm2
Odpor vedení 0,16 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové teplotní sondy S x061/250 jsou konstruovány pro měření teploty sypkých a pevných látek s takovou konzistencí, aby nedošlo k poškození kovového hrotu. Lze je rovněž použít i pro měření kapalných nebo plynných látek. Teplotní rozsah použití teplotní sondy je -50 °C až 250 °C. Sondy jsou tvořeny kovovým hrotem (nerezová ocel DIN 1.4301), rukojetí a přívodním kabelem. Materiálové složení sond odpovídá požadavkům vyhlášky 38/2001 sb v platném znění, konstrukce umožňuje snadnou čistitelnost a vzhledem k tomu je možné teplotní sondy použít v potravinářství. Odporové čidlo je umístěno v hrotu nerezového pouzdra. Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí. PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ sondy S x061/250
Maximální teplotní rozsah použití -50 °C až 250 °C
Typ čidla Všechny typy
Stupeň krytí IP 68 (1 bar) dle ČSN EN 60 529
Materiál hrotu sondy nerezová ocel DIN 1.4301
Průměr hrotu sondy 4 mm (4,5 mm – dva snímací prvky)
Délka hrotu sondy 125 mm
Materiál rukojeti teflon
Teplotní odolnost rukojeti do 250 °C
Přívodní kabel teflon stíněný 2 x 0,14 mm2 teflon stíněný 4 x 0,14 mm2
Odpor vedení 0,3 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Vpichové

Dotykové

Popis a použití
Tyto odporové teplotní sondy S x034/150 jsou konstruovány pro dotykové měření pevných látek s rovným a hladkým povrchem. Teplotní rozsah použití teplotní sondy je -30 °C až 150 °C. Sondy jsou tvořeny kovovým pouzdrem zakončeným speciální miskou pro kontakt s měřeným povrchem, rukojetí a přívodním kabelem. Odporové čidlo je umístěno v mosazné (duralové) misce, která je pevně umístěna ve speciálním pryžovém pouzdru, které snižuje vliv okolního prostředí na měření. Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí. PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ sondy S x034/150
Maximální teplotní rozsah použití -30 °C až 150 °C
Typ čidla všechny typy
Stupeň krytí IP 43 dle ČSN EN 60529
Materiál hrotu sondy nerezová ocel DIN 1.4301
Materiál dotykové misky mosaz
Délka pouzdra sondy 70 mm
Materiál rukojeti teflon
Teplotní odolnost rukojeti -30 °C až 200 °C
Přívodní kabel silikon stíněný 2 x 0,22 mm2
Odpor vedení 0,16 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové teplotní sondy S x033/250 jsou konstruovány pro dotykové měření pevných látek s rovným a hladkým povrchem. Teplotní rozsah použití teplotní sondy je -30 °C až 250 °C. Sondy jsou tvořeny kovovým pouzdrem zakončeným speciální miskou pro kontakt s měřeným povrchem, rukojetí a přívodním kabelem. Odporové čidlo je umístěno v mosazné (duralové) misce, která je pevně umístěna ve speciálním pryžovém pouzdru, které snižuje vliv okolního prostředí na měření. Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí. PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ sondy S x033/250
Maximální teplotní rozsah použití -30 °C až 250 °C
Typ čidla Všechny typy
Stupeň krytí IP 43 dle ČSN EN 60 529
Materiál hrotu sondy nerez 17240 (odpovídá 1.4301)
Materiál dotykové misky dural 424254.61
Délka pouzdra sondy 125 mm
Materiál rukojeti teflon
Teplotní odolnost rukojeti do 200 °C
Přívodní kabel silikon stíněný 2 x 0,22 mm2 silikon stíněný 4 x 0,15 mm2
Odpor vedení 0,16 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto odporové teplotní sondy S x042/150 jsou konstruovány pro kontaktní měření plynných látek. Teplotní rozsah použití teplotní sondy je 0 °C až 150 °C. Sonda je tvořena kovovým pouzdrem s otvory (potravinářská nerez 17240 odpovídá DIN 1.4301), rukojetí, přívodním kabelem. Materiálové složení sond odpovídá požadavkům vyhlášky 38/2001 sb v platném znění, konstrukce umožňuje snadnou čistitelnost a vzhledem k tomu je možné teplotní sondy použít v potravinářství. Odporové čidlo je umístěno v části s otvory, čímž je zajištěn přímý kontakt s měřenou plynnou látkou a rychlá odezva na změnu teploty. Sondy jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí. PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ sondy S x042/150
Maximální teplotní rozsah použití 0 °Caž 150 °C
Typ čidla Všechny typy
Stupeň krytí IP 20 dle ČSN EN 60 529
Materiál hrotu sondy nerez 17240 (odpovídá 1.4301)
Průměr pouzdra sondy 5 mm
Délka pouzdra sondy 120 mm
Materiál rukojeti teflon
Teplotní odolnost rukojeti do 250 °C
Přívodní kabel silikon stíněný 2 x 0,22 mm2
Odpor vedení 0,16 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Tyto teplotní sondy jsou určeny pro kontaktní měře- ní plynných látek. Sonda S x042 je tvořena kovo- vým pouzdrem s otvory, rukojetí, přívodním kabe- lem standardní délky 1 m a je možné ji vzhledem k použitým materiálům použít pro měření teploty v potravinářství. Odporové čidlo je umístěno v části s otvory, čímž je zajištěn přímý kontakt s měřenou plynnou látkou a rychlá odezva na změny teploty. Konstrukční pro- vedení jednotlivých sond je znázorněno na obrázcích. PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Třída přesnosti Ni čidla: tř. B,Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60 751, Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C NTC20kΩ: ± 1°C pro rozsah 0 až 70 °C
Maximální ss měřící proud Pt100 – 3 mA; Pt 500 – 1,5 mA; Pt 1000, Ni 1000, Ni 891 – 1 mA; NTC 20kΩ – max. příkon 1 mW
Zapojení sond 2vodičové
Standardní délky kabelu 1, 2, 5, 10 m
Typ čidla Ni 1000/5000, Ni 1000/6180, Pt 100, Pt 1000
Materiál dutinky poniklovaná měď
Materiál pouzdra S x042 nerez 17240
Materiál rukojeti S x042 teflon
Typ konektoru 200-80/E ElKA K1321 200-80/C CINCH
Přívodní kabel silikon stíněný 2 x 0,22 mm2
Popis a použití
Tyto teplotní sondy jsou určeny pro kontaktní měření plynných látek. Odporové čidlo je umístěno v části s otvory, čímž je zajištěn přímý kontakt s měřenou plynnou látkou a rychlá odezva na změny teploty. Konstrukční provedení jednotlivých sond je znázorněno na obrázcích. PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • ES Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Třída přesnosti Ni čidla: tř. B,Δt = ± (0,4 + 0,007t), pro t≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60 751, Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C NTC20kΩ: ± 1°C pro rozsah 0 až 70 °C
Maximální ss měřící proud Pt100 – 3 mA; Pt 500 – 1,5 mA; Pt 1000, Ni 1000, Ni 891 – 1 mA; NTC 20kΩ – max. příkon 1 mW
Zapojení sond 2vodičové
Standardní délky kabelu 1, 2, 5, 10 m
Typ čidla Ni 1000/5000, Ni 1000/6180, Pt 100, Pt 1000
Materiál dutinky poniklovaná měď
Materiál pouzdra S x042 nerez 17240
Materiál rukojeti S x042 teflon
Typ konektoru 200-80/E ElKA K1321 200-80/C CINCH
Přívodní kabel silikon stíněný 2 x 0,22 mm2

Prostorové


Příslušenství pro teploměry

Jímky

Popis a použití
Teplotní jímky JS 130 jsou součásti, které jsou obvykle zašroubovány nebo zavařeny do potrubí. Jsou určeny k ochraně měřicí části snímačů proti vlivům měřeného prostředí. Umožňují výměnu snímačů za provozu technologického zařízení. Všechny typy jímek vyráběné ve společnosti SENSIT s.r.o. jsou z kvalitní nerez oceli 17240 (odpovídá 1.4301). Standardně jsou opatřeny závitem G 1/2″, ale je možné je dodat se závitem M 20 x 1,5, M 27 x 2, G 3/8″, případně i jinými dle požadavku. Jímky JS 130 jsou určeny především pro snímače teploty se stonkem a plastovou řady S 120 (ponorné snímače), snímače teploty řady MINIsnímače teploty se stonkem a kovovou hlavicí (ponorné snímače), celonerezové snímače teplo PTS 580P, PTS580K. Kromě standardních délek uvedených v katalogových listech a v tabulce technických parametrů níže se jímky vyrábějí i v délkách nestandardních. Snímače teploty jsou aretovány v jímce šroubem M4 x 10. Jímky jsou vyráběny na jmenovitý tlak PN63.
 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST PROUDĚNÍ MĚŘENÉHO MÉDIA – VZDUCH A VODNÍ PÁRA / VODA [m.s-1]
Průměr jímky (mm) / délka jímky (mm) do 60 > 60 až 100 > 100 až 160 > 160 až 220 > 220 až 400
∅6 a ∅ 8 20 / 2,0 15 / 1,5 8,0 / 1,0 2,5 / 0,6 0,6 / 0,3
∅ 10 a ∅ 12 35 / 3,5 30 / 3,0 15 / 2,0 5,0 / 1,2 1,6 / 0,8
Typ jímky JS 130
Materiál jímky nerezová ocel DIN 1.4301
Maximální průměr stonku snímače 6,3 mm
Vnější průměr jímky 10 mm
Standardní délky L2 50, 100, 160, 220, 280, 340 a 400 mm
Standardní závity G 1/2″; M 20 x 1,5; M 27 x 2; G 3/8″
Teplotní rozsah použití jímky
Určeno pro snímače snímače teploty se stonkem a plastovou (ponorné snímače), snímače teploty se stonkem a kovovou hlavicí (ponorné snímače), celonerezové snímače teplo PTS 580P, PTS580K
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Teplotní jímky JS 130B jsou součásti, které jsou obvykle zašroubovány nebo zavařeny do potrubí. Jsou určeny k ochraně měřicí části snímačů proti vlivům měřeného prostředí. Umožňují výměnu snímačů za provozu technologického zařízení. Všechny typy jímek vyráběné ve společnosti SENSIT s.r.o. jsou z kvalitní nerez oceli 17240 (odpovídá 1.4301). Standardně jsou opatřeny závitem G 1/2″, ale je možné je dodat se závitem M 20 x 1,5, M 27 x 2, G 3/8″, případně i jinými dle požadavku. Jímky JS 130B jsou určeny především pro snímače teploty se stonkem a plastovou hlavicí (ponorné snímače), snímače teploty řady MINIsnímače teploty se stonkem a kovovou hlavicí (ponorné snímače), celonerezové snímače teplo PTS 580P, PTS580K. Kromě standardních délek uvedených v katalogových listech a v tabulce technických parametrů níže se jímky vyrábějí i v délkách nestandardních. Snímače teploty jsou aretovány v jímce šroubem M4 x 10. Jímky jsou vyráběny na jmenovitý tlak PN63.
 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST PROUDĚNÍ MĚŘENÉHO MÉDIA – VZDUCH A VODNÍ PÁRA / VODA [m.s-1]
Průměr jímky (mm) / délka jímky (mm) do 60 > 60 až 100 > 100 až 160 > 160 až 220 > 220 až 400
∅6 a ∅ 8 20 / 2,0 15 / 1,5 8,0 / 1,0 2,5 / 0,6 0,6 / 0,3
∅ 10 a ∅ 12 35 / 3,5 30 / 3,0 15 / 2,0 5,0 / 1,2 1,6 / 0,8
Typ jímky JS 130B
Materiál jímky nerezová ocel DIN 1.4301
Maximální průměr stonku snímače 7,0 mm
Vnější průměr jímky 10 mm
Standardní délky L2 50, 100, 160, 220, 280 a 400 mm
Standardní závity G 1/2″; M 20 x 1,5; M 27 x 2; G 3/8″
Teplotní rozsah použití jímky
Určeno pro snímače snímače teploty se stonkem a plastovou (ponorné snímače), snímače teploty se stonkem a kovovou hlavicí (ponorné snímače), celonerezové snímače teplo PTS 580P, PTS580K
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Teplotní jímky JS 130G jsou součásti, které jsou obvykle zašroubovány nebo zavařeny do potrubí. Jsou určeny k ochraně měřicí části snímačů proti vlivům měřeného prostředí. Umožňují výměnu snímačů za provozu technologického zařízení. Všechny typy jímek vyráběné ve společnosti SENSIT s.r.o. jsou z kvalitní nerez oceli 17240 (odpovídá 1.4301). Standardně jsou opatřeny závitem G 1/2″, ale je možné je dodat se závitem M 20 x 1,5, M 27 x 2, G 3/8″, případně i jinými dle požadavku. Jímky JS 130 jsou určeny pro kabelové snímače teploty s bajonetem TG 60, TG 61, TG62. Kromě standardních délek uvedených v katalogových listech a v tabulce technických parametrů níže se jímky vyrábějí i v délkách nestandardních. Jímky jsou vyráběny na jmenovitý tlak PN63.
 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST PROUDĚNÍ MĚŘENÉHO MÉDIA – VZDUCH A VODNÍ PÁRA / VODA [m.s-1]
Průměr jímky (mm) / délka jímky (mm) do 60 > 60 až 100 > 100 až 160 > 160 až 220 > 220 až 400
∅6 a ∅ 8 20 / 2,0 15 / 1,5 8,0 / 1,0 2,5 / 0,6 0,6 / 0,3
∅ 10 a ∅ 12 35 / 3,5 30 / 3,0 15 / 2,0 5,0 / 1,2 1,6 / 0,8
Typ jímky JS 130G
Materiál jímky nerezová ocel DIN 1.4301
Maximální průměr stonku snímače 6.2 mm
Vnější průměr jímky 10 mm
Standardní délky L2 50, 100, 160, 220, 280 a 400 mm
Standardní závity G 1/2″; M 20 x 1,5; M 27 x 2; G 3/8″
Teplotní rozsah použití jímky
Určeno pro snímače TG 60, TG 61, TG 62
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Návarek přímý je určený pro montáž jímek do potrubí nebo k montáži snímače teploty pro měření přímo v médiu. Standardně vyrábíme návarky z materiálu nerezová ocel DIN 1.4301 nebo železa DIN 1.0254. Nejběžněji používané závity jsou G 1/2″ a M 20 x 1,5. Na základě přání zákazníka lze měnit rozměry návarku, jeho materiál a použité závity.
 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ Návarek přímý
Standardní materiál nerezová ocel DIN 1.4301 nebo železo DIN 1.0254
Průměr 28 mm
Standardní délka L 50 a 100 mm
Standardní závity G 1/2″; M 20 x 1,5
Modifikace na základě požadavku zákazníka můžeme změnit rozměry návarku, materiál a šroubení
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Návarek šikmý je určený pro montáž jímek do potrubí nebo k montáži snímače teploty pro měření přímo v médiu. Standardně vyrábíme návarky z materiálu nerezová ocel DIN 1.4301 nebo železa DIN 1.0254. Nejběžněji používané závity jsou G 1/2″ a M 20 x 1,5. Na základě přání zákazníka lze měnit rozměry návarku, jeho materiál a použité závity.
 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ Návarek šikmý
Standardní materiál nerezová ocel DIN 1.4301 nebo železo DIN 1.0254
Průměr 28 mm
Standardní délka L 50 a 70 mm
Standardní závity G 1/2″; M 20 x 1,5
Modifikace na základě požadavku zákazníka můžeme změnit rozměry návarku, materiál a šroubení
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Návarky

Redukce

Popis a použití
Redukce slouží k montáži jímky nebo snímače teploty pro měření přímo v médiu. Díky redukci změníme původní zavit v aplikaci na závit požadovaný. Standardní materiál je železo 11120. Nejběžněji používané vnitřní závity jsou G 1/2″ a M 20 x 1,5 a vnější M 27 x 2. Závity mohou být různé, dle přání zákazníka.
 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ Redukce
Standardní materiál železo 11120
Standardní vnitřní závity / OK G 1/2″; M 20 x 1,5 / OK 30
Délka vnitřního závitu 16 mm
Standardní vnější závit M 27 x 2
Délka vnějšího závitu 20 mm
Vnitřní průměr D 11 mm
Modifikace na základě požadavku zákazníka můžeme změnit rozměry redukce, materiál a typy šroubení
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Plastový držák slouží k uchycení snímačů například ve vzduchotechnických kanálech. Plastový držák je součástí balení snímačů teploty se stonkem a lastovou hlavicí řady S 120 (NS 120, NS 121 …, PTS 120, PTS 220 …). Je určen pro průměr stonku snímače teploty 6 mm.
 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ Plastový držák
Maximální průměr 55 mm
Vnitřní průměr 6 mm
Výška 20 mm
Materiál POLYAMID
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Kovový držák slouží k uchycení snímačů teploty například ve vzduchotechnických kanálech. Kovový držák se nejčastěji používá u snímačů teploty se stonkem a kovovou hlavicí řady K 120 (NK 120, NK 121 …, PTK 120, PTK 220 …), dále u snímačů teploty se stonkem a plastovou hlavicí řady S 120řady MINI a u snímačů teploty s celonerezovou hlavicí. Držák je určen pro snímače teploty s průměrem stonku 6 mm. Snímače teploty jsou v držáku K 120 aretovány šroubem M4 x 10.
 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ Kovový držák K 120
Maximální průměr 48 mm
Vnitřní průměr 6,3 mm
Výška 15 mm
Materiál nerez 17240 (odpovídá 1.4301)
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Kovový držák slouží k uchycení snímačů teploty například ke zdi nebo ke stěně zařízení. Kovový držák se nejčastěji používá u snímačů teploty pro venkovní prostředí řady K 110 (NK 110, NK 111 …, PTK 110, PTK 210 …). Držák je určen pro snímače teploty s průměrem stonku 6 mm. Snímače teploty jsou v držáku K 110 aretovány šroubem M4 x 10.
 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ K 110
Rozměry dle rozměrového náčrtu
Materiál nerez 17240 (odpovídá 1.4301)
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Plastový držák určený pro snímače a spínače prouděníSNP a SPP. Nejběžnější použití je uchycení snímače nebo spínače proudění do vzduchotechnických kanálů. Snímač a spínače proudění jsou v držáku uchyceny pomocí průchodky.
 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ Plastový držák – proudění
Maximální průměr
Vnitřní průměr
Výška
Materiál POLYAMID
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Plastový držák určený pro snímače teploty a relativní vlhkosti PTSV 120. Nejběžnější použití je uchycení snímače teploty a relativní vlhkosti do vzduchotechnických kanálů. Snímač teploty a relativní vlhkosti je v držáku uchycen pomocí průchodky.
 • Technické parametry
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ Plastový držák vlhkost
Maximální průměr 55 mm
Vnitřní průměr
Výška
Materiál POLYAMID
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Držáky


Snímače zaplavení

Vodivostní

Popis a použití
Snímače zaplavení (snímače hladiny) jsou tvořeny kovovým snímacími elektrodami a plastovou hlavicí, ve které je umístěna vyhodnocovací elektronika. Připojení napájecího napětí 24VDC nebo 24VAC a zároveň klidový stav na výstupu relé nebo tranzistoru je indikován zelenou LED diodou. Poruchový stav (vytvoření vodivého spojení mezi elektrodami) je signalizováno červenou LED diodou uvnitř krabičky a změnou stavu výstupního tranzistoru anebo kontaktu relé. Volba výstupu relé se provádí umístění zkratovací propojky (jumperu) na DPS. Všechny kovové části jsou z nerez oceli DIN 1.4301, základní délka snímacích elektrod je 50 mm. Přívodní kabely jsou ke svorkovnici připojovány přes vývodky, které jsou součásti plastové hlavice. Základním materiálem hlavice je POLYAMID. Snímače zaplavení (snímače hladiny) pracují na principu rozdílné vodivosti (konduktivity) vzduchu a vody. Voda vlivem rozpuštěných minerálních a organických látek se stává do určité míry vodivou. V běžných podmínkách (dešťová voda) má vodivost od 5 mS/m směrem k vyšším hodnotám. Od této hodnoty je nastavena s rezervou (méně než 1 mS/m) i citlivost vlastního snímače zaplavení (snímače haldiny). Při spojení elektrod vodivým médiem prochází obvodem proud (řádově µA), ten detekuje vyhodnocovací elektronika, tímto dochází k signalizaci stavu červenou LED diodou, aktivací výstupního tranzistoru (otevřený kolektor) anebo sepnutí rozepnutí kontaktů relé. Snímače zaplavení (snímače hladiny) jsou určeny k signalizaci poruchových stavů souvisejících s únikem vody v průmyslových provozech, ale i ale i místnostech, kancelářích, případně ve výrobních halách v rozsahu od 0 do 80 °C. Snímače zaplavení (snímače hladiny) vyhovují stupni ochrany IP 65 podle ČSN EN 60 529 a splňují podmínky pro provoz v běžném, chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní odolnost hlavice a chemickou odolnost pouzdra a hlavice snímače. Možné aplikace:
 • Vypínání čerpadla po dosažení potřebné hladiny
 • Zatopení objektů spodní vodou, záplavami, kanalizací
 • Zatopení sběracích jímek, sepnutí čerpadla po dosažení hladiny
 • Signalizace únik vody z pračky, boileru, darlingu apod.
 • Zatopení místnosti při různých poruchách zařízení — porušený napouštěcí přívod na WC, přetečená vana, umyvadlo
 • Sledování kondenzátu ve vzduchotechnickém kanálu
PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • ES Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Technické parametry
 • Přiložené soubory
Typ snímače SHV1
Napájecí napětí 15 až 30 VDC/VAC pro výstup relé; doporučené 24 VDC/VAC 12 až 30 VDC/VAC pro výstup otevřený kolektor; doporučené 24 VDC/VAC
Teplotní rozsah použití v okolí hlavice 0 až 80°C snímací elektrody maximálně do 100 °C
Výstupní signál reléový výstup nebo výstupní svorka typu otevřený kolektor
Max. odběr bez zatížení cca. 15 mA
Max. odběr se zatížením cca. 35 mA
Max. spínaný proud 6 A
Spínané napětí do 24 VDC/VAC
Signalizace LED červená – alarmový stav LED zelená – zařízení v provozu, alarmový stav neaktivní
Citlivost spínání funkce alarmu aktivní při konduktivitě kapaliny od 1 m S/m-1
Izolační odpor mezi elektrodami ≥ 500 VDC (mezi elektrodami nepřipojenými do PCB)
Krytí hlavice IP65 dle ČSN EN 60 529
Materiál hlavice POLYAMID
Materiál elektrod nerezová ocel třídy DIN 1.4301
Rozměry hlavice 90 x 63 x 34 mm včetně elektrod 141 x 63 x 34 mm
Hmotnost 125 g
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Snímače zaplavení (snímače hladiny) jsou tvořeny plastovou hlavicí, ve které je umístěna vyhodnocovací elektronika a externí sondou, která je tvořena silikonovým kabelem, na jehož konci je připojena plastová krabička se snímacími elektrodami. Kovové elektrody jsou z nerezové oceli DIN 1.4301, délka vlastních snímacích elektrod je 50 mm, základní délka propojovacího kabelu je 2 m. Připojení napájecího napětí 24VDC nebo 24VAC a zároveň klidový stav na výstupu relé nebo tranzistoru je indikován zelenou LED diodou. Poruchový stav (vytvoření vodivého spojení mezi elektrodami) je signalizováno červenou LED diodou uvnitř krabičky a změnou stavu výstupního tranzistoru anebo kontaktu relé. Volba výstupu relé se provádí umístění zkratovací propojky (jumperu) na DPS. Přívodní kabely napájení a výstupních kontaktů jsou ke svorkovnici připojovány přes vývodky, které jsou součásti plastové hlavice. Základním materiálem hlavice je POLYAMID. Snímače zaplavení (snímače hladiny) pracují na principu rozdílné vodivosti (konduktivity) vzduchu a vody. Voda vlivem rozpuštěných minerálních a organických látek se stává do určité míry vodivou. V běžných podmínkách (dešťová voda) má vodivost od 5 mS/m-1 směrem k vyšším hodnotám. Od této hodnoty je nastavena s rezervou (méně než 1 mS/m) i citlivost vlastního snímače. Mezi ponořenými elektrodami prochází proud (řádově µA), ten detekuje vyhodnocovací elektronika, tímto dochází ke signalizaci stavu červenou LED diodou, aktivací výstupního tranzistoru (otevřený kolektor) a sepnutí nebo rozepnutí relé (obé dle nastavení zkratovací propojky na jumperu). Snímače zaplavení (snímače hladiny) v provedení s externí sondou jsou určeny k signalizaci poruchových stavů souvisejících s únikem vody v průmyslových provozech, ale i ale i místnostech, kancelářích, případně ve výrobních halách v rozsahu od 0 do 80 °C. Snímače zaplavení (snímače hladiny) vyhovují stupni ochrany IP 65 podle ČSN EN 60 529 a splňují podmínky pro provoz v běžném, chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní odolnost hlavice a chemickou odolnost pouzdra a hlavice snímače. PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • ES Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Technické parametry
 • Přiložené soubory
Typ snímače SHV2
Napájecí napětí 15 až 30 VDC/VAC pro výstup relé; doporučené 24 VDC/VAC 12 až 30 VDC/VAC pro výstup otevřený kolektor; doporučené 24 VDC/VAC
Teplotní rozsah použití v okolí hlavice 0 až 80°C snímací elektrody maximálně do 100 °C
Výstupní signál reléový výstup nebo výstupní svorka typu otevřený kolektor
Max. odběr bez zatížení cca. 15 mA
Max. odběr se zatížením cca. 35 mA
Max. spínaný proud 6 A
Spínané napětí do 24 VDC/VAC
Signalizace LED červená – alarmový stav LED zelená – zařízení v provozu, alarmový stav neaktivní
Citlivost spínání funkce alarmu aktivní při konduktivitě kapaliny od 1 m S/m-1
Izolační odpor mezi elektrodami ≥ 500 VDC (mezi elektrodami nepřipojenými do PCB)
Krytí hlavice IP65 dle ČSN EN 60 529
Krytí externí sondy IP67 dle ČSN EN 60 529
Materiál hlavice POLYAMID
Materiál elektrod nerezová ocel třídy DIN 1.4301
Materiál externí sondy SILAMID
Délka kabelu externí sondy základní 2 m, zakázkově do 15 m
Typ kabelu externí sondy silikon nestíněný 2 x 0,22 mm2
Rozměry hlavice 90 x 63 x 34 mm externí sonda 61 x 24 x 25 mm
Hmotnost 190 g s externí sondou 2 m
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce
Popis a použití
Optické snímače hladiny se používají například pro měření, regulaci a řízení výroby v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Dále je můžeme nalézt v aplikacích snímání naplnění a vyprázdnění nádrží, snímání maximální a minimální hladiny kapaliny, pro ochranu pumpy proti chodu na prázdno a další. Příslušenství Provedení ve dvou typech:
 • TYP „A“ – Vhodný pro olejnaté tekutiny (například chladící emulze, olej, nafta, mléko …)
 • TYP „B“ – Vhodný pro tekutiny s pěnou (například: pivo, nealkoholické nápoje typu Kofola a ostatní tekutiny)
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Technické parametry
Provedení S kabelem S konektorem
Nominální napětí Un 24 VDC
Napájecí napětí Uc 12 – 30 VDC
Napájecí proud Ic < 25 mA
Výstupní proud Iz ≤ 200 mA
Indikace sepnutí LED
Odolnost proti přepólování ANO
Spínací dosah (% ponoření hrotu) < cca 50 %
Spínací frekvence 35 Hz
Rozsah pracovních teplot T -25 °C až 100 °C – proces -25 °C až 80 °C – okolí
Pouzdro / optika nerezová ocel / křišťálové sklo
Maximální pracovní tlak 2 MPa
Stupeň krytí IP 68 IP 67
Typ připojení Kabel PVC 3 x 0,25 mm2; 2 m konektor M12
Provedení ve dvou typech: TYP „A“ – Vhodný pro olejnaté tekutiny (například chladící emulze, olej, nafta, mléko …) TYP „B“ – Vhodný pro tekutiny s pěnou (například: pivo, nealkoholické nápoje typu Kofola a ostatní tekutiny)
Objednací číslo
Výstup Provedení s kabelem Provedení s konektorem
TYP „A“ TYP „B“ TYP „A“ TYP „B“
NPN Spínací POS 187 311 A POS 187 311 B POS 187 411 A POS 187 411 B
Rozpínací POS 187 312 A POS 187 312 B POS 187 412 A POS 187 412 B
PNP Spínací POS 187 313 A POS 187 313 B POS 187 413 A POS 187 413 B
Rozpínací POS 187 314 A POS 187 314 B POS 187 414 A POS 187 414 B
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Optické snímače hladiny se používají například pro měření, regulaci a řízení výroby v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Dále je můžeme nalézt v aplikacích snímání naplnění a vyprázdnění nádrží, snímání maximální a minimální hladiny kapaliny, pro ochranu pumpy proti chodu na prázdno a další. Příslušenství Provedení ve dvou typech:
 • TYP „A“ – Vhodný pro olejnaté tekutiny (například chladící emulze, olej, nafta, mléko …)
 • TYP „B“ – Vhodný pro tekutiny s pěnou (například: pivo, nealkoholické nápoje typu Kofola a ostatní tekutiny)
 • Popis zboží
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
 DESCRIPTION AND APPLICATION Optical liquid level sensors are intended for measurement, regulation and control of production in foodstuff (e.g. beverages production) or pharmaceutical industry. They are used also in applications of sensing of a tank filling or emptying, min. and max. liquid level detection, a pump dry run protection etc. Variants of optical liquid level sensors:
 • Type ,,A“ – suitable for oil liquids (e.g. coling emulsions, oil, crude, hydraulic oil, milk, etc.)
 • Type ,,B“ – suitable for liquids with foam (e.g. beer,  ,,cola“ type drinks) and other liquids (e.g. water)

Optické


Převodníky

Teplota-napětí

Popis a použití
Převodník STU jsou určeny k převodu signálu odporových snímačů teploty na bázi Ni 1000/6180, Pt 100/3850 a Pt 1000/3850 na unifikovaný signál 0 až 10 V. Převodníky je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s výstupním signálem 0 až 10 V. Krabička může být vybavena svorkou pro montáž na DIN lištu. Standardní měřící rozsahy převodníku jsou uvedeny v tabulce technických parametrů, teplotní rozsah odolnosti převodníku je -30 °C až 80 °C a nesmí být ani krátkodobě překročen. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí. PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • EU Prohlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ převodníku STU Ni STU Pt 100 STU Pt 1000
Typ čidla Ni 1000/6180 Pt 100/3850 Pt 1000/3850
Výstupní signál 0 až 10V
Napájecí napětí (Unap) 15 až 30 V DC (doporučená hodnota 24 V DC)
Standardní měřící rozsahy -30 °C až 60 °C 0 °C až 35 °C 0 °C až 100 °C 0 °C až 150 °C 0 °C až 250 °C -30 °C až 60 °C 0 °C až 35 °C 0 °C až 100 °C 0 °C až 150 °C 0 °C až 200 °C 0 °C až 400 °C -30 °C až 60 °C 0 °C až 35 °C 0 °C až 100 °C 0 °C až 150 °C 0 °Caž 200 °C 0 °C až 400 °C
Krytí svorkovnice IP 65 dle ČSN EN 60 529
Teplota okolí -30 °C až 80 °C
Chyba měření < 0,6 % z rozsahu, minimálně 0,5 °C
Zatěžovací odpor Rz > 50 kΩ
Odběr proudu < 8 mA
Výstupní napětí při přerušení čidla > 14 V
Výstupní napětí při zkratu čidla ~ 0 V
Zapojení snímače dle schématu zapojení
Doporučené průřez vodičů 0,35 až 1,5 mm2
Materiál krabičky POLYAMID
Hmotnost 0,15 kg
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Převodníky typu STI a STID jsou určeny k převodu signálu odporových snímačů teploty na bázi Ni 1000/6180, Pt 100/3850 a Pt 1000/3850 na unifikovaný signál 4 až 20 mA. Převodníky je možné použít pro všechny řídící systémy, které jsou kompatibilní s výstupním signálem 4 až 20 mA. Standardní měřící rozsahy převodníku jsou uvedeny v tabulce technických parametrů, teplotní rozsah odolnosti převodníku je -30 až 70 °C a nesmí být ani krátkodobě překročen. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí. Z hlediska provedení krabičky převodníku rozlišujeme dvě základní varianty: 1. Převodníky STI Pt a STI Ni:plastová krabička z materiálu POLYAMID (shodná např. s hlavicí snímačů S 120), krabička je vybavena konzolí pro montáž na stěnu, nebo svorkou pro montáž na DIN lištu, krytí svorkovnice vyhovuje stupni IP 65 podle ČSN EN 60 529. 2. Převodníky STID Pt a STID Ni: plastová krabička z materiálu TARFLON – IRY 2200 splňující požadavky UL 94 V-0, určená pro přímou montáž do rozvaděčů na DIN lištu. PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
 • EProhlášení o shodě – dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.
 • Technické parametry
 • Schéma zapojení
 • Rozměrový náčrt
 • Přiložené soubory
Typ převodníku STI Ni STID Ni STI Pt 100 STID Pt 100 STI Pt 1000 STID Pt 1000
Typ čidla Ni 1000/6180 Pt 100/3850 Pt 1000/3850
Výstupní signál 4 až 20 mA
Napájecí napětí (Unap) 11 až 30 V DC pro STI; 11 až 30 V DC pro STID (doporučená hodnota 24 V DC)
Maximální zvlnění Unap 0,5 %
Standardní měřící rozsahy -30 °C až 60 °C 0 °C až 35 °C 0 °C až 100 °C 0 °C až 150 °C 0 °C až 250 °C -30 °C až 60 °C 0 °C až 35 °C 0 °C až 100 °C 0 °C až 150 °C 0 °C až 200 °C 0 °C až 400 °C -30 °C až 60 °C 0 °C až 35 °C 0 °C až 100 °C 0 °C až 150 °C 0 °C až 200 °C 0 °C až 400 °C
Krytí svorkovnice IP 65 (pro STI), IP 20 (pro STID) dle ČSN EN 60 529
Teplota okolí -30 °C až 80 °C
Chyba měření < 0,6 % z rozsahu, minimálně 0,5 °C
Zatěžovací odpor Rz 50 (Unap – 9) Ω
Výstupní proud při přerušení čidla > 24 mA
Výstupní proud při zkratu čidla < 3,5 mA
Zapojení snímače dle schéma zapojení
Doporučené průřez vodičů STI: 0,35 až 1,5 mm2 STID: 0,35 až 4 mm2
Materiál krabičky STI: POLYAMID STID: TARFLON – IRY2200
Pracovní podmínky teplota okolí: -30 °C až 70 °C relativní vlhkost: max. 85 % (při teplotě okolí 25 °C) atmosférický tlak: 87 až 107 kPa
Hmotnost 0,15 kg
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Teplota-proud

Programovatelné

Popis a použití
Převodníky řady PP a SH1 jsou programovatelné převodníky do hlavice a jsou určeny pro převod průmyslových signálů z odporového snímače teploty (SH1, SLM) nebo termočlánku na unifikovaný průmyslový signál 4 až 20 mA.
 • Technické parametry
 • Přiložené soubory
Typ převodníku PP 200 PMA 300 PP 300
Vstup Pt 100/3850 Pt 1000/3850 Ni 100/5000 i 6180 Ni 1000/5000 i6180 Pt 100/3850 Pt 1000/3850 Ni 100/5000 i 6180 Ni 1000/5000 i 6180 Pt 100/3850 Pt 1000/3850 Ni 100/5000 i 6180 Ni 1000/5000 i 6180 termočlánek J, L, K, T, S, B, E…
Připojení vstupu 2 nebo 3vodičové 2vodičové
Výstup 4 až 20 mA, programovatelný rozsah
Rozsah měření libovolný, min. rozpětí 10 °C libolný, min. rozpětí 10 °C dle typu termočlánku
Linearizace ano ano ano
Napájení 8 až 28 V po výstupní smyčce 8 až 28 V po výstupní smyčce 8 až 30 V po výstupní smyčce
Přesnost 0,15 % 0,15 % 0,15 %
Rozsah pracovních teplot -25 °C až 80 °C -25 °C až 80 °C -25 °C až 80 °C
*) chyby uvedené v procentech jsou vztaženy k rozpětí Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Programovatelné měřící převodníky jsou určeny pro převod průmyslových signálů z odporového snímače teploty (PP210, PSTID) nebo termočlánku (PSTID) na unifikovaný průmyslový signál 4 až 20 mA.
 • Technické parametry
 • Přiložené soubory
Typ převodníku PP210 SUG2
Vstup Pt 100/3850 Pt 1000/3850 Ni 100/5000 i 6180 Ni 1000/5000 i 6180 Pt 100/3850 Pt 1000/3850 Pt 100/6180 Ni 1000/6180 termočlánek J, L, K, T, S, B, E…
Připojení vstupu 2 nebo 3vodičové 2 nebo 3vodičové
Výstup 4 až 20 mA 4 až 20 mA
Galvanicky oddělený výstup ne ano
Rozsah měření libovolný, min. rozpětí 10 °C libovolný, min. rozpětí ve °C dle typu čidla
Linearizace ano realizována programově
Napájení 8 až 28 V po výstupní smyčce 9 až 30 V
Rozsah pracovních teplot -20 °C až 80 °C -20 °C až 80 °C
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Převodník PPL100 je určen k převodu signálu z odporového teploměru v rozsahu teplot -55 až 640 °C na číslo v ASCII formátu.
 • Technické parametry
 • Přiložené soubory
Typ převodníku PPL 100
Vstup Pt 100/3850, Pt 1000/3850, Ni 100/5000 i 6180 Ni 1000/5000 i 6180 (po dohodě i jiné, např. NTC 20K)
Výstup RS485 (-55 °C až 640 °C)
Linearizace ano
Napájení 8 až 20 V
Přesnost 0,2 °C
Rozsah provozních teplot -20 °C až 80 °C
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Popis a použití
Programovatelný převodník určený pro převod průmyslových signálů z odporového snímače teploty Pt 100/3850 na unifikovaný průmyslový signál 4 až 20 mA. Svou konstrukcí je vhodný především k připojení ke kabelovým snímačům.
 • Technické parametry
 • Přiložené soubory
Vstup Pt 100/3850
Připojení vstupu 3vodičové
Konektor M12 4-pin
Výstup 4 až 20 mA
Rozsah měření programovatelný, max. -50 °C až 800 °C, min. rozpětí 50 °C
Napájení 8,5 až 32 V DC
Přesnost 0,2 %
Rozměry průměr 14 mm, délka 55 mm
Rozsah pracovních teplot -40 °C až 80 °C (pro plastové tělo)
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.